Blog

Blog (34)

Thursday, 15 March 2018 17:39

Informații de Inters Public

Written by
Thursday, 15 March 2018 17:30

Lapidarium

Written by

Lapidariumul Muzeului Județean Argeș conține piese (elemente de arhitectură, roți de moară, pietre de mormânt, cruci, vase pentru provizii) descoperite pe teritoriul județului Argeș, întâmplător, sau cu ocazia efectuării unor periegheze și cercetări arheologice.
Obiectele care compun această colecție au fost mutate la 30 noiembrie 2017 pe noul amplasament, Str. Armand Călinescu, nr. 44, în exterior, în prelungirea expoziției permanente „Flori de mină”, între corpurile B și C.

1708 (7216) iulie ‹12›

Piatră de mormânt, de 172/79 cm; literă de 2 și 7 cm, în relief, într-un câmp de 139/46 cm, încadrat de motive vegetale; provine de la biserica Sf. Nicolae și Sf. Pantelimon, din Pitești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 915.

† Aici, suptu această piat | ră odihnescu oase | le răposatului robu lui Dum | nezău, Ion diaconul | puigiul (?), care s-au pristă | [vit în zilele prea lu] | minatului domnului, Ion | Costandin B(asarab) voivod, și | jupâneasa dumnealui, | Catrina și coconi(i) dum | nealor, Ion, Mira; iulie 12 d(ăni), | leat 7216.

1718 (7226) februarie ‹17›

Piatră de mormânt, deteriorată, spartă în două fragmente, de cca. 130/74 cm; literă de 6 cm, în relief, într-un câmp de cca. 89/44 cm, încadrat de motive vegetale; provine de la fostul schit piteștean Buliga.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 916.

[†] Aici, supt această piatră odih | nescu-se oasele răpo | osatului robul lui Dum | nezeu, jupan Pătru Buliga | i jupâneasa dumnealui | și coconi dumnea | l[or, I]on … [care] s-au p[ris]tăvit în zile[le | lu]minatului domnu, Ion Ion | [Ale]csandru voevod, în luna fevruariu în [17], [v]ă leat 7226.
Sec. XIV-XVIII

Pietre de moară din gresie (diametrul de 140 cm, respectiv 145 cm, grosimea cca. 23 cm). Provin de la o moară de apă care a funcționat în evul mediu pe malul drept al râului Argeș. Au fost găsite la cca. 200 m amonte de podul de pe șoseaua Pitești-Ștefănești. În literatura de specialitate a fost identificată cu moara din „hotarul Piteștilor”, dăruită de Mircea cel Bătrân ctitoriei sale de la Cozia, la 20 mai 1388.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1554-1555.

Sec. XIV-XVIII

Piatră de moară din gresie (diametrul 130 cm, grosimea cca. 25 cm). Provine de la o moară de apă de pe malul drept al râului Argeș. A fost găsită la cca. 200 m amonte față de podul de pe șoseaua Pitești-Ștefănești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1556.

‹Înainte de 1708 iulie 12›

Cruce de piatră, fragment de 140/77,5/33/26 cm; literă de 4 și 7 cm, în relief; în trecut era așezată pe str. Eremia Grigorescu.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1816.

Râdicatu-s-au aceast(ă) cin | stită cruce întru sla | va și cinstea părinte | l[ui nostru] …

pe latura din stânga, cu literă de 5,5 cm:

erodiaconu | lu Ionu | piuigiu, | Catirina.


1714 sept. 1 ‒ 1715 aug. 31 (7223)

Cruce de piatră de 118/41/21/17,5 cm; literă de 4 cm, în relief; a fost descoperită într-un atelier de pietrărie din Pitești, unde fusese adusă de la Ștefănești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 910.

† Râdicatu | -s-(au) ace(a)stă sfântă | cruce, pe hramu | Sfântului Nic | olaiu, în zil | ele lumina | tului domnu, | Ion Ștefanu v | oevod. Nevoi |- tu-s-au rob(u)l lui | Dumnezeu, Radul; | leat 7223.

pe latura din stânga:

Radul p(o)st(e) | l (ni)c, Radul, | Teodor, Ne(a)g | oe, Neacșa, | Vișa, Laz | ăr, Draga, Ra | dul, Tudora, | Bâle, Toma, | Udriia cu | feciori(i) lui, | Dumitru

pe latura din dreapta:

Stoian, Nea | guțu, Dră|gan, Crăciun, | Stana, Da | na, Miha(l)c(e)a.


172‹2› mart. 20 ‒ 17‹30› mart. 20 (7230‒723‹8›)

Cruce de piatră, fragment de 58/25/18,5 m (se păstrează numai brațul longitudinal); literă de 5 cm, în relief; era așezată în trecut în târgul Piteștilor, pe partea din stânga șoselei ce ducea la Craiova.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 911.

† Ridicatu-s-a a | ceastă sf(â)ntă și dum | nezeiască cru | ce întru slava și cinstea Sf(â)ntuu | lui Nicolae, în z | elele lui Io Ni | colae voevod; și | s-au ostenit ro | [bul lui] ...

pe latura din stânga:

Anca, Vlad, Pătru, | Mușa, Ian[cu ?]; | m(a)r(tie) 20 d(ăni), l(ea)t 723‹.›.


Sec. XVIII

Cruce de piatră, fragment de 51/45/13 cm; literă de 5 cm, în relief.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 913.

† Rădicatu- | s-au aceas | [tă] ...
Sec. XVI-XVII
Fragmente de zid (cu dimensiunile ‒ înălțimea, grosimea, lungimea ‒ 103 cm x 69 cm x 127 cm, respectiv 81 cm x 47 cm x 70 cm) executat în tehnica „pietrei în casetă de cărămidă”. Provine de la fundația unei clădiri de mari dimensiuni (12,9 m x 5,2 m) considerată a fi fosta casa domnească de la Pitești. A fost descoperită cu ocazia săpăturilor de salvare din februarie 1988, prilejuite de construirea blocurilor de locuințe dintre str. Maior Șonțu, Teiuleanu, Craiovei și bd. Republicii.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2559-2560.
Sec. XVI-XVII
Arcadă de ancadrament (133 cm x 33 cm x 26 cm) din piatră de Albești. Provine de la fosta casă domnească de la Pitești, descoperită cu ocazia săpăturilor de salvare din februarie 1988, prilejuite de construirea blocurilor de locuințe dintre str. Maior Șonțu, Teiuleanu, Craiovei și bd. Republicii.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2561.
1647-1648
Fragmente de montanți (59 cm x 27 cm x 14,5 cm, respectiv 36 cm x 29 cm x 17 cm) din piatră de Albești, cu baghetă marginală. Provin de la cea de-a doua biserică a Mănăstirii Râncăciov, ctitoria căpitanului de păhărnicei Arsenie Șoimul, din comuna Călinești, județul Argeș. Au fost descoperite în timpul cercetărilor arheologice efectuate în anul 1990.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2234-2235.

Sec. XVII-XVIII

Chiup (vas pentru păstrarea cerealelor), din ceramică, cu următoarele dimensiuni: înălțimea 130 cm, diametrul gurii 60 cm, diametrul bazei 17 cm; a fost lucrat la mână și apoi ars în cuptor; prezintă pe umeri trei brâuri alveolare. A fost descoperit în pivnița unei case, astăzi demolate, ce se situa pe str. Trivalea, vizavi de biserica Sf. Ion.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1940.


Sec. XVII-XVIII

Chiup (vas pentru păstrarea cerealelor), din ceramică, cu următoarele dimensiuni: înălțimea 130 cm, diametrul gurii 60 cm, diametrul bazei 17 cm; a fost lucrat la mână și apoi ars în cuptor; prezintă pe umeri trei brâuri alveolare. A fost descoperit în pivnița unei case, astăzi demolate, ce se situa pe str. Trivalea, vizavi de biserica Sf. Ion.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1941.

