Rate this item
(2 votes)

Ordessos5

Editura Ordessos a fost înfiinţată în anul 2007, având ca obiectiv principal sprijinirea activităţii ştiinţifice şi de popularizare din Muzeul Judeţean Argeş constând în editarea prin intermediul editurii proprii a anuarului ştiinţific „Argesis – Studii şi comunicări”, Seria istorie şi Seria ştiinţele naturii, a unor volume cu conţinut ştiinţific destinate valorificării patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, precum şi a unor materiale de prezentare şi popularizare a colecţiilor sale (monografii, reviste, cataloage, pliante, ilustrate, afişe, filme, casete ş. a.), ale altor muzee sau terţi. Programul editorial prevede editarea de cărţi, publicaţii, lucrări de interes general şi de specialitate, lucrări privind activităţi de muzeologie şi de cercetare-dezvoltare, materiale publicitare, reviste şi publicaţii periodice privind toate domeniile şi activităţile culturale şi ştiinţifice din România, pentru toate categoriile şi nivelurile profesionale (cercetare, învăţământ, proiectare, etc.), destinate publicului larg, tineretului, specialiştilor.

Lucrări apărute:

 

 

LUCRĂRI APĂRUTE LA EDITURA ORDESSOS,

MUZEUL JUDEȚEAN ARGEȘ, PITEȘTI

1. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XIV, 2006, 193 p.

2. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XV, 2006, 634 p.

3. Spiridon Cristocea, Teodor Mavrodin, Vasile Novac, Comuna Leordeni, județul Argeș – File de cronică, 2007, 416 p.

4. Spiridon Cristocea, Ștefan Trâmbaciu, Câmpulungul Muscelului reflectat în catagrafia din 1838, 2007, 252 p.

5. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XV, 2007, 138 p.

6. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XVI, 2007, 516 p.

7. Muzeul Județean Argeș, Castrul roman Jidova, 2007 (text bilingv), 28 p.

8. Ion I. Năstase, Elena I. Stătică, Comuna Cepari, județul Argeș – trepte în timp, 2008, 240 p.

9. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XVI, 2008, 190 p.

10. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XVII, 2008, 434 p.

11. Dan Dimulescu, Așezări muscelene: Golești, Poenița, Ulita – file de istorie, 2008, 316 p.

12. Nicolae Dumitrache, Marin Pufu, Din istoria comunei Mărăcineni, județul Argeș – satele Ciumești (Argeșelul) și Mărăcineni. vol. I, Începuturi, evoluție, evenimente, instituții, oameni, 2009, 474 p.

13. Dimitrie C. Butculescu, Călătorii și explorațiuni arheologice în Muscel, ediție îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii și traduceri de Dragoș Măndescu, 2009, 184 p.

14. Spiridon Cristocea, Marius Păduraru, Comuna Cicănești, județul Argeș. File de istorie, 2009, 408 p.

15. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XVII, 2009, 183 p.

16. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XVIII, 2009, 408 p.

17. Dan Dimulescu, Jurnal de călătorie. Chemarea munților, 2010, 307 p.

18. Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn din județul Argeș, 2010, 134 p.

19. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XVIII, 2010, 112 p.

20. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XIX, 2010, 322 p.

21. Marius Păduraru, Romeo Maschio, Ion Dumitrescu - Comuna Cuca, județul Argeș. Studiu monografic, Pitești, 2010, 462 p.

22. Dan Dimulescu, Călător pe Valea Bratiei, 2011, 292 p.

23. Despina Măgureanu, Dragoș Măndescu, Sebastian Matei, Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeș at his 70th anniversary, 2011, 394 p.

24. Constantin Gh. Dinu, Iuliana I. Dinu, Niculina N. Dinu, Elena C. Dinu, Oana I. Miloiu, Cei doi Radu lu' Anghel, 2011, 142 p.

25. Spiridon Cristocea, Orașul Pitești în catagrafia din 1838, 2011, 178 p.

26. Spiridon Cristocea, Elena Rotaru, Romeo Maschio, Piteștiul de altădată: o istorie ilustrată, 2011, 250 p.

27. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XX, Pitești, 2011, 350 p.

28. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XIX, Pitești, 2011, 170 p.

29. Zina Petrescu, La fereastra de poveste, 2012, 160 p.

30. Spiridon Cristocea, Dragoș Măndescu, Ionel Dobre, Comuna Ștefan cel Mare județul Argeș. File de istorie, 2012, 486 p.

