Buget din toate sursele de venituri

BUGET PE SURSE FINANCIARE:

Bugetul Muzeului Județean Argeș 2017.Estimări 2018-2020
Bugetul Muzeului Județean Argeș 2016. Estimări 2017-2019
Cheltuieli de investiții pe categorii de bunuri-2016
Buget de venituri proprii si subventii anul 2015
Cheltuieli de investiții pe categorii de bunuri-2015
S.F

SITUAȚIA PLĂȚILOR:

Cont de executie-cheltuieli anul 2015
Cont de rezultat patrimonial 31.12.2015
Cont de executie-cheltuieli 30.09.2016
Contul de rezultat patrimonial 30.09.2016

BILANȚURI CONTABILE:

Bilant 31.12.2015
Bilant 30.09.2016

Accessibility