Wednesday, 04 January 2017 10:45

Taxe Servicii Muzeul Județean Argeș

Written by

Taxe pentru serviciile prestate de Muzeul Județean Argeș pentru anul 2018

 

 

      Taxe intrare Muzee:

 

Muzeul Județean Argeș -  Secția Istorie și Științele Naturii

              -  Secția de Artă Plastică și Artă Naivă

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Casa Memorială „ Dinu Lipatti ˮ, Castrul Roman JIDOVA

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Planetariu

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Muzeul Sportului Argeșean

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Expoziția „ Flori de Mină ”

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 4,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei
Accesul la Cetatea Poienari şi vizitarea monumentului istoric sunt permise numai în grupuri organizate, de două ori pe zi, la orele 10.00 şi 15.00.
Sperăm ca în scurt timp să fim in masură a anunţa ridicarea tuturor restricţiilor.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei
Taxă utilizare binoclu panoramic cu fise Sumă fixă 0,50 lei / 5min

 

  Alte Taxe și materiale promoționale:

 

Specificație Taxă 
   
Vederi color 1,00 lei
Pliante Color Muzeul Județean Argeș 1,00 lei
Pliante Color Muzeul Județean Argeș – Pliant Planetariu 2,00 lei
Broșura „Castrul Roman Jidova Câmpulung” 3,00 lei
DVD „Castrul Roman Jidova Câmpulung” 10,00 lei
Taxă filmare amatori 60,00 lei/oră
Taxă filmare profesioniști 1000,00 lei/oră
Taxă fotografiere profesioniști (numai cu însoțitor de la muzeu) 100,00 lei/oră
Taxă închiriere sală – Amfiteatru 100,00 lei/oră
Taxă publicații „Argesis” seria Istorie și Științele Naturii 20,00 lei/buc

Taxă închiriere sală de conferințe

- Instituții de cultură, învățământ, sănătate, instituții publice

- Fundații, ONG-uri, partide politice

- Alte persoane juridice sau instituții

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

Taxă elaborare monografii comune în funcție de marimea respective.

10.000,00 - 36.000,00 lei/buc 

 

 Tarif elaborare rapoarte de evaluare arheologică de teren                                  1.502,00 lei/zi

Notă: Studenții de la Facultățile de Istorie-Muzeologie, Biologie și Arte Plastice beneficiază de intrare gratuită

Tuesday, 29 November 2016 11:11

Programe și strategii

Written by

 

 

 

 

Tuesday, 29 November 2016 11:03

Rapoarte și studii

Written by

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ - RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE-31 DECEMBRIE 2018

PROFIL ORGANIZAŢIONAL

Misiunea instituţiei şi responsabilităţile ce decurg din aceasta sunt date în primul rând de funcţiile specifice muzeului: funcţia de constituire şi dezvoltare a patrimoniului, funcţia de conservare-restaurare a patrimoniului şi funcţia educaţională şi de agrement. Scopul existenţei unui muzeu, aşa cum se desprinde din definiţia enunţată mai sus, este de a instrui şi a educa prin comunicarea cea mai generală către un public cât mai larg, deci influenţarea acestuia, formarea conştiinţei, a intelectului şi definirea identităţii culturale a publicului.

Un prim obiectiv specific responsabilităţilor funcţiei, este administrarea patrimoniului mobil (bunurile muzeale) şi imobil (clădirile aflate în administrare), în baza normelor legal agreate de conservare-restaurare, gestiune, evidenţă, clasare şi clasificare, dar şi în spiritul asigurării unor condiţii optime de cercetare, protejare, depozitare şi expunere în cadrul spaţiilor special amenajate.

Asigurarea securităţii patrimoniului muzeal, respectiv a siguranţei şi respectării normelor de protecţia muncii pentru personalul instituţiei, este un alt obiectiv specific.

Celelalte obiectivele specifice ţin de promovarea turismului, de atragerea turiştilor prin servicii de calitate oferite, continuarea rolului pedagogic al muzeului prin promovarea unor programe educaţionale, formarea profesională a viitorilor specialişti în domeniul restaurării, cercetării istorice şi arheologie, dezvoltarea unui puternic centru de cercetări prin derularea unor programe şi proiecte internaţionale.

POLITICI PUBLICE

Expoziţii temporare - 24:

 • Procesul de creație în arta contemporană românească – sinteză plastică cu lucrări din anii 1970-80 (ianuarie);
 • Expoziție foto-documentară ,,Chinese Story 2017’’ ;
 • Expoziție temporară ,,Păsări pe zăpadă’’ (februarie);
 • Expoziție temporară ,,O istorie a bancnotei’’ (februarie);
 • Expoziție temporară ,,Oameni și vremuri-Războinici ai antichității’’, în colaborare cu Asociaţia Historia Renascita (martie);
 • Expoziție temporară ,,Memoria Marelui Război: Monumentele comemorative ale eroilor neamului în județul Argeș’’, în colaborare cu Institutul Cultural Român şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanisitică Veneţia (martie);
 • Expoziție temporară ,,Armata română, tradiție și contemporaneitate’’ (aprilie);
 • Expoziție temporară ,,Case memoriale din România’’ (aprilie);
 • Expoziție de pictură ,,Marinela Măntescu Isac’’ (mai);
 • Expoziție temporară ,,Podoabe și obiecte vestimentare din colecțiile Muzeului Județean Argeș’’ (mai);
 • Expoziție de pictură, grafică și sculptură a Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Bacău (iunie);
 • Expoziție foto-documentară cu panouri în aer liber ,,Argeșenii și Marele Război’’ (iunie);
 • Expoziţie de pictură dedicată zilei copilului (iunie);
 • Colaborarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” la Expoziția națională Art Safari, București (iunie);
 • Expoziție temporară ,,Evoluția Drapelului României” (august);
 • Expoziţie de artă plastică Salonul Național al Artelor. Temeiuri. În colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România și Biblioteca Metropolitană București (august);
 • Expoziţie auto Regal automobilistic cu mașini de rally și istorice (septembrie);
 • Expoziție temporară ,,Mircea cel Bătrân - 600", în colaborare cu Muzeul National de Istorie a României şi Complexul Muzeal Curtea Domnească Târgovişte (octombrie);
 • Expoziţia Naţională de Artă Naivă, ediția a L-a;
 • Expoziţia temporară „Comori ale naturii” (specii de plante și animale ocrotite și minerale din categoria tezaur (decembrie);
 • „100 de ani de la făurirea statului naţional unitar român - reflectat în numismatică, medalistică şi faleristică” (decembrie);
 • Expoziţie de afişe artistice Femeia polonă, în parteneriat cu Centrul Cultural Polonez de la Bucureşti (decembrie);
 • Expoziție personal de pictură și grafică Augustin Lucici (decembrie);
 • Expoziţie de icoane din colecția Galeriei de Artă (decembrie);

Simpozioane, lansări de carte, manifestări culturale - 21:

 • Simpozion ,,168 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu’’ (ianuarie);
 • Simpozion ,,159 de ani de la Unirea Principatelor Române’’, în colaborare cu Colegiul Naţional Zinca Golescu, Colegiul National I. C. Brătianu şi Colegiul Tehnic Dimitrie Dima (ianuarie);
 • Simpozion ,,600 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân’’ (ianuarie);
 • Lansare de carte ,,Iulian N. Vlad - Confesiuni pentru istorie’’ (februarie);
 • Simpozion ,,Un secol de la Unirea Basarabiei cu România’’, în colaborare cu Şcoala Generală Nicolae Simonide, Piteşti (martie);
 • Simpozion ,,Ziua Păsărilor”, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu
 • Simpozion ,,Ziua Internațională a Pământului’’, în colaborare cu Colegiul Tehnic Dimitrie Dima (aprilie);
 • Simpozion ,,9 Mai-O singură zi - trei sărbători’’, în colaborare cu Şcoala Generală Nicolae Simonide, Piteşti (mai);
 • Premiile muzicale Dinu Lipatti la Casa Lipatti, Ciolceşti (mai);
 • Simpozion ,,Ziua Mondială a Mediului’’, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu (iunie);
 • Lansare de carte Jurnal de război, în colaborare cu Asociaţia Ordessos (iunie);
 • Celebrarea Zilei Drapelului la Cetatea Poienari, în colaborare cu Asociaţia Ordessos (iunie);
 • Lansare de carte ,,Din istoria sportului argeșean de la începuturi până astăzi. Sevastian Tudor’’ (august);
 • ,,Reconstituire. Trupe în Primul Război Mondial", la Mausoleul Mateiaş, în colaborare cu Asociaţiile Historia Renascita şi Garda Naţională Românească şi Detaşamentul Mateiaş (octombrie);
 • Ziua Mondială a Animalelor, în colaborare cu Liceul de Arte „Dinu Lipatti” (octombrie);
 • EuroBirdWatching, Săptămâna Păsărilor, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu (octombrie);
 • Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ,,Ecosinteze și etnosinteze carpatine”, ediţia a XLIX-a (octombrie);
 • Simpozionul Naţional de Artă Naivă (octombrie);
 • Simpozion 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (noiembrie);
 • Concert cu ocazia celebrării Zilei Naţionale a României şi a Centenarului Marii Uniri susţinut de Cvartetul Argesis şi Corul Facultăţii de Teologie Piteşti (noiembrie);
 • Premiile Muzeului Judeţean Argeş pentru cercetare ştiinţifică în domeniile Istorie şi Ştiinţele Naturii (decembrie).

