Blog

Blog (34)

Thursday, 15 March 2018 17:30

Lapidarium

Written by

Lapidariumul Muzeului Județean Argeș conține piese (elemente de arhitectură, roți de moară, pietre de mormânt, cruci, vase pentru provizii) descoperite pe teritoriul județului Argeș, întâmplător, sau cu ocazia efectuării unor periegheze și cercetări arheologice.
Obiectele care compun această colecție au fost mutate la 30 noiembrie 2017 pe noul amplasament, Str. Armand Călinescu, nr. 44, în exterior, în prelungirea expoziției permanente „Flori de mină”, între corpurile B și C.

1708 (7216) iulie ‹12›

Piatră de mormânt, de 172/79 cm; literă de 2 și 7 cm, în relief, într-un câmp de 139/46 cm, încadrat de motive vegetale; provine de la biserica Sf. Nicolae și Sf. Pantelimon, din Pitești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 915.

† Aici, suptu această piat | ră odihnescu oase | le răposatului robu lui Dum | nezău, Ion diaconul | puigiul (?), care s-au pristă | [vit în zilele prea lu] | minatului domnului, Ion | Costandin B(asarab) voivod, și | jupâneasa dumnealui, | Catrina și coconi(i) dum | nealor, Ion, Mira; iulie 12 d(ăni), | leat 7216.

1718 (7226) februarie ‹17›

Piatră de mormânt, deteriorată, spartă în două fragmente, de cca. 130/74 cm; literă de 6 cm, în relief, într-un câmp de cca. 89/44 cm, încadrat de motive vegetale; provine de la fostul schit piteștean Buliga.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 916.

[†] Aici, supt această piatră odih | nescu-se oasele răpo | osatului robul lui Dum | nezeu, jupan Pătru Buliga | i jupâneasa dumnealui | și coconi dumnea | l[or, I]on … [care] s-au p[ris]tăvit în zile[le | lu]minatului domnu, Ion Ion | [Ale]csandru voevod, în luna fevruariu în [17], [v]ă leat 7226.
Sec. XIV-XVIII

Pietre de moară din gresie (diametrul de 140 cm, respectiv 145 cm, grosimea cca. 23 cm). Provin de la o moară de apă care a funcționat în evul mediu pe malul drept al râului Argeș. Au fost găsite la cca. 200 m amonte de podul de pe șoseaua Pitești-Ștefănești. În literatura de specialitate a fost identificată cu moara din „hotarul Piteștilor”, dăruită de Mircea cel Bătrân ctitoriei sale de la Cozia, la 20 mai 1388.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1554-1555.

Sec. XIV-XVIII

Piatră de moară din gresie (diametrul 130 cm, grosimea cca. 25 cm). Provine de la o moară de apă de pe malul drept al râului Argeș. A fost găsită la cca. 200 m amonte față de podul de pe șoseaua Pitești-Ștefănești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1556.

‹Înainte de 1708 iulie 12›

Cruce de piatră, fragment de 140/77,5/33/26 cm; literă de 4 și 7 cm, în relief; în trecut era așezată pe str. Eremia Grigorescu.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1816.

Râdicatu-s-au aceast(ă) cin | stită cruce întru sla | va și cinstea părinte | l[ui nostru] …

pe latura din stânga, cu literă de 5,5 cm:

erodiaconu | lu Ionu | piuigiu, | Catirina.


1714 sept. 1 ‒ 1715 aug. 31 (7223)

Cruce de piatră de 118/41/21/17,5 cm; literă de 4 cm, în relief; a fost descoperită într-un atelier de pietrărie din Pitești, unde fusese adusă de la Ștefănești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 910.

