Editura Ordessos

Editura Ordessos a fost înfiinţată în anul 2007, având ca obiectiv principal sprijinirea activităţii ştiinţifice şi de popularizare din Muzeul Judeţean Argeş constând în editarea prin intermediul editurii proprii a anuarului ştiinţific „Argesis – Studii şi comunicări”, Seria istorie şi Seria ştiinţele naturii, a unor volume cu conţinut ştiinţific destinate valorificării patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, precum şi a unor materiale de prezentare şi popularizare a colecţiilor sale (monografii, reviste, cataloage, pliante, ilustrate, afişe, filme, casete ş. a.), ale altor muzee sau terţi. Programul editorial prevede editarea de cărţi, publicaţii, lucrări de interes general şi de specialitate, lucrări privind activităţi de muzeologie şi de cercetare-dezvoltare, materiale publicitare, reviste şi publicaţii periodice privind toate domeniile şi activităţile culturale şi ştiinţifice din România, pentru toate categoriile şi nivelurile profesionale (cercetare, învăţământ, proiectare, etc.), destinate publicului larg, tineretului, specialiştilor.

Lucrări apărute:

 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XIV, Piteşti, 2006, 193 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XV, Piteşti, 2006, 634 p.
 • Spiridon Cristocea, Teodor Mavrodin, Vasile Novac, Comuna Leordeni, judeţul Argeş – File de cronică, Piteşti, 2007, 416 p.
 • Spiridon Cristocea, Ştefan Trâmbaciu, Câmpulungul Muscelului reflectat în catagrafia din 1838, Piteşti, 2007, 252 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XV, Piteşti, 2007, 138 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XVI, Piteşti, 2007, 516 p.
 • Muzeul Judeţean Argeş, Castrul roman Jidova, Piteşti, 2007 (text bilingv), 28 p.
 • Ion I. Năstase, Elena I. Stătică, Comuna Cepari, judeţul Argeş – trepte în timp, Piteşti, 2008, 240 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XVI, Piteşti, 2008, 190 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XVII, Piteşti, 2008, 434 p.
 • Dan Dimulescu, Aşezări muscelene: Goleşti, Poeniţa, Ulita – file de istorie, Piteşti, 2008, 316 p.
 • Nicolae Dumitrache, Marin Pufu, Din istoria comunei Mărăcineni, judeţul Argeş – satele Ciumeşti (Argeşelul) şi Mărăcinenivol. I, Începuturi, evoluţie, evenimente, instituţii, oameni,Piteşti, 2009, 474 p.
 • Dimitrie C. Butculescu, Călătorii şi exploraţiuni arheologice în Muscel, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii şi traduceri de Dragoş Măndescu, Piteşti, 2009, 184 p.
 • Spiridon Cristocea, Marius Păduraru, Comuna Cicăneşti, judeţul Argeş. File de istorie, Piteşti, 2009, 408 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XVII, Piteşti, 2009, 183 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XVIII, Piteşti, 2009, 408 p.
 • Dan Dimulescu, Jurnal de călătorie. Chemarea munților, Piteşti, 2010, 307 p.
 • Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn din județul Argeș, Piteşti, 2010, 134 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XVIII, Piteşti, 2010, 112 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XIX, Piteşti, 2010, 322 p.
 • Marius Păduraru, Romeo Maschio, Ion Dumitrescu – Comuna Cuca, judeţul Argeş. Studiu monografic, Piteşti, 2010, 462 p.
 • Dan Dimulescu, Călător pe Valea Bratiei, Piteşti, 2011, 292 p.
 • Despina Măgureanu, Dragoş Măndescu, Sebastian Matei, Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, 394 p.