Evidenţa şi clasarea patrimoniului cultural mobil

 • Seturi de Fişe analitice de evidenţă (total 339 FAE): 220 Entomologie, 30 Numismatică, 62 Istorie Modernă şi Contemporană și 27 Artă plastică. Au fost colectate, triate şi determinate 318 exemplare de nevertebrate (coleoptere, aranee), 20 plante vasculare și 7 exemplare vertebrate, amfibieni din Masivul Iezer-Păpușa. De asemenea, au fost realizate 788 fișe electronice pentru volume din biblioteca muzeului.

Număr Vizitatori (la 28.XI.2018) – 79.590:

Expoziţie

Total

Cu plată

Fără plată

Noaptea Muzeelor

Istorie şi naturale

15897

10889

808

4200

Cetatea Poienari*

37450

36400

1050

Castrul Jidova

2407

1615

792

Casa Lipatti

271

193

78

Flori de mină

4047

3877

170

Casa Verde

1007

1007

0

Muzeul Sportului

2270

1975

295

Artă Naivă

2970

2620

350

Galeria de Artă

1393

405

148

840

Planetariu**

11878

10718

1160

TOTAL

79590

69699

4851

5040

*) În perioadele aprilie-mai şi iulie-decembrie 2018, accesul turiştilor la Cetatea Poienari a fost restricţionat.

**) Planetariul a fost închis pentru public în perioada iunie-octombrie 2018.

 

Şantiere arheologice sistematice - 4:

 • Castrul Roman Jidova, Câmpulung (septembrie 2018) – dr. Ion Dumitrescu;
 • Termele castrului de la Voineşti, com. Lereşti (octombrie 2018) – dr. Ion Dumitrescu;
 • Cimitirul din prima epocă a fierului de la Valea Stânii, com. Țițești (septembrie-octombrie) – dr. Dragoş Măndescu;
 • Situl medieval Câmpulung (august) – dr. Marius Păduraru.

 

Biblioteca muzeului

 • Fondul de carte al bibliotecii de specialitate a muzeului s-a îmbogățit cu 557 noi titluri (cărţi şi periodice).

Creşterea colecţiilor - 198 piese de patrimoniu din cercetare de teren, donaţii şi achiziţii

Colecţie

Total

Istorie Veche

48

Numismatică

10

Istorie Modernă şi Contemporană

19

Galeria de Artă RSC

6

Artă Naivă

15

Entomologie

73

Vertebrate inferioare

9

Vertebrate superioare

7

Plante superioare

5

Muzeul Sportului

6

TOTAL

198

Conservarea patrimoniului mobil

Au fost efectuate operaţii de conservare preventivă împotriva atacurilor biologice, specifice fiecărei colecţii. Au fost organizate noile spații de depozitare aflate în corpul B la demisol și etajul II cu parcurgerea pentru fiecare spațiu (opt depozite) a etapelor de organizare (stabilirea tipurilor morfologice; codificarea încăperilor; proiectarea mobilierului de depozit; preconizarea amplasării modulilor de depozitare; determinarea formatelor; stabilirea modului de așezare a obiectelor; în cadrul depozitelor a fost codificat fiecare modul, raft, sertar sau poliţă). A fost demarată procedura de mutare a colecției de patrimoniu din depozitele aflate în clădirea veche a fostului Palat Administrativ, clădire ce va intra într-un amplu proces de restaurare în cadrul proiectului „Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – Consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”.

Restaurarea patrimoniului muzeal – piese de inventar mobil: 94

 • Laboratorul de restaurare ceramică: 28 piese (provenind din săpăturile arheologice de la necropola de la Valea Stânii şi castrul Jidova, ceramică etnografică – colecţia Costeşti, piese arheologice descoperite întâmplător) precum şi patru loturi ceramice din situl geto-dacic de la Cetăţeni. Restaurator: Ancuța-Elena Pungoi.
 • Laboratorul de restaurare metale: 43 piese (inventar arheologic descoperit pe şantierul arheologice de la Valea Stânii, piese etnografice din colecţia Costeşti, pese arheologice descoperite întâmplător etc.). Restaurator: Cristian Deliu.
 • Atelierul de restaurare lemn:două piese din patrimoniul Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” (Căluțul de mare și Scaun, de Gh. Iliescu-Călinești). Restaurator: Luigi Șuta.
 • Laboratorul de restaurare pictură:
 • Laboratorul de taxidermie: restaurarea și prepararea a opt piese de patrimoniu, păsări, mamifere și schelete de animale din colecţia de Științele Naturii (sitar de pădure, huhurez mic, porumbel domestic, cuib de guguştiuc, schelet de crap, craniu de macac, schelet de şarpe de casă, craniu uman) şi sistematizarea unui lot de 365 fragmente de oase provenite de la Mănăstirea Negru-Vodă prin Direcţia Judeţeană de Cultură Argeş. Taxidermist: dr. Adrian Mestecăneanu.
 • Laboratorul de restaurare carte:

Teme de cercetare științifică:

 • Studiul vegetației Văii Vâlsanului (dr. Daniela Stancu).
 • Studiul vegetației lacurilor de acumulare de pe râul Argeș (dr. Daniela Stancu).
 • Inventarierea speciilor de arbori din parcul Vilei Florica, Ștefănești (dr. Daniela Stancu).
 • Determinarea materialului coleopterologic şi arahnologic din Pădurea Trivale (dr. Nicolae Lotrean)
 • Înmormântările din perioada târzie a primei epoci a fierului pe teritoriul actual al județului Argeș – rit și ritual funerar (dr. Dragoș Măndescu).
 • Patrimoniul arheologic al comunelor Bogați, Ţiţeşti, Mărăcineni, Budeasa (dr. Dragoș Măndescu, dr. Marius Păduraru, dr. Ion Dumitrescu, Ioan-Andi Piţigoi).
 • Boierimea din Ţara Românească în secolele XVII-XVIII (dr. Marius Păduraru).
 • Monografia Muzeului Județean Argeș (coordonator dr. Cornel Popescu).

Volume editate de Editura Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş - 7:

 • Muzeul Judeţean Argeş, Castrul roman Jidova, Piteşti, 2018 (text bilingv), reeditată 28 p.
 • , nr. XXVI, Piteşti, 2017, 382 p.
 • , nr. XXV, Piteşti, 2017, 152 p.
 • Olga Barbu, Cătălin Borţun, Dan Botez, ... ; ed.: Pavel Mirea şi Mihai Cătălina Zarzără: Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918. Lucrările Simpozionului Naţional: Alexandria, 4-5 octombrie 2018, Piteşti, Ordessos, 2018, 320 p.
 • Muzeul Judeţean Argeş, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Muzeul Naţional de Istorie a României, Catalog expoziţie Mircea cel Bătrân - 600, Piteşti, Ordessos, 2018, 72 p.
 • Cornel Popescu, Expoziţia naţională de artă naivă (ENAN) - L, Piteşti, 2018, 104 p.
 • Sevastian Tudor, Din istoria sportului argeşean, Piteşti, 2018, 149 p.