† Râdicatu | -s-(au) ace(a)stă sfântă | cruce, pe hramu | Sfântului Nic | olaiu, în zil | ele lumina | tului domnu, | Ion Ștefanu v | oevod. Nevoi |- tu-s-au rob(u)l lui | Dumnezeu, Radul; | leat 7223.

pe latura din stânga:

Radul p(o)st(e) | l (ni)c, Radul, | Teodor, Ne(a)g | oe, Neacșa, | Vișa, Laz | ăr, Draga, Ra | dul, Tudora, | Bâle, Toma, | Udriia cu | feciori(i) lui, | Dumitru

pe latura din dreapta:

Stoian, Nea | guțu, Dră|gan, Crăciun, | Stana, Da | na, Miha(l)c(e)a.


172‹2› mart. 20 ‒ 17‹30› mart. 20 (7230‒723‹8›)

Cruce de piatră, fragment de 58/25/18,5 m (se păstrează numai brațul longitudinal); literă de 5 cm, în relief; era așezată în trecut în târgul Piteștilor, pe partea din stânga șoselei ce ducea la Craiova.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 911.

† Ridicatu-s-a a | ceastă sf(â)ntă și dum | nezeiască cru | ce întru slava și cinstea Sf(â)ntuu | lui Nicolae, în z | elele lui Io Ni | colae voevod; și | s-au ostenit ro | [bul lui] ...

pe latura din stânga:

Anca, Vlad, Pătru, | Mușa, Ian[cu ?]; | m(a)r(tie) 20 d(ăni), l(ea)t 723‹.›.


Sec. XVIII

Cruce de piatră, fragment de 51/45/13 cm; literă de 5 cm, în relief.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 913.

† Rădicatu- | s-au aceas | [tă] ...
Sec. XVI-XVII
Fragmente de zid (cu dimensiunile ‒ înălțimea, grosimea, lungimea ‒ 103 cm x 69 cm x 127 cm, respectiv 81 cm x 47 cm x 70 cm) executat în tehnica „pietrei în casetă de cărămidă”. Provine de la fundația unei clădiri de mari dimensiuni (12,9 m x 5,2 m) considerată a fi fosta casa domnească de la Pitești. A fost descoperită cu ocazia săpăturilor de salvare din februarie 1988, prilejuite de construirea blocurilor de locuințe dintre str. Maior Șonțu, Teiuleanu, Craiovei și bd. Republicii.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2559-2560.
Sec. XVI-XVII
Arcadă de ancadrament (133 cm x 33 cm x 26 cm) din piatră de Albești. Provine de la fosta casă domnească de la Pitești, descoperită cu ocazia săpăturilor de salvare din februarie 1988, prilejuite de construirea blocurilor de locuințe dintre str. Maior Șonțu, Teiuleanu, Craiovei și bd. Republicii.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2561.
1647-1648
Fragmente de montanți (59 cm x 27 cm x 14,5 cm, respectiv 36 cm x 29 cm x 17 cm) din piatră de Albești, cu baghetă marginală. Provin de la cea de-a doua biserică a Mănăstirii Râncăciov, ctitoria căpitanului de păhărnicei Arsenie Șoimul, din comuna Călinești, județul Argeș. Au fost descoperite în timpul cercetărilor arheologice efectuate în anul 1990.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2234-2235.

Sec. XVII-XVIII

Chiup (vas pentru păstrarea cerealelor), din ceramică, cu următoarele dimensiuni: înălțimea 130 cm, diametrul gurii 60 cm, diametrul bazei 17 cm; a fost lucrat la mână și apoi ars în cuptor; prezintă pe umeri trei brâuri alveolare. A fost descoperit în pivnița unei case, astăzi demolate, ce se situa pe str. Trivalea, vizavi de biserica Sf. Ion.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1940.


Sec. XVII-XVIII

Chiup (vas pentru păstrarea cerealelor), din ceramică, cu următoarele dimensiuni: înălțimea 130 cm, diametrul gurii 60 cm, diametrul bazei 17 cm; a fost lucrat la mână și apoi ars în cuptor; prezintă pe umeri trei brâuri alveolare. A fost descoperit în pivnița unei case, astăzi demolate, ce se situa pe str. Trivalea, vizavi de biserica Sf. Ion.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1941.