 • Constantin Gh. Dinu, Iuliana I. Dinu, Niculina N. Dinu, Elena C. Dinu, Oana I. Miloiu, Cei doi Radu lu’ Anghel, Piteşti, 2011, 142 p.
 • Spiridon Cristocea, Oraşul Piteşti în catagrafia din 1838, Piteşti, 2011, 178 p.
 • Spiridon Cristocea, Elena Rotaru, Romeo Maschio, Piteştiul de altădată: o istorie ilustrată, Piteşti, 2011, 250 p.
 • Zina Petrescu, La fereastra de poveste, Piteşti, 2012, 160 p.
 • Spiridon Cristocea, Dragoş Măndescu, Ionel Dobre, Comuna Ştefan cel Mare judeţul Argeş. File de istorie, Piteşti, 2012, 486 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XX, Piteşti, 2011, 350 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XIX, Piteşti, 2011, 170 p.
 • Dragoş Măndescu, Ad finibus Imperii. Spaţiul vechii Dacii în reprezentări cartografice medievale şi moderne, Piteşti, 2012, 120 p.
 • Apostol Stan, România politică postrevoluţionară (1990-2010), Piteşti, 2012, 462 p.
 • Vasile Novac, Colonei argeşeni, Piteşti, 2013, 402 p.
 • Marius Păduraru, George Ungureanu, Dragoş Chistol, Comuna Suseni, judeţul Argeş. Pagini de monografie, Piteşti, 2013, 536 p.
 • Sergiu I. Nicolaescu, Dicţionar subiectiv de literatură. Argeş, Piteşti, 2012, 326 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XX, Piteşti, 2012, 140 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XXI, Piteşti, 2012, 370 p.
 • Spiridon Cristocea, Schituri argeşene mai puţin cunoscute, Piteşti, 2012, 322 p.
 • Cristian Luca, Claudiu Neagoe, Marius Păduraru – Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel-Dumitru Ciucă septuagenarii, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei; Piteşti: Ordessos, 2013, 906 p.
 • Ioan Spiru, Monografia satului Surduleşti, editor Pavel Mirea, Piteşti, 2013, 182 p.
 • Nicolae Constantinescu, Timp şi spaţiu voievodal în Argeşul istoric (1200-1500), Piteşti, 2013, 360 p.
 • Spiridon Cristocea, Catagrafii din secolele XVIII-XIX ale unor mănăstiri şi schituri din judeţul Argeş, Piteşti, 2013, 525 p.
 • Nicolae Dumitrache, Din istoria comunei Mărăcineni, judeţul Argeş – satele Ciumeşti (Argeşelul) şi Mărăcineni – Alte momente şi evenimente, vol. II, 2014, 260 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XXII, Piteşti, 2013, 437 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XX, Piteşti, 2012, 140 p.
 • Nicolae Ionescu, Cartea cu file de rouă – poeme, Piteşti, Ordessos, 2014, 87 p.
 • Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri guvernarea dr. Petru Groza. Instaurarea regimului pro-comunist, vol. I (7 martie – 27 iulie 1945) Ediţie de documente întocmită de: Marcel-Dumitru Ciucă, Piteşti, Ordessos, 2014, 500 p.
 • Daniel Spânu, Contribuţii arheologice şi iconografice la cercetarea sitului „Cetate“ de la Zimnicea, Piteşti, Ordessos, 2014, 188 p.
 • Ioan Spiru, Arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman, Piteşti, Ordessos, 2014, 198 p.
 • Spiridon Cristocea, Pomelnice de biserici şi mănăstiri argeşene, Piteşti, Ordessos, 2014, 181 p.
 • Sergiu I. Nicolaescu, Dicţionar subiectiv de literatură Argeş, Piteşti, 2014, 340 p.
 • Spiridon Cristocea, Trei pomelnice ale mănăstirii Hurezi, Piteşti, 2014, 77 p.
 • Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XXIII, Piteşti, 2014, 272 p.
 • Zina Petrescu, Peripeţii cu Grivei, Miau, Brăduţ şi prietenii lor. Schiţe şi povestiri, Piteşti, 2015, 149 p.
 • Vasile Novac, Jafurile armatelor sovietice în judeţele Argeş şi Muscel în anii 1944-1945, Piteşti, 2015, 410 p.
Accesibilitate