Volume, studii și articole elaborate și publicate de colectivul Muzeului Județean Argeș - 30:

 • Daniela Ileana Stancu, The necessity of preserving and regenerating Carpathian juniper trees, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 7-12.
 • Kiril Vassilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. 2018. The Romanian Grassland Database (RGD): historical background, current status and future perspectives. Phytocoenologia, vol. 48 (2018), Issue 1, p. 91-100, Stuttgart, March 2018.
 • Kiril Vasilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. The Romanian Grassland database (RGD): current status and future perspectives. What do we know about ruderal vegetation in Bulgaria and Romania. Bulletin 34 of the Eurasian Dry Grassland Group (sub tipar).
 • Kiril Vasilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. The Romanian Grassland Database (RGD): current status and future perspectives , Acta Medica Marisiensis, Târgu Mureș (sub tipar).
 • Nicolae Lotrean, Minodora Manu, Data on the coleopteran (Insecta: Coleoptera) fauna from the Leaota Mountains (Romania), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 77-100.
 • Minodora Manu, Nicolae Lotrean, Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) from the Leaota Mountains – Romania, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 101-110.
 • Minodora Manu, Nicolae Lotrean, Marilena Onete, Roxana Nicoară, Florian Bodescu, Monitoring of the Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Poda, 1761) (Insecta: Lepidoptera) in the Măcin Mountains National Park (Romania), 2018, in Enache M. (eds.), The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of Ecology, Microbiology and Citobiology. Editura Ars Docendi, București, 2018, p. 73- 98.
 • Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, Florin Mestecăneanu,The Census of the White Stork (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) from Argeş County, în uzeul Olteniei, Craiova, 33/2017, p. 119-132.
 • Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, The systematic, biogeographic origin, phenology, diet, breeding and status of protection of The species of birds observed on the basins from the Argeş River, în Studii şi Comunicări, Ştiinţele Naturii, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, XXV/2017, p. 111-140.
 • Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, The Anseriformes from the basins of the Argeş River between Vâlcele and Goleşti (Argeş County, Romania) in February 2013 – January 2014,Scientific Papers. Current Trends in Natural Sciences. University of Piteşti, Faculty of Sciences. 6 (11)/2017, p. 135-147.
 • Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, Ornithological observations on the Goleşti Basin (Argeş River, Romania) between February 2013 and January 2014, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia. Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca. LXIII (1)/2018, p. 25-45.
 • Marius Păduraru, Un act dotal muntean din a doua jumătate a secolului al XVII-lea: foaia de zestre a Stancăi, fiica banului Pavlache Caragea, întocmită în preajma căsătoriei cu Preda Milcoveanu, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 23-30.
 • Marius Păduraru, Contribuții la istoricul curții boierești și bisericii de la Băleni, județul Dâmbovița, în curs de publicare, în „Monumentul XX” (sub tipar).
 • Marius Păduraru, Neagoe Săcuianu, un grand dignitaire de Dâmboviţa de la deuxieme moitie du XVIIe siecle. Repères généalogiques et „cursus honorum”, în „Annales d'Universite "Valahia" Târgoviște section d'Archeologie et d'Histoire” (sub tipar).
 • Nicolae Ionescu, Dezastruosul an 1916. Cauze şi consecinţe, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 149-160.
 •  Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Colonelul muscelean Grigore Vasilescu pe front: august 1916 - februarie 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 161-182.
 • Cornel Popescu, Forţele beligerante de pe Frontul român din Moldova în luna iulie 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 195-208.
 • Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Armata a II-a Română la Mărăşti: compunere şi dispozitiv ofensiv, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 209-224.
 • Cornel Popescu, Cornel Ţucă, „Districtul Tulcea” oglindit în raportul din 19 octombrie 1878 al colonelului Ștefan Fălcioanu (șeful Statului Major al armatei active), în vol. 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, coord. Șt. Coman, V. Ciorbea, C. D. Arhire, București, 2018, p. 184-194.
 • Cornel Popescu, Aspecte privind „operațiunea ofensivă” sau „bătălia” de la Mărăști, în vol. Marea Unire și județul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918. Lucrările Simpozionului Național Alexandria, 4-5 octombrie 2018, editori P. Mirea și M. C. Zarzără, Pitești, 2018.
 • Valentin Motreanu, Cooperarea politico-diplomatică şi militară româno-rusă din zona Mărăşti-Nămoloasa – 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 225-230.
 • Dragoş Chistol, Luptele purtate pe vârful Răchitaşul Mic, în memoriile generalului Mihail Victor Corbuleanu, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 231-240.
 • Dragoş Chistol, Vizita lui Ion Mihalache la Câmpulung-Muşcel, la 26-27 iulie 1945, într-un raport al Siguranţei Statului către Prefectura Judeţului Muşcel, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 267-270.
 • Dragoş Măndescu, Acolo unde arta şi arheologia se întâlnesc. Date noi despre Rudolf Schweitzer-Cumpăna, la un secol de la „anul pierdut” din biografia artistului (1917-2017), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 251-266.
 • Dragoş Măndescu, Then and Now. The Limes Transalutanus 130 Years after its Discovery, în: Limes XXIII, Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015 (editori C. Sebastian Sommer, Suzana Matešic, Mainz, 2018, vol. II, p. 1083-1086.
 • Dragoș Măndescu, Șantierul arheologic Valea Stânii, jud. Argeș – campania 2017, în vol. Cronica cercetărilor arheologice din România – campania 2017, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2018, p. 149-150.
 • Mioara Burluşanu, Restaurarea Psaltirii împăratului şi proorocului David publicată la Sibiu în 1826, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017,
 • Luigi Flaviu Şuta, Restaurarea unei mese extensibile Art-Deco din 1929, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017,
 • Magdalena Alexe, Reghina Măceşanu, Determinismul climatului în conservarea bunurilor culturale (efectul de cameră umedă), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017,
 •  Reghina Măceşanu, Magdalena Alexe, Câteva noţiuni de bază privind marcarea pieselor din colecţiile muzeale, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p 377-385.

Popularizarea istoriei şi a patrimoniului pentru publicul larg:

 • 28 episoade ale emisiunii „Din culisele istoriei” realizate și difuzate la Antena 1 Pitești, cu diferiți invitați din cadrul muzeului, moderator muzeograf Nicolae Ionescu.
 • Participarea Muzeului Judeţean Argeş la Târgul de Turism Transylvania Tourist Fair, Braşov (februarie).
 • Dracula Fest – ediția a X-a, la Cetatea Poienari (11 august 2018).
 • Sigiliul Romei în Argeș, festival roman la castrul de la Câmpulung-„Jidova”, ediţia a IV-a (24-25 august 2018).
 • Participarea muzeului la programul european Noaptea Muzeelor 2018 (18 mai 2018) – „Noaptea muzeului argeșean” (5040 vizitatori).
 • Participarea Cetății Poienari la Târgul European al Castelelor, ediția a IV-a (26-27 mai 2018).

PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE: Ne propunem să derulăm în continuare un program variat şi adecvat misiunii muzeului: expozitii de istorie, arheologie, arhitectură, artă contemporană (pictură, sculptură, fotografie), piese de teatru, concerte de muzică corală, clasică, deschiderea de noi direcţii de cercetare pe teren (arheologie, biologie, ecologie) şi valorificarea rezultatelor pentru publicul larg şi pentru specialişti. În acest mod prin ocuparea unui rol central în viaţa comunităţii prin promovarea unor oferte culturale diversificate, recâştigăm consideraţia în special a comunităţii locale, devenind astfel principala instituţie de cultură a judeţului Arges.

BUGETUL INSTITUŢIEI (la 23.11.2018):

 • Venituri proprii: 400.000 lei;
 • Alocații bugetare: 5.563.000 lei, din care:
  • Secțiunea funcționare: 4.300.000 lei;
  • Secțiunea dezvoltare: 1.263.000 lei;
 • Cheltuieli totale: 4.451.157 lei, din care:
  • Cheltuieli de personal 2.038.206 lei;
  • Cheltuieli cu bunuri și servicii: 2.412.951 lei;
 • Cheltuieli de capital: 1.258.776 lei, din care:
  • Alocații: 1.238.776 lei.

INFORMAŢII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIŢII PUBLICE:

 • Lucrări de reparații curente: 223.096 lei;
 • Centrală termică: 342.230,48 lei;
 • Sistem planetariu digital: 896.546 lei;
 • Dezumidificatoare (venituri proprii): 20.000 lei;
 • Rafturi metalice depozite: 28.596 lei.

INFORMAŢII DESPRE LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ INSTITUŢIA:

Număr total de litigii: 3

 • Tribunalul Argeș – secția Civil – Cerere Pretenții, dosar nr. 8628/280/2015

Reclamant – ASIROM; Pârât – C. J. Argeș; Pârât – Muzeul Județean Argeș.

Procesul are ca obiect decontul acordat în baza unei polițe de tip CASCO, de către ASIROM, d-lui Maschio Romeo.

 • Tribunalul Argeș – secția pentru Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, dosar nr. 6179/109/2017.

Reclamant – Stîlpeanu Lenuța-Elena; Pârât – Muzeul județean Argeș.

Procesul are ca obiect obligația de a face, adică obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale ale reclamantei la nivelul funcției pe care este încadrată.