Wednesday, 04 January 2017 10:45

Taxe Servicii Muzeul Județean Argeș

Written by

Taxe pentru serviciile prestate de Muzeul Județean Argeș pentru anul 2019

 

 

      Taxe intrare Muzee:

 

Muzeul Județean Argeș -  Secția Istorie și Științele Naturii

              -  Secția de Artă Plastică și Artă Naivă

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Casa Memorială „ Dinu Lipatti ˮ, Castrul Roman JIDOVA

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Planetariu

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Muzeul Sportului Argeșean

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Expoziția „ Flori de Mină ”

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 4,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei
Cetatea Poenari din județul Argeș a fost închisă cu data de 27 martie 2019
Măsura a fost luată după ce în zonă au fost zăriți urși. Accesul este restricţionat, iar autorităţile statului monitorizează atent zona. 
Cetatea va fi redeschisă numai atunci când pericolul va fi îndepărtat. 
Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei
Taxă utilizare binoclu panoramic cu fise Sumă fixă 0,50 lei / 5min

 

  Alte Taxe și materiale promoționale:

 

Specificație Taxă 
   
Vederi color 1,00 lei
Pliante Color Muzeul Județean Argeș 1,00 lei
Pliante Color Muzeul Județean Argeș – Pliant Planetariu 2,00 lei
Broșura „Castrul Roman Jidova Câmpulung” 3,00 lei
DVD „Castrul Roman Jidova Câmpulung” 10,00 lei
Taxă filmare amatori 60,00 lei/oră
Taxă filmare profesioniști 1000,00 lei/oră
Taxă fotografiere profesioniști (numai cu însoțitor de la muzeu) 100,00 lei/oră
Taxă închiriere sală – Amfiteatru 100,00 lei/oră
Taxă publicații „Argesis” seria Istorie și Științele Naturii 20,00 lei/buc

Taxă închiriere sală de conferințe

- Instituții de cultură, învățământ, sănătate, instituții publice

- Fundații, ONG-uri, partide politice

- Alte persoane juridice sau instituții

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

Taxă elaborare monografii comune în funcție de marimea respective.

10.000,00 - 36.000,00 lei/buc 

 

 Tarif elaborare rapoarte de evaluare arheologică de teren                                  1.502,00 lei/zi

Notă: Studenții de la Facultățile de Istorie-Muzeologie, Biologie și Arte Plastice beneficiază de intrare gratuită

Tuesday, 29 November 2016 11:11

Programe și strategii

Written by

 

 

 

 

Tuesday, 29 November 2016 11:03

Rapoarte și studii

Written by

 

propunerI Activităţi şi expoziţii temporare pentru anul 2019.

compartimentele istorie, Ştiinţele Naturii Şi artă*.

 

Nr. crt.

Activitatea

Data

Tipul activităţii

Locul de desfăşurare

Responsabil

Activitate obligatorie/

opţională

Cost estimativ

(lei)

 1.  

Ziua Culturii Naționale 

15 ianuarie

Personalitatea lui Mihai Eminescu. Masă rotundă

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Cornel Popescu, Valentin Motreanu, Dragoș Chistol, Lucian Costache, George Ene

Constantin Vărășcanu

Obligatorie

50

 1.  

160 de ani de la Unirea Principatelor Române

24 ianuarie

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

50

 1.  

Târgul de turism

martie

Promovare turistică

Bucureşti

Stâlpeanu Elena

-

30000

 1.  

Festivalul Naţional „Dinu Lipatti”, ediția a VII-a

martie-aprilie

Festival-concurs

Casa Memorială „Dinu Lipatti” de la Ciolceşti

Stâlpeanu Elena

Obligatorie

40000

 1.  