31. Dragoș Măndescu, Ad finibus Imperii. Spațiul vechii Dacii în reprezentări cartografice medievale și moderne, Pitești, 2012, 120 p.

32. Apostol Stan, România politică postrevoluționară (1990-2010), Pitești, 2012, 462 p.

33. Sergiu I. Nicolaescu, Dicționar subiectiv de literatură. Argeș, Pitești, 2012, 326 p.

34. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XX, Pitești, 2012, 140 p.

35. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XXI, Pitești, 2012, 370 p.

36. Spiridon Cristocea, Schituri argeșene mai puțin cunoscute, Pitești, 2012, 322 p.

37. Vasile Novac, Colonei argeșeni, Pitești, 2013, 402 p.

38. Marius Păduraru, George Ungureanu, Dragoș Chistol, Comuna Suseni, județul Argeș. Pagini de monografie, Pitești, 2013, 536 p.

39. Cristian Luca, Claudiu Neagoe, Marius Păduraru – Miscellanea historica in honorem Professoris Marcel-Dumitru Ciucă septuagenarii, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei; Pitești: Ordessos, 2013, 906 p.

40. Ioan Spiru, Monografia satului Surdulești, editor Pavel Mirea, Pitești, 2013, 182 p.

41. Nicolae Constantinescu, Timp și spațiu voievodal în Argeșul istoric (1200-1500), Pitești, 2013, 360 p.

42. Spiridon Cristocea, Catagrafii din secolele XVIII-XIX ale unor mănăstiri și schituri din județul Argeș, Pitești, 2013, 525 p. ???

43. Nicolae Dumitrache, Din istoria comunei Mărăcineni, județul Argeș – satele Ciumești (Argeșelul) și Mărăcineni. Alte momente și evenimente. Vol. II, 2014, 260 p.

44. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XXII, Pitești, 2013, 437 p.

45. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XXI, Pitești, 2013, 166 p.

46. Nicolae Ionescu, Cartea cu file de rouă - poeme, Pitești, Ordessos, 2014, 87 p.

47. Ediție de documente întocmită de: Marcel-Dumitru Ciucă, Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri guvernarea dr. Petru Groza. Instaurarea regimului pro-comunist, vol. I (7 martie - 27 iulie 1945), Pitești, Ordessos, 2014, 500 p.

48. Daniel Spânu, Contribuții arheologice și iconografice la cercetarea sitului „Cetate“ de la Zimnicea, Pitești, Ordessos, 2014, 188 p.

49. Ioan Spiru, Arheologie și numismatică în județul Teleorman, editor Pavel Mirea, Pitești, 2014, 198 p.

50. Sergiu I. Nicolaescu, Dicționar subiectiv de literatură. Argeș, ediția a II-a revizuită și adăugită, Pitești, 2012, 346 p.

51. Spiridon Cristocea, Pomelnice de biserici și mănăstiri argeșene, Pitești, 2014, 182 p.

52. Spiridon Cristocea, Trei pomelnice ale mănăstirii Hurezi, Pitești, 2014, 78 p.

53. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XXIII, Pitești, 2014, 272 p.

54. Influențe, contacte și schimburi culturale între civilizațiile spațiului carpato-dunărean, din Preistorie până în Antichitate, Lucrările colocviului național desfășurat la Cumpăna, 2-4 octombrie 2013, editor Dragoș Măndescu, Pitești, 2014, 176 p.

55. Vasile Novac, Jafurile armatelor sovietice în județele Argeș și Mușcel în anii 1944-1945, Pitești, 2015, 410 p.

56. Zina Petrescu, Peripeții cu Grivei, Miau, Brăduț și prietenii lor. Schițe și povestiri, Pitești, 2015, 150 p.

57. Radu Ștefan Vergatti, Cristina Narcisa Vergatti, Cornel Popescu, Cetatea Poienari. Cetatea lui Vlad Țepeș, Pitești, 2015, 232 p.

58. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XXIV, Pitești, 2015, 454 p.

59. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XXII, Pitești, 2014, 124 p.

60. Spiridon Cristocea, Nicolae Angelescu, Dragoș Măndescu, Romeo Maschio, Dragoș Chistol, Comuna Rociu, județul Argeș. File de cronică, Pitești, 2015, 624 p.

61. Ioan Spiru, Din istoria bisericii teleormănene. Studii, articole, însemnări, volum îngrijit de Pavel Mirea, Pitești, 2015, 330 p.

62. Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri guvernarea dr. Petru Groza. Instaurarea regimului pro-comunist, vol. II (24 august 1945 - 28 februarie 1946), Ediție de documente întocmită de: Marcel-Dumitru Ciucă, Pitești, Ordessos, 2015, 568 p.

63. Radu Ștefan Vergatti, Cristina Narcisa Vergatti, Cornel Popescu, The Castle of Poienari Vlad The Impaler’s Fortress Revised and complete edition Pitești, 2016, 234p.

64. Petre Popa, Interviuri nonconformiste de pe patru continente, Pitești, 2015, 470 p.

65. Lucian Constantin Palade, Țara Românească și Înalta Poartă în veacul al XV-lea, Pitești, 2016, 180 p.

66. Radu Ștefan Vergatti, Cristina Narcisa Vergatti, Cornel Popescu, Apostol D. Culea în slujba românilor din Basarabia, Pitești, 2016, 122 p.

67. Nicolae Vlad, Tudor Popescu, Constantin Fulgeanu Monografia Colegiului Național Ion C. Brătianu - Pitești 1866-2016, Pitești, 2016, 224 p.

68. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XXIII, Pitești, 2015, 127 p.

69. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Documente de la Constantin Brâncoveanu referitoare la Mănăstirea Argeșului (1688-1703), Pitești, 2016, 146 p.

70. Cornel Popescu, Eroi în viață. Amintiri din război, Pitești, 2016, 122 p.

71. Zina Petrescu, Calul Măgarului. Schițe și povestiri, Pitești, 2017, 122 p.

72. Lucian Constantin Palade, Relațiile Moldovei cu Imperiul Otoman în veacul al XV-lea, Pitești, 2017, 234 p.

73. Viața pianistului Dinu Lipatti povestită de mama sa, traducere de Ileana Corilă, cuvânt înainte de Florentina Cojocaru, Pitești, 2017, 110 p.

74. Ion Toader, George Ungureanu (coord.), Comuna Cetățeni, județul Argeș. File de cronică, Pitești, Ordessos, 2017, 416 p.

75. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XXV, Pitești, 2016, 180 p.

76. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XXIV, Pitești, 2016, 107 p.

77. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Documente de la Matei Basarab privitoare la Mănăstirea Argeșului: (1632-1654), Pitești, 2017, 220 p.

78. Andrei Măgureanu, Despina Măgureanu, Sebastian Matei, Cătălin Constantin, Botár István, Gabriel Vasile: Alma Vii: cercetări în perimetrul bisericii fortificate, Pitești, 2017, 156 p.

79. Cornel Popescu, Expoziția națională de artă naivă (ENAN) XLIX, Pitești, 2017, 122 p.

80. Muzeul Județean Argeș, Castrul roman Jidova, Pitești, 2018 (text bilingv), reeditată 28 p.

81. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XXVI, Pitești, 2017, 382 p.

82. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XXV, Pitești, 2017, 152 p.

83. Olga Barbu, Cătălin Borțun, Dan Botez, ... ; ed.: Pavel Mirea și Mihai Cătălina Zarzără: Marea Unire și județul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918. Lucrările Simpozionului Național: Alexandria, 4-5 octombrie 2018, Pitești, Ordessos, 2018, 320 p.

84. Sevastian Tudor, Din istoria sportului argeșean, Pitești, Ordessos, 2018, 150 p.

85. Muzeul Județean Argeș, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Muzeul Național de Istorie a României, Catalog expoziție Mircea cel Bătrân - 600, Pitești, Ordessos, 2018, 72 p.

86. Cornel Popescu, Expoziția națională de artă naivă (ENAN) - L, Pitești, 2018, 104 p.

87. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Istorie, nr. XXVII, Pitești, 2018, 354 p.

88. Argesis. Studii și Comunicări – Seria Științele Naturii, nr. XXVI, Pitești, 2018, 112 p.

89. Luminița Enescu, Dragoș Chistol, Valentin Motreanu, Marius Păduraru, Colegiul Național „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș Centenar, Pitești, Ordessos, 2019, 400 p.

90. Cornel Popescu, Expoziția națională de artă naivă (ENAN) - LI, Pitești, 2019, 106 p.

91. Sevastian Tudor, Județele Argeș și Muscel în perioada ocupației germane, în Primul Război Mondial: (1916-1918), Pitești, Ordessos, 2019, 204 p.

92. Gelu Voican Voiculescu, O genealogie care vorbește, Pitești, Ordessos, 2019, 44 p. + anexe.

 

 

Read 53160 times Last modified on Tuesday, 14 January 2020 10:01
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561