 • Judecătoria Pitești – secția Civilă – Cerere pretenții, dosar nr. 2436/280/2018

Reclamant – Cheplinger Gabriela; Pârât – Muzeul Județean Argeș, reprezentat prin Popescu Cornel. Procesul are ca obiect pretenții (daune morale).

INFORMAŢII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

În perioada 1 I - 31 XII 2018, în Statul de funcții al Muzeului Județean Argeș au fost aprobate 54 de posturi din care: 5 de conducere; 49 de execuție.

Au fost organizate și s-au derulat următoarele concursuri: pentru ocuparea unui post vacant de gestionar custode; pentru promovare: 2 șefi serviciu, 1 sociolog, 1 muzeograf, 3 restauratori, 10 gestionari custode. Sunt în derulare următoarele concursuri de ocupare posturi vacante: 1 referent, 3 conservatori, 1 consilier juridic, 1 contabil șef.

Au încetat trei contracte individuale de muncă, după cum urmează: de drept două contracte, conform art. 56, alin (1), litera c) din Codul Muncii; cu acordul părților, un contract, conform art. 55, litera b) din Codul Muncii.

ORGANIGRAMA:

RELAŢII CU COMUNITATEA: Muzeul are desemnată o persoană pentru aplicarea Legii 544/2001 (muzeograf Otilia Mihaela Antonescu), adresă oficială pentru solicitări informaţii publice (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau telefonic / fax 0248212561. De asemenea, există un formular de contact pe website-ul instituției (www.muzeul-judetean-arges.ro), tot acolo regăsindu-se informațiile de interes public, secțiune actualizată constant.

INFORMAŢII DESPRE ATRAGEREA DE RESURSE UMANE DIN COMUNITATE: Muzeul susţine şi dezvoltă patru proiecte educaţionale, desfăşurate în mare măsură prin voluntariat şi la care participă anual mii de copii şi tineri, pe durata întregului an şcolar: ,,Lecţia de şah", „Atelierul Ora de Astronomie”, „Casa Verde” şi „Micul arheolog”.

 

,,Reconstituire. Trupe în Primul Război Mondial", la Mausoleul Mateiaş, în colaborare cu Asociaţiile Historia Renascita, Garda Naţională Românească din Alba Iulia şi Detaşamentul Mateiaş (27 octombrie 2018).

Manager, Lect. univ. dr. Popescu Cornel

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ - RAPORT DE ACTIVITATE

PE ANUL 2017

Dezvoltarea structurii permanente a instituţiei - 3:

 • Reacreditarea Muzeului Judeţean Argeş de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru o perioadă de 5 ani (2017-2022), conform legii (Ordinul Ministrului MCIN nr. 2476 / 27 iulie 2017);
 • Acreditarea de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a Laboratoarelor de restaurare ceramică, taxidermie, hârtie şi bloc carte ale Muzeului Judeţean Argeş (Autorizaţie de funcţionare MNCIN nr. 73/21 septembrie 2017)
 • Inaugurarea sectorului Lapidarium, ce expune în regim permanent piese arhitectonice, pietre tombale, cruci de piatră, vase ceramice de mari dimensiuni etc. din vechile colecţii ale muzeului (noiembrie);

Expoziţii temporare - 24:

 • Expoziție temporară Fluturi exotici (ianuarie);
 • Expoziţie dedicate Zilei Protecției Civile (februarie);
 • Expoziţie de artă plastic L’armonia cromatica nella pittura romena contemporanea (martie);
 • Expoziţie documentară Siluete feminine din familia Brătianu – în colaborare cu Centrul Cultural Brătianu (martie);
 • Expoziţie de tehnică şi efecte militare Armata română, tradiţie şi modernitate (aprilie);
 • Simfonia Lalelelor - 40 de ani Retrospectivă (aprilie);
 • Expoziție de gravură Imago Mundi, Constantin Zuzu Caratănase (aprilie);
 • Regal automobilistic la Muzeul Judeţean Argeş, ediţia a IX-a (aprilie);
 • Expoziţie de icoane Rugămu-ne Ţie, ediţia a 19-a (aprilie);
 • Expozitie de pictură naivă Artişti naivi ploieşteni (mai);
 • Expoziţie de artă plastică „Imagistique” – profesori și studenți (mai);
 • Expoziţia de panouri cu Piteştiul vechi, cărţi poştale ilustrate Piteştiul de odinioară (mai);
 • Expoziţie personală de pictură - Paula Barbu (mai);
 • Expoziția Filialei Pitești a UAP din România (iunie);
 • Art Safari București – „Luchian și Independenții” (iunie);
 • Expoziție Dinu Lipatti pianist, compozitor și pedagog - 100 ani de la nașterea artistului (iunie);
 • Sub lupa restauratorului – expoziție cu patrimoniul restaurat în laboratoarele muzeului (iunie);
 • Grafica anilor 1970-1980, cu artiști reprezentativi ai artelor plastice românești (iulie);
 • Expoziţie de numismatică şi medalistică Medalii din Primul Război Mondial (august);
 • Expoziţie documentară Cave canem! (Păzeşte-te de câine!) (septembrie);
 • Expoziţia Naţională de Artă Naivă, ediţia a 49-a, în colaborare cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti (octombrie);
 • Călătorie în adâncul mărilor şi oceanelor – expoziţie organizată în parteneriat cu Muzeul Olteniei, Craiova (noiembrie);
 • Evoluţia sistemului monetar al României de la 1867 până în prezent – Expoziţie numismatică (noiembrie);
 • Expoziţie de icoane de tezaur din colecţia Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” (decembrie).

Numărul Vizitatorilor – 123017:

 

Expoziţie

Total

Cu plată

În grupuri

cu plată

Individual

cu plată

Fără plată

Noaptea Muzeelor

Istorie şi naturale

19808

12733

10876

1875

4675

2400

Cetatea Poenari*

64339

62500

6597

55903

1839

0

Castrul Jidova

1550

1150

780

370

400

0

Casa Lipatti

392

332

224

108

60

0

Flori de mină

4739

4076

3423

653

663

0

Micul Arheolog

490

490

490

0

0

0

Casa Verde

2450

2070

2070

0

380

0

Muzeul Sportului

600

208

184

24

392

0

Artă Naivă

4189

2447

1972

475

1742

0

Galeria de Artă

2429

803

602

201

326

1300

Planetariu

22031

19521

18089

1432

2510

0

TOTAL

123017

106330

45307

61041

12987

3700

*) Obs.: pe durata lunii iunie 2017, Cetatea Poenari a fost închisă pentru vizitatori.

Simpozioane, lansări de carte, manifestări culturale -30:

 • Simpozion 167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu (13 ianuarie);
 • Simpozion 158 de ani de la Unirea Principatelor Române (20 ianuarie);
 • Sărbătoarea Anului Nou Chinezesc 2017 (7 februarie);
 • Sesiune de comunicări Siluete feminine din familia Brătianu (8 martie);
 • Simpozion Ziua Mondială a Apei (22 martie);
 • Simpozion 27 martie 1918, primul pas către Marea Unire: Basarabia revine în granițele românești (27 martie);
 • Simpozion Ziua Păsărilor, la Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Piteşti (29 martie);
 • Dezbatere Ziua Internaţională a Pământului (22 aprilie);
 • Simpozion Luna Pădurii (23 aprilie);
 • Simpozion 9 mai: o singură zi, trei sărbători (9 mai);
 • Noaptea Muzeului Argeşean: ateliere pentru copii, concert (20 mai);
 • Premiile Muzicale Dinu Lipatti (26 mai);
 • Târgului European al Castelelor (27-28 mai);
 • Atelier demonstrative de olărie (31 mai);
 • Ateliere de pictură 1 Iunie Ziua Internațională a Copilului (30 mai-1 iunie);
 • Simpozion Ziua Internaţională a Mediului (5 iunie);
 • Proiectul Argeșeni – valori naționale: Gh. Ionescu-Gion (4 iulie);
 • Simpozion F. C. Argeş – O istorie mereu prezentă (3 august);
 • Lansare de carte Mărăşti, iulie 1917, vol I-II, autori lect. univ. dr. Cornel Popescu şi dr. Cornel Ţucă (11 august);
 • Dracula fest, la Cetatea Poienari, Arefu – ediţia a 9-a (19 august);
 • Microexpoziția Fabricat în Argeș, itinerată la Muzeul Golești (2 septembrie);
 • Şcoala de vară Istorie, Cultură şi Civilizaţie – ediţia a 3-a (6-7 septembrie);
 • Săptămâna Păsărilor, Euro BirdWatching cu colaborarea Societăţii Române de Ornitologie (29 septembrie);
 • Ziua Mondială a Animalelor – Masă rotundă (4 octombrie);
 • Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Ecosinteze şi etnosinteze carpatine – ediţia a 48-a (12-13 octombrie);
 • Simpozion, masă rotundă Arta naivă în România (27 octombrie);
 • Călătorii în timp şi spaţiu la standul Consiliului Judeţean Argeş de la Târgul de Turism al României (16-19 noiembrie);
 • Ziua Naţională a României – Celebrare cu Garda de Onoare şi înălţarea Drapelului Ţării (30 noiembrie);
 • Lansare de carte Aventura canadiană: povești despre Dacia – Victor Jigman în dialog cu Cristian Cocea (12 decembrie);
 • Premiile Muzeului Judeţean Argeş pentru cercetare ştiinţifică pe anul 2017, în domeniile Istorie şi Biologie (19 decembrie).

