Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de muzeograf, gradul

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de muzeograf, gradul – debutant

la compartimentul Istorie și Arheologie

CONSILIUL JUDEŢEAN  ARGEŞ
MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Str. Armand Călinescu, Nr. 44, Piteşti, Cod 110047

tel/fax: 0248.21.25.61; C.F. 4469272,

www.muzeul-judetean-arges.ro; E-mail: muzeuarges@yahoo.com

Nr. 902/  26 V 2022

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de ocupare a funcţiei contractuale vacante de muzeograf, gradul – debutant

la compartimentul Istorie și Arheologie

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Postul pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii
1. 815/17 V 2022 muzeograf gr. debutant ADMIS  
2. 857/23 V 2022 muzeograf gr. debutant ADMIS  
3.  

859/23 V 2022

muzeograf gr. debutant RESPINS Nu a prezentat documentul din care să reiasă că este înscris în Registrul Arheologilor

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contastaţie până la data de 27 mai 2022, orele 1400, la Registratura Muzeului Județean Argeș.

 

 

Candidaţii declaraţi „admis” vor susţine proba scrisă în data de 02 iunie 2022, ora 1000, la sediul Muzeului Judeţean Argeş, din Pitești, strada Armand Călinescu nr. 44

 

Afişat astăzi, 26  V 2022 , ora 1600, la sediul şi pe pagina de internet a  Muzeului  Judeţean Argeş.

 

 

 

Secretar comisie,

Obrejan Mariana

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Accesibilitate