Proiectul de cercetare PN-II-RU-TE-2011-3-0078

EXPRESIVITATEA ARHEOLOGICĂ A PERIFERIEI. Particularităţile contactelor interculturale în zonele de margine, din preistorie până în evul mediu

Finanţator: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Programul: Tinere Echipe de Cercetare Independente – Ştiinţe Umaniste

Nr. contract: 2/26.10.2011

Echipa de proiect: dr. CV Mandescu (director de proiect), Marius Păduraru (doctorand), Ion Dumitrescu (doctorand), Dana Andrea Stoica (tehnician)

Bugetul proiectului: 142935 lei

Durata proiectului: 24 luni (octombrie 2011-octombrie 2013)

Conţinutul proiectului: Obiectivul principal al proiectului este cercetarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic al judeţului Argeş văzut ca un spaţiu de contact şi de interferenţă între culturi şi civilizaţii, precum şi valorificarea acestui potenţial la nivel naţional şi internaţional.

Proiectul vizează depistarea şi definirea unor paradigme şi modele culturale aplicabile contactelor dintre culturi arheologice (de ex. Gumelniţa  /  Sălcuţa) sau dintre lumi diferite (de ex. Romani / Barbari) în zonele de margine şi de interferenţă, cu evidenţierea particularităţilor definitorii pentru fiecare perioadă de timp (preistorie, protoistorie, antichitate, evul mediu). Drept zonă predilectă de studiu a fost ales nordul Munteniei în general (interfluviul Olt-Dâmboviţa) şi zona bazinului Argeşului în special, întrucât această zonă a fost una de contact şi de interferenţă de-a lungul epocilor (în preistorie: contactul dintre culturile arheologice Gumelniţa şi Sălcuţa, cu rezultarea grupului cultural Brăteşti; în protoistorie: contactul dintre grupul Ferigile şi cultura getică timpurie; în antichitate: Limes Transalutanus şi contactele dintre lumea romană şi barbari; în evul mediu: zona de contact dintre Valachia şi Transilvania. De asemenea, această zonă este străbătută şi de delimitări teritoriale antropice realizate în antichitate (Brazda lui Novac) şi tot aici sunt localizate importante drumuri comerciale şi puncte de vamă şi de contact: Cetăţeni (epoca fierului), Câmpulung (epoca medievală). Toate monumentele arheologice din zonele de contact şi interferenţă culturală, corespunzătoare fiecărei epoci, vor fi identificate în teren, repertoriate, descrise, cartate. Lucrul de birou va alterna cu deplasările în teren, cu periegheze şi sondaje arheologice. Ansamblul informaţiei acumulate va sta la baza redactării unui corpus, iar din ocurenţa particularităţilor va fi extras un posibil model cultural pentru fiecare epocă. Rezultatul final al acestui proiect de avergură va consta în întocmirea şi editarea repertoriului arheologic al Argeşului, judeţ ce se va alătura astfel celorlalte 16 judeţe ale ţării care beneficiază deja de o astfel de lucrare.

Rezultate estimate:

Constituirea unei echipe de cercetare funcționale și performante, alcătuită din tineri doctori și doctoranzi cu o perspectivă de real potențial, dar care în mod obișnuit reprezentau entități individuale independente în ansamblul personalului științific al instituției. Coagularea unui sistem solid de relații profesionale și interpersonale între membrii colectivului echipei de cercetare care să poată fi oricând reactivat în viitor și care să se constituie astfel într-un nucleu exemplar de motivație și de performanță pentru întregul colectiv științific al instituției. Asigurarea, pe durata desfășurării proiectului, dar mai ales după încheierea acesteia, a coeziunii echipei de tineri cercetători prin raportarea la un set unitar de valori extrase din potențialul arheologic al zonei studiate. Studierea pentru prima oară într-o manieră sistematică a imensului potențial arheologic al zonei Argeșului. Alcătuirea unei bibliografii arheologice exhaustive a siturilor și monumentelor arheologice din județul Argeș. Reevaluarea și valorizarea unor colecții muzeale de patrimoniu arheologic pe nedrept ignorate sau cu totul uitate. Promovarea vestigiilor arheologice de mare valoare și expresivitate ale acestui spațiu geografic la nivelul comunității științifice internaționale și identificarea unor posibile parteneriate pentru viitoare proiecte de anvergură internațională axate pe acest ansamblu de descoperiri. Îmbogățirea literaturii arheologice românești cu o lucrare științifică de sinteză, repertoriul arheologic al județului Argeș, ce va fi editată și publicată în format tipărit în urma încheierii unui contract editorial cu o editură prestigioasă și recunoscută CNCS în domeniul științelor umaniste (istorie-arheologie).

Din articolele ştiinţifice elaborate în cadrul proiectului:

Volum de studii:

  • Influenţe, contacte şi schimburi culturale între civilizaţiile spaţiului carpato-dunărean, din preistorie până în antichitate, lucrările colocviului naţional desfăşurat la Cumpăna, 2-4 octombrie 2013, editor Dragoş Măndescu, Editura Ordessos, Piteşti, 2014 (I.S.B.N.: 978-606-8604-07-7)

Volum de sinteză:

  • Dragoş Măndescu, Ion Dumitrescu, Marius Păduraru, Repertoriul arheologic al judeţului Argeş, Editura Istros, Brăila, 2014 (ISBN: 978-606-645-118-3)

RAPORTARE

Accessibility