Casa Verde

Str. Armand Călinescu, nr. 44
Corpul C – etajul I, intrarea dinspre Bulevardul Eroilor

  • Începând cu anul 1996 Secţia de Ştiinţe ale Naturii a Muzeul Judeţean Argeş, cu prilejul celebrării sărbătorilor din Calendarul Ecologic (Ziua Apei, Ziua Păsărilor, Ziua Mediului, Ziua Animalelor etc), a iniţiat, o serie de activităţi educaţionale interactive, în care au fost implicate şcolile din oraşul Piteşti,.
  • Interesul participanţilor faţă de această nouă ofertă culturală a fost extrem de ridicat, în consecinţă am considerat că permanentizarea unor activităţi educaţionale atractive, într-un centru multifuncţional, ar determina lărgirea şi fidelizarea publicului muzeului. Acest centru a fost gândit ca o completare a expoziţiei de bază a muzeului, pentru a oferi facilităţile necesare realizării unor activităţi diverse, complexe şi interdisciplinare.
  • Demersului nostru pentru crearea unui centru destinat activităţilor din sfera ecologiei şi protecţiei mediului a luat forma unui proiect intitulat „Casa Verde”, finanţat în anul 1998 de Administraţia Fondului Cultural Naţional din cadrul Ministerului Culturii.
  • Proiectul „Casa Verde” şi-a propus să ofere publicului programe educaţionale interactive şi interdisciplinare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, într-un spaţiu multifuncţional, centru, în care educaţia pentru mediu să se facă prin metode interactive, participative. Activităţile ce se realizează în cadrul centrului pentru natură „Casa Verde” au la bază interdisciplinaritatea şi urmăresc nu atât acumularea de cunoştinţe, ci mai ales participarea directă şi stimularea creativităţii şi originalităţii participanţilor, petrecerea în mod plăcut a timpului.
  • Acest mod de abordare a publicului trebuie să schimbe percepţia acestuia asupra instituţiei muzeale, transformând-o dintr-o instituţie academică într-un mediu deschis, agreabil, oricând dispus să se plieze pe necesităţile vizitatorilor.
  • În acelaşi timp „Casa Verde” şi-a propus să schimbe viziunea participanţilor asupra naturii. Natura nu mai trebuie privită ca un rezervor inepuizabil de resurse ci ca un mediu de existenţă cu care ne aflăm în legătură şi interacţiune permanentă, inclusiv din punct de vedere afectiv. Se constată în momentul de faţă o creştere a interesului copiilor pentru lumea vie înconjurătoare. Acest interes trebuie exploatat şi canalizat în direcţia ocrotirii şi conservării naturii. Ei trebuie să conştientizeze că a avea un comportament civilizat faţă de natură nu este o modă ci este o necesitate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.
  • Şi nu în ultimul rând, muzeele de ştiinţe ale naturii, prin astfel de activităţi, pot oferi suport material, informaţional şi uman şcolilor pentru a suplimenta educaţia destinată ocrotirii naturii, prin programe educaţionale care să urmărească cunoaşterea şi conştientizarea problematicii de ocrotire a mediului, formarea de atitudini şi deprinderi care au la bază participarea activă.
  • Din anul 1998 şi până în prezent peste 6000 de preşcolari şi şcolari din şcolile şi grădiniţele judeţului, dar şi zeci de cadre didactice şi studenţi au participat la activităţile desfăşurate la Casa Verde.
  • Activităţile din cadrul centrului pentru natură „Casa Verde” se desfăşoară pe bază de programare, de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00 şi 9.00 – 12.00 (vineri), în grupuri de maxim 25 de persoane; programările se pot face telefonic, la următorul număr 0248.212561, interior: 129, 128 sau 118.

Activităţile propuse:

Preşcolari:
Prieteni necuvântători – 1 oră.
Arici „Pogonici” – 1 oră.
Cele cinci simţuri – 1 oră.
Florile- parfum şi culoare – 1 oră.
Lumea insectelor – 1 oră.
Veveriţa „Riţa”– 1 oră.
Şcolari:
Medii de viaţă – 1 oră.
Lumea insectelor – 1 oră.
Florile- parfum şi culoare – 1 oră.
Birdwatching – activitate de observare a păsărilor în natură – 2 ore.
Exploratorii pădurii – activitate în aer liber (Pădurea Trivale) – 2 ore.
Liceeni:
Birdwatching – activitate de observare a păsărilor în natură – 2 ore.
Dezbatere “Vânătoare – pro şi contra” – 1 oră.
Dezbatere “Organismele modificate – genetic pro şi contra”– 1 oră.
Costul unui bilet este de 3.5 lei.
Accessibility