Informații

Biroul de Relaţii cu Publicul

Antonescu Otilia Mihaela (telefon/fax: 0248 212 561/e-mail: muzeuarges@yahoo.com) este persoana responsabilă pentru aplicarea Legii nr. 544/2001.

_______________________________________________________________________________________________

Comunicat de presă

Reacreditarea muzeului pentru perioada 2017-2022

     Muzeul Județean Argeș anunță obținerea reacreditării din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin ordinul nr. 2476/18.07.2017 semnat de dl. ministru Lucian Romașcanu și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dosarul de solicitare a reacreditării muzeului, înaintat ministerului prin intermediul Direcției Județene pentru Cultură Argeș, a fost analizat la finalul lunii iunie în cadrul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, acordându-i-se aviz favorabil.

Acreditarea muzeelor din România este obligatorie, conform legii, la fiecare cinci ani, ultima acreditare a muzeului argeșean datând din anul 2012.

Comunicat de presă  

Laboratoarele de Conservare – Restaurare: ceramică, pictură, metal și lemn din cadrul Muzeului Județean Argeș au primit acreditarea în anul  2016 de la Ministerul Culturii. Dacă activitatea conservatorilor se evidenţiază prin luarea unui ansamblu de măsuri în vederea protejării şi asigurării unor condiţii optime de conservare a bunurilor culturale aflate în spaţiile de depozitare şi de expunere ale muzeului, activitatea experţilor restauratori, din cele patru laboratoare de profil, se reflectă prin cercetarea, investigarea şi fluxul tehnologic şi artistic de restaurare, în scopul readucerii operelor de artă pe simezele expoziţionale.

Activitatea ştiinţifică a conservatorilor precum şi a experţilor restauratori este evidenţiată prin participări la sesiuni de comunicări, mese rotunde, simpozioane, saloane de restaurare, organizate atât în cadrul muzeului cât şi de către alte instituţii din ţară şi străinătate.

Secția Relații Publice,

Muzeul Județean Argeș

 

SOLICITARE INFORMAȚII LEGISLATIVE

Solicitare de informaţii publice în baza Legii 544/2001

Legislație:

Legea_544_2001privind liberul acces la informațiile de interes public – actualizată în urma modificărilor din luna iulie 2016.
Norme_Metodologicede aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.

Lista documentelor de interes public:

Lista_documentelor_produse_gestionate_de_instituție

Documente Utile:

Formular reclamație neprimire informații în termenul legal:

Formular_reclamație_neprimire_informații_în_termenul_legal

Formular_reclamație_neprimire_informații_în_termenul_legal

Formular reclamatie răspuns negativ _refuzul comunicării

Formular_reclamație_model

Formular_reclamație_model

Formular solicitare informații de interes public

Formular_model_-_Solicitare_în_baza_Legii_544-2001

Formular_model_-_Solicitare_în_baza_Legii_544-2001

Cerere_tip_conform_Legii_nr._544_din_2001_

Modalități de contestare:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se sunt prevăzute în anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.