Exponatul lunii – 12:

În anul 2017, Muzeul Judeţean Argeş a continuat programul cultural Exponatul lunii, destinat valorificarea colecţiilor muzeului prin intermediul unor microexpoziţii amplasate în holul mare al muzeului, cu durata de o lună. De regulă, exponatele alternează de la o lună la alta fiind alese piese din colecţia de istorie, respectiv ştiinţele naturii: Greutățile unui război de țesut de epocă romană descoperite la Negrași (ianuarie); Ferăstraşul mic, Mergellus albellus Linnaeus, 1758 (februarie); Pălărie de vânător de munte, pentru paradă, care a aparţinut Reginei Maria a României (martie); Meles meles, Linnaeus, 1758 (aprilie); Fotografie cu veterani din Războiul de Independență (mai); Cărăbuş (Chrysocarabus) auronitens Fabricius (iunie); Anuarul Ordinului ,,Mihai Viteazul” 1916-1920 și Ordinul ,,Mihai Viteazul” clasa a III-a, acordat lui Constantin Calotescu, comandant al Regimentului 4 Infanterie (iulie); Garofiţa Pietrei Craiului - Dianthus calizzonus (august); Macheta casei lui Liviu Rebreanu de la Valea Mare, Ştefăneşti (septembrie); Lişiţa – Fulica atra Linnaeus (octombrie); Punguţă de bani (noiembrie); Medalia Emil Racoviță (decembrie).

Şantiere arheologice sistematice - 3:

 • Castrul Roman Jidova, Câmpulung (august-septembrie) – Ion Dumitrescu;
 • Termele castrului de la Voineşti, com. Lereşti (septembrie-octombrie) – Ion Dumitrescu;
 • Necropola hallstattiană de la Valea Stânii, com. Țițești (septembrie-noiembrie) – Dragoş Măndescu.

Arheologie contractuală – 9 contracte de cercetare arheologică de teren:

Arheologii Muzeului Judeţean Argeş au acordat asistenţă patrimonială specializată diverselor investitori / operatori economici ce-şi desfăşoară activitatea în judeţul Argeş, în zone cu potenţial arheologic reperat sau în zonele unor monumente istorice.

De asemenea, au fost întocmite evaluări arheologice de teren pentru teritoriul unor comune din județul Argeș (Cotmeana, Săpata, Vulturești), evaluări necesare pentru întocmirea studiilor de fundamentare istorice și arheologice pentru Planurile Urbanistice Generale.

Două dintre șantierele arheologice sistematice ale muzeului (Valea Stânii și Voinești) au fost co-finanțate prin contracte încheiate cu Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, colocvii şi congrese naţionale şi internaţionale - 28:

 • Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București (martie) – Ion Dumitrescu;
 • Conferința BIOdiversitate – Tradiții și actualitate, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (martie) – Adrian Mestecăneanu;
 • Simpozionul Tendințe actuale în Științele Naturii, Universitatea din Pitești (aprilie) – Adrian Mestecăneanu;
 • Sesiunea Anuală de Rapoarte Arheologice, ediția a 51-a, București (mai) – Dragoș Măndescu, Ion Dumitrescu, Ioan-Andi Pițigoi;
 • Simpozionul Internațional Drobeta-Turnu Severin – Istorie și arheologie, ediția a IV-a, Divus Traianus (iunie) – Ion Dumitrescu;
 • Simpozionul „Tracing Linear Archaeological Sites – Limes Transalutanus”, Piteşti (iulie) – Cornel Popescu, Ion Dumitrescu, Dragoş Măndescu;
 • Simpozionul „File de istorie și cultură. 395 de ani de la atestarea documentară a localității Țițești”, Țițești (iulie) – Ion Dumitrescu, Ancuța Pungoi;
 • Simpozionul „101 ani de la intrarea României în Marele Război”, Mausoleul Mateiaş (august) – Cornel Popescu;
 • Simpozionul „Centenarul Mareului Război” organizat de Muzeul Municipal Curtea de Argeş (august) – Cornel Popescu;
 • Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Muzeului Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin (august) – Daniela Stancu.
 • Conferinţa „101 ani de la intrarea României în Marele Război”, UNAP Carol I, Bucureşti (august) – Cornel Popescu;
 • Școala de vară „Istorie, cultură, civilizație” – ediția a 3-a, Muzeul Județean Argeș, Pitești (septembrie) – Marius Păduraru, Ioan-Andi Pițigoi, Nicolae Ionescu, Valentin Motreanu, Dragoș Chistol;
 • Al 22-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Arheologilor din Europa, Maastricht, Olanda (septembrie) - Dragoş Măndescu;
 • Conferinţa Ştiinţifică InternaţionalăMuseum and Scientific Research, Muzeul Olteniei, Craiova (septembrie 2017) – Adrian Mestecăneanu
 • Al 13-lea Congres Internațional de Tracologie, Kazanlâk, Bulgaria (septembrie) – Dragoș Măndescu;
 • Simpozionul Orheiul Vechi: 70 de ani de la primele săpături arheologice, Universitatea de Stat a Moldovei, Chişinău-Butuceni (septembrie) – Dragoş Măndescu;
 • Conferinţa Naţională Oltenia – Interferenţe Culturale, ediţia a 7-a, Muzeul Olteniei, Craiova (septembrie) – Ion Dumitrescu, Dragoş Măndescu;
 • Tabăra de creaţie plastică Spirit românesc – ediţia a VIII-a, Aiud (septembrie) – Augustin Lucici;
 • Salonul internaţional de vară – ediţia a IV-a, Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi (septembrie) – Augustin Lucici;
 • Conferinţa Naţională 100 de ani de la Primul Război Mondial, 1917-2017, Ceraşu (octombrie) – Cornel Popescu;
 • Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Județean Argeș Ecosinteze și etnosinteze carpatine, ediția a 48-a, Pitești (octombrie) – întregul colectiv de specialitate al muzeului;
 • Workshop-ul Baza de date a pajiștilor din România (Romanian Grassland Database - RDG): trecut, prezent și perspective, Universitatea din Pitești în colaborare cu Institutul de Biologie al Academiei Române (octombrie) – Magda Alexe, Adrian Mestecăneanu, Daniela Ileana Stancu,;
 • Simpozionul Județean  Patrimoniul cultural național-trecut și perspectivă, Muzeul Golești (noiembrie) – Reghina Măceșanu, Magda Alexe;
 • Conferința Evaluarea patrimoniului cultural național – Realități și perspective, București (noiembrie) – Augustin Lucici;
 • Salonul internaţional de toamnă – ediţia a IV-a, Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi (noiembrie) – Augustin Lucici;
 • Conferinţa Evaluarea Patrimoniului Cultural naţional – realităţi şi perspective, organizator SINEVA (Societatea evaluatorilor de artă şi obiecte de colecţie) (noiembrie) – Augustin Lucici;
 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice Milenii tezaurizate. Creaţie şi spiritualitate, Muzeul Judeţean Buzău, Buzău – Sărata Monteoru (noiembrie) – Dragoş Măndescu;
 • Conferinţa Internaţională Obiceiuri funerare ale Tracilor şi Sciţilor în secolele 7-5 a.Chr. la Dunărea de Jos, Philipps-Universität, Marburg, Germania (decembrie) – Dragoş Măndescu.