Ziua Apei

22 martie

Dezbatere privind gestionarea resurselor de apă.

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Stancu Daniela

Obligatorie

150

 1.  

„101 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”

27 martie

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

 1.  

Ziua Păsărilor

29 martie/

3 aprilie

Prezentare de filme documentare; activități de birdwatching

Şcoli din Piteşti, arii protejate din apropiere Piteștiului

Mestecăneanu Adrian, Lotrean Nicolae, Enescu Luminița

Obligatorie

150

 1.  

Ziua Pământului

22 aprilie

Prezentări, filme documentare

Școli din Pitești

Alexe Magdalena,

Lotrean Nicolae, Enescu Luminița

Obligatorie

150

 1.  

Tripla semnificaţie a zilei de 9 mai

mai

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

50

 1.  

Noaptea albă a muzeelor

mai

Proiect educaţional şi cultural

Muzeul Judeţean Argeş

Compartimentele: Istorie, Științele Naturii, Artă

Obligatorie

35000

 1.  

Târgul European al Castelelor

mai

Promovare culturală

Castelul Hunedoara

Stâlpeanu Elena

Obligatorie

8000

 1.  

Ziua Mediului

5 iunie

Prezentări şi discuţii (tema anuală a evenimentului)

Şcoli din Piteşti

Lotrean Nicolae,

Mestecăneanu Adrian, Enescu Luminița

Opţională

200

 1.  

Simultan de şah pentru persoanele cu dizabilităţi

iunie

Activitate sportivă

Muzeul Sportului Argeşean

Popescu Cornel

Opţională

100

 1.  

Marile evenimente ale Primului Război Mondial

iulie

Simpozion

Muzeul Municipal Curtea de Argeş,

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

1000

 1.  

Şantier arheologic Jidova

iulie-septembrie

Cercetare arheologică

Jidova

Dumitrescu Ion

Obligatorie

15000

 1.  

Şantier arheologic Câmpulung

iulie-septembrie

Cercetare arheologică

Câmpulung

Păduraru Marius

Obligatorie

13000

 1.  

Dracula Fest, a XI-a ediție

august

Promovare culturală

Cetatea Poenari

Cornel Popescu, Marius Păduraru

Obligatorie

15000

 1.  

Istorie, cultură şi civilizaţie românească

august-septembrie

Şcoala de vară

Muzeul Judeţean Argeş-Amfiteatru

Popescu Cornel,

Motreanu Valentin, Chistol Dragoş

Obligatorie

500

 1.  

Şantier arheologic Valea Stânii

septembrie-noiembrie

Cercetare arheologică

Valea Stânii

Măndescu Dragoş

Obligatorie

15000

 1.  

Şantier arheologic Voineşti

septembrie-noiembrie

Cercetare arheologică

Voineşti

Măndescu Dragoş

Obligatorie

15000

 1.  

„Experimentul Piteşti”

septembrie

Simpozion

Muzeu Judeţean Argeş-Amfiteatru

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

 1.  

Birdwatching

1-4 octombrie

Prezentare de filme documentare, activități de birdwatching

Școli din Pitești, arii protejate din apropierea Piteștiului

Mestecăneanu Adrian, Lotrean Nicolae, Enescu Luminița

Opţional

150

 1.  

Ecosinteze și etnogeneze carpatine”

octombrie

Sesiune de comunicări științifice, ediția a XLVIII-a

Muzeul Județean Argeș

Măndescu Dragoș,

Păduraru Marius, Lotrean Nicolae, Burlușanu Mioara

Obligatorie

20000

 1.  

Memorialul de şah – Radu Stancu

noiembrie

Activitate sportivă

Muzeul Sportului Argeşean

Popescu Cornel, Motreanu Valentin

Opţional

100

 1.  

1 Decembrie – Ziua Naţională a României”

decembrie 2018

Simpozion

Muzeul Județean Argeș

Motreanu Valentin, Chistol Dragoş

Obligatorie

1000

 1.  