Evidenţa şi clasarea patrimoniului cultural mobil

 • Au început procedurile tehnice de uniformizare a tuturor Seturilor de Fişe Analitice de Evidenţă, din sistemul DocPAT, peste 3.000, din toate colecțiile muzeului, cu sprijinul personalului specializat din cadrul Institutului Național al Patrimoniului (responsabil Marius Păduraru).
 • Clasări (total 14 piese de patrimoniu): 1 Numismatică, fond; 12 Arheologie – Fond; 1 Arheologie – Tezaur (experţi Dragoş Măndescu şi Romeo Maschio);
 • Fișe analitice de evidență: 851 (400 Botanică; 140 Entomologie; 311 Istorie modernă și contemporană).
 • Expertizarea Colecţiei de artă plastică (pictură, grafică, sculptură) Mihai Tican-Rumano, Berevoieşti (expert Augustin Lucici).

Biblioteca muzeului

 • Fondul de carte al bibliotecii de specialitate a muzeului s-a îmbogăţit prin achiziţii, donaţii şi schimburi inter-muzeale cu 728 volume (cărţi şi periodice).

Conservarea patrimoniului

- tratament cu insectofungicid;

- preparare de piese în vederea înregistrării în colecția entomologică;

- dezinsecţii la circa piese din colecţia de vertebrate superioare;

- preparare, completare şi înlocuirea substanţei conservante la circa borcanele anatomice de la colecţia de preparate umede.

Creşterea colecţiilor - 744 piese de patrimoniu din cercetare de teren, donaţii şi achiziţii

Colecţie

Total

Istorie Veche

10

Istorie Medievală

12

Numismatică

446

Istorie Modernă şi Contemporană

97

Galeria de Artă RSC

4

Galeria Naţională de Artă Naivă

7

Muzeul Sportului Argeșean

23

Minerale, roci, fosile

24

Entomologie

121

TOTAL

744

Restaurarea patrimoniului muzeal – piese de inventar mobil: 68

 • Laboratorul de restaurare ceramică: 6 vase întregite; prelucrate în vederea întregirii 25 loturi ceramice de pe şantierul Valea Stânii, 29 loturi ceramice de pe şantierul Câmpulung-Jidova, 8 loturi ceramice de la Ciofrângeni. Curăţarea şi tratarea a 10 piese din piatră din sectorul Lapidarium;
 • Laboratorul de restaurare metale: 48 piese (31 vârfuri de săgeţi din bronz, 1 tavă de alamă, 5 statuete-trofeu, 2 scărițe de harnașament, 1 topor, 1 lamă spadă, 1 cuțitaș, 1 pistol cu țeavă lungă, 4 vârfuri de catapultă, 1 vârf de lance);
 • Atelierul de restaurare lemn: 5 piese (trei servante, birou de scris, dulap, toate stil Art-Deco);
 • Laboratorul de restaurare pictură:
 • Laboratorul de taxidermie: restaurarea și prepararea a 5 piese de patrimoniu din colecţia de Științele Naturii (schelet de cangur, craniu de câine Labrador, secţiune prin craniul de crap, schelet de crap, craniu de om-mulaj);
 • Laboratorul de restaurare carte:patru piese de patrimoniu: o carte cu conţinut religios (sec. XVIII) şi trei documente medievale (hrisoave domneşti) din colecţia muzeului (sec. XVI-XVII).

 

Proiecte educaţionale - 5:

 • Proiect educaţional ,,Lecţia de şah";
 • Proiect educaţional Atelier „Ora de Astronomie”;
 • Proiect educational „Casa Verde”;
 • Proiect educational „Micul arheolog”;
 • Proiect educational „Istoria altfel”.

Toate proiectele educaţionale ale Muzeului, susţinute în mare măsură prin voluntariat şi la care participă anual sute de copii şi tineri, se desfăşoară pe durata întregului an şcolar.

Volume, studii şi articole ştiinţifice publicate de colectivul de specialitate - 24:

 • Petcu Cristina, Burluşanu Mioara, Restaurarea unui Molitfelnic de la 1811, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 161-166.
  • Deliu Cristian, Restaurarea unei brăţări de bronz din necropola getică de la Zimnicea, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 157-160.
  • Lotrean Nicolae, Manu Minodora, 2016. Data on the spiders fauna (Araneae) from the Leaota Mountains (Romania). Argesis, Studii şi comunicări, Seria Ştiinţele Naturii vol. XXIV 2016.
  • Manu Minodora, Lotrean Nicolae, Badiu Denisa, Bodescu Florian, Nicoară Roxana, Onete Marilena, Monitoring of the saproxylic beetles Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) using visual method in Măcin Mountains National Park – Romania, Romanian Journal of Zoology, 2017.
 • Manu M., Lotrean N., Ion R., Bodescu F., Badiu D.L., Onete M., Mapping Analysis of Saproxylic Natura 2000 Beetles from Prigoria-Bengeşti Protected Area (ROSCI 0359) From Gorj County-Romania, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2), 2017.
  • Manu Minodora, Lotrean Nicolae, Cioboiu Olivia, Pop Oliviu Grigore, Diversity of soil mites (Acari: Mesostigmata) and gastropods (Gastropoda) fauna from Leaota Mountains-Romania, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 33 (1), 2017.
  • Măndescu Dragoş, Intercultural contacts at the end of Early Iron Age in the northern periphery of the Thracian world, în volumul Inter-regional contacts during the first millennium BC in Europe, edited by Martin Trefný and Benjamin Jennings, Hradec Králové, 2017, p. 118-131.
  • Măndescu Dragoş, Mihalache Maria, Stănculescu Ioana, Constantinescu Mihai, Contribuţii la studiul pieselor de port şi podoabă din mediul cultural Ferigile. Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la Valea Stânii (judeţul Argeş), Peuce – Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, S. N., 15, 2017, p. 7-48.
  • Mestecăneanu Adrian, A History of the Birds Researches in Bucegi – Leaota – Piatra Craiului Group of Mountains, until 2015,
  • Mestecăneanu Adrian,Gava Radu, Eurobirdwatch 2015 on the ArgeşDamLakes (Romania),
  • Mestecăneanu Adrian, Gava Radu, Mestecăneanu Florin, The Census of the White Stork (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) from Argeş County, in 2014,
  • Mestecăneanu Adrian, Gava Radu, The Anseriformes from the basins of the Argeş River between Vâlcele and Golești (Argeș County, Romania) in February 2013 – January 2014 în: Current trends in Natural Sciences, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Biologie, 6(11), 2017, p. 135-147.
  • Piţigoi Ioan-Andi, Câteva aspecte ale circulației monedelor otomane în Țările Române (secolul al XVIII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea), în volumul Cultură, istorie și societate, editori Ștefan Ștefănescu, Claudiu Neagoe, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2017.
  • Piţigoi Ioan-Andi, Consideraţii privind un posibil depozit monetar de secol XII de la Mogoşeşti, judeţul Olt, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 5-14.
  • Popescu Cornel, Ţucă Cornel, Armata 2 Română. Mărăşti: iulie 1917, Vol. I: Mărturii documentare, Vol. II: Documente anexe, Editura Militară, Bucureşti, 2017.
  • Popescu Cornel
  • Popescu Cornel, Introducere în istoria modernă a românilor, Editura Ordessos, Piteşti, 160 p.
  • Popescu Cornel, Istoria războiului rece. Note de curs, Editura Ordessos, Piteşti, 75 p.
  • Stoica Leontin, Popescu Cornel, Boţoghină Iulian, Ungureanu George, Cârjan Marius, Radu Aurel, Mioveni-Argeş. Din trecutul şi prezentul unui oraş de viitor, Editura Istros, Brăila, 2017.
  • Stancu Daniela, 14 relevee publicate în Romanian Grassland Database, consorţiu international, coordinator Kiril Vasiliev, Institutul pentru cercetarea biodiversităţii şi ecosistemelor, Academia Bulgară de Ştiinţe.
  • Stancu Daniela, Medical plant diversity in the flora of Râiosu and BudaMountains, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Biologie, XXIV, 2016, p. 21-30.
  • Stancu Daniela, The vegetation landscape of the ArgeşValley from the Vidraru area, Drobeta, Seria Ştiinţele Naturii, XXII, 2016, p. 17-23.
  • Şuţa Luigi, Restaurarea lucrării de sculptură intitulată „Temerarul”, autor Ion Iancuţ, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 175-179.
  • Taifas Ovidiu, Studiu istoric privind utilizarea tehnicii picturii în ulei, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 167-174.

 

Achiziţii importante bunuri şi servicii – TOTAL 173.899,83 lei:

 • Reparaţii curente: 139.157,67 lei
 • Intervenţii Planetariu (mantenanţă, intervenţie on site): 20.500 lei
 • Achiziţii patrimoniu istorie: 10823,16 lei
 • Achiziţii patrimoniu artă plastică: 3.420 lei

Venituri proprii - TOTAL 573.868 lei:

 • Taxe de vizitare: 380.677 lei
 • Vânzări vederi şi pliante: 8.932 lei
 • Vânzări publicaţii: 14.346 lei
 • Binocul panoramic Poienari (fise): 3.600 lei
 • Chirii, după virarea a 50% către CJ: 1.300 lei
 • Magazin de suveniruri şi puncte vânzare suveniruri: 28.132 lei
 • Cotă-parte utilităţi Avocatul Poporului: 6.877 lei
 • Contracte de cercetare ştiinţifică: 123.612 lei, din care
  • Arheologie – descărcări de sarcină arheologică: 110.612 lei
  • Elaborare şi redactare de monografii de localităţji: 13.000 lei
 • Venituri diverse: 6.392 lei

Volume contractate și editate de Editura Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş - 9:

 • Zina Petrescu, Calul Măgarului. Schiţe şi povestiri, Piteşti, 2017, 122 p.
 • Lucian Constantin Palade, Relaţiile Moldovei cu Imperiul Otoman în veacul al XV-lea, Piteşti, 2017, 234 p.
 • Viaţa pianistului Dinu Lipatti povestită de mama sa, ediția a 2-a, Piteşti, traducere de Ileana Corilă, cuvânt înainte de Florentina Cojocaru, 2017, 110 p.
 • Colectiv Muzeul Judeţean Argeş, Monografia comunei Cetăţeni, Pitești, 2017, 416 p.;
 • Argesis. Studii şi Comunicări - Seria Istorie, nr. XXV / 2016 (apărut 2017), 180 p.
 • Constantin C. Năstase, Constantin I. Năstase. Un secol de viaţă, Piteşti, 2016, 170 p.
 • Andrei Măgureanu, Despina Măgureanu, Sebastian Matei, Cătălin Constantin, Botár István, Gabriel Vasile, Alma Vii. Cercetări în perimetrul bisericii fortificate, Piteşti, 2017, 170 p.
 • Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Documente de la Matei Basarab privitoare la Mănăstirea Argeşului: (1632-1654), Piteşti, 2017, 220 p.
 • Cornel Popescu, Expoziţia naţională de artă naivă (ENAN) XLIX, Piteşti, 2017, 122 p.

                                            

Manager,

                                                    Lect. univ. dr. Popescu Cornel

Lect. univ. dr. Popescu Cornel

Tuesday, 15 November 2016 10:25

Cariera

Written by

67515C3D E418 4B7D 9917 8EA41773F098 

 rezultatul probei scrise

 

250CB292 F3F6 447C 8907 240B4413AD62

 

A N U N Ţ

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de contabil șef gradul II.
Condiţii generale de participare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaştere limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare de participare:
- studii universitare cu diplomă de licenţă acreditate în domeniul Știinţe Economice: Contabilitate/Economie/Finanţe/Management;
- minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor, din care minim 3 ani în domeniul finanțelor publice ;
- cunoaştere operare PC: WORD, EXCEL, navigare internet;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 09 ianuarie 2019, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 10 ianuarie 2019, ora 1200: termenul de selecţia a dosarelor;
- 10 ianuarie 2018, ora 1600 : termenul de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor;
- 11 ianuarie 2018, ora 1400 : termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;
- 14 ianuarie 2018, ora 1200 : termenul de soluționare al contestaţiilor la selecţia dosarelor;
- 14 ianuarie 2018, ora 1600: termenul de afișare rezultat al contestațiilor la selecţia dosarelor;
- 15 ianuarie 2018, ora 1000 : probă scrisă;
- 16 ianuarie 2019, ora 1600: afișare rezultate la proba scrisă;
- 17 ianuarie 2019, ora 1600: depunere contestaţii la proba scrisă;
- 18 ianuarie 2019 ora 1200 : termenul de soluționare al contestaţiilor la proba scrisă
- 18 ianuarie 2019 ora 1400: afișare rezultat contestații la proba scrisă;
- 21 ianuarie 2019, ora 1000: proba interviu;
- 22 ianuarie 2019, ora 1600: afișare rezultate la proba interviu;
- 23 ianuarie 2019, ora 1600: depunere contestații la proba interviu;
- 24 ianuarie 2019, ora 1200: termenul de soluționare contestații la proba interviu;
- 24 ianuarie 2019, ora 1600: afișare rezultate contestații la proba interviu;
- 25 ianuarie 2019, ora 1400: afișare rezultate finale.
Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;
Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea 311/2003*** Republicată*** – Legea muzeelor și colecțiilor publice;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;
3. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completărilor ulterioare;
4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea contabilității nr.82/1991, republicată;
6.Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia cu modificările si completările ulterioare ;
7.Ordinul nr. 2.634 /2015 privind documentele financiar-contabile;
8. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
9. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventive modificările și completările ulterioare ;
10. Ordinul nr. 923/2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările și completările ulterioare ;
11. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IV -Impozitul pe venit si Titlul V - Contribuții sociale obligatorii;
12. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
13. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice;
14. Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, inventarierea și gestiunea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice;
15. Decretul nr. 209/1976, pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă, cu modificările și completările ulterioare;
16. Legea nr.53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;
17. Legea nr. 22/1969 (actualizată) angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;

TEMATICA:
1. Organizarea și conducerea contabilității
2. Finanțarea instituțiilor publice;
⦁ Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor în instituții publice;
⦁ Organizarea inventarierii patrimoniului instituției publice;
⦁ Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale în instituțiile publice;
⦁ Controlul financiar preventiv propriu la instituțiile publice;
⦁ Raporturile de muncă și drepturile personalului contractual;
⦁ Organizarea activității muzeelor.


MANAGER,
Lector univ. dr. Cornel POPESCU

 

 

 

 

 

Thursday, 03 March 2016 09:33

Destinatie de week-end

Written by

CASA MEMORIALĂ „DINU LIPATTI”

 

           Ne îndreptăm cu pași mici și siguri către primăvară. Haideți să ne bucurăm de câteva zile mai calde și să includem în programul de weekend al familiei și câteva ieșiri care să ne stimuleze apetitul pentru cultură! Pǎrǎsind vechiul drum ce leagǎ Bucureştiul de oraşul Pitesti, ne îndreptăm spre simplitatea satelor argeşene, spre firescul rural, spre liniştea ţinuturilor verzi, unde pǎdurile îşi îngânǎ rǎcoarea, oferindu-ne acel sentiment de linişte pe care mulţi dintre noi îl cǎutǎm. Acelaşi lucru l-a dorit şi pianistul Dinu Lipatti, care a ales aceste meleaguri ale satului Ciolceşti pentru a se relaxa, pentru a compune, pentru ca arta sa sǎ se împleteascǎ cu natura. Marele pianist o numea „casa de la Fundățeanca”. A fost locul în care și-a petrecut vacanțele copilăriei, locul în care a visat și a creat. Dacă vreți să vizitați o expoziție cu numeroase obiecte aparținând artistului, dar și o colecție de fotografii, atunci Casa Memorială Dinu Lipatti este locul către care va trebui să vă îndreptați pașii. „Casa de la Fundățeanca” este o vilă superbă ridicată în stil neoromânesc de tatăl lui Dinu Lipatti, violonistul Constantin Lipatti, între anii 1938-1942. Expoziția amenajată la parter vă poartă prin universal unui artist de geniu. Puțini știu că Dinu Lipatti era pasionat de fotografie, reușind să-și încropească un studiou personal. Aici puteți vedea o serie de instantanee imortalizate chiar de el. Alături de ele sunt fotografii în care Dinu Lipatti apare în diferite etape ale carierei sale artistice, copil, adolescent, alături de maeștrii săi - George Enescu, Florica Muzicescu, Mihail Jora. Sunt apoi documente și obiecte care i-au aparținut, pianul la care cânta, bustul său din bronz, sculptat de Ion Irimescu și, mai presus de toate, e atmosfera în care și-a petrecut copilăria. Tot ceea ce vedeți în muzeu reprezintă donația ambasadorului Valentin Lipatti, fratele artistului.

Start
Prev
1
Page 1 of 3
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561