Premiile Muzeului Județean Argeș

decembrie

Decernarea premiilor pentru activitatea ştiinţifică în domeniile Istorie şi Ştiinţele Naturii

Muzeul Județean Argeș

Consiliul Ştiinţific al Muzeului Judeţean Argeş

Obligatorie

6000

 

Expoziţii temporare

           
 1.  

Expoziţie de pictură Augustin Lucici

ianuarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Expoziţie de artă contemporană din colecţia Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”

februarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Ziua Protecţiei Civile, în parteneriat cu ISU Argeş

februarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţională

100

 1.  

Expoziţie cu ocazia Zilei Femeii

martie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Ziua Poliţiei Române, în parteneriat cu IPJ Argeş

martie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţională

100

 1.  

„Retrospectiva unei lumi apuse. Fotografii şi aparate de fotografiat din colecţiile Muzeului Judeţean Argeş”

martie-iunie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Motreanu Valentin, Chistol Dragoș, Păduraru Marius, Pițigoi Andi,

Oprea Alina

Obligatorie

500

 1.  

Expoziţia Filialei Piteşti a U.A.D.

aprilie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Expoziție numismatică

aprilie-mai

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Piţigoi Andi

Opţională

300

 1.  

Expoziție de bannere la Chișinău 

aprilie-mai

Expoziție temporară

Chişinău

Muzeul Județean Argeș, Institutul Cultural Român Chișinău

Obligatorie

5000

 1.  

„Rugămu-ne Ţie”

aprilie

Expoziţie temporară, naţională, de icoane

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

2500

 1.  

Armata Română – tradiţie şi contemporaneitate

aprilie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

100

 1.  

Art Safari. Pavilionul de Artă Bucureşti

mai

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Expoziție de bannere la Chișinău 

mai-iulie

Expoziţie temporară

Chişinău

Popescu Cornel

Obligatorie

5000

 1.  

Expoziție de artă plastică la Veneția

mai

Expoziție temporară

Veneția

Muzeul Județean Argeș, Institutul Cultural Român Veneția, Institutul Național al Patrimoniului

Obligatorie

1000

 1.  

Regal automobilistic – maşini istorice şi de rally

mai

Expoziţie

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

600

 1.  

Fluturi din România (specii de fluturi diurni și nocturni din fauna României).

 

iunie-iulie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Lotrean Nicolae, Măceșanu Reghina, Stancu Daniela,  Mestecăneanu Adrian, Alexe Magdalena, Enescu Luminița

Obligatorie

1500

 1.  

„FC Argeş – Echipa de suflet a argeşenilor”

iulie-septembrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

 1.  

Expoziție dedicată Zilei Copilului

iunie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

200

 1.  

Ziua Drapelului

iunie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

100

 1.  

„Restaurarea – dincolo de ușile închise”

septembrie-noiembrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Burluşanu Mioara, Şuta Luigi, Taifas Ovidiu, Deliu Cristian, Mestecăneanu Adrian

Obligatorie

1500

 1.  

Mamifere din colecția Muzeului Județean Argeș

 

noiembrie-decembrie

Expoziție temporară

Muzeul Judeţean Argeş.

Lotrean Nicolae, Stancu Daniela,

Adrian Mestecăneanu, Alexe Magdalena, Reghina Măceșanu, Enescu Luminița.

Opţională

1500

 1.  

Expoziţia naţională de artă naivă

octombrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

30000

 1.  

„100 de ani de la făurirea statului naţional unitar român -  reflectat în numismatică, medalistică şi faleristică”

decembrie

Expoziție temporară

Muzeul Judeţean Argeş.

Pițigoi Andi

Obligatorie

100

 1.  

Expoziţie de icoane din colecția Galeriei de Artă

decembrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

„Exponatul lunii”

În fiecare lună

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Compartimentele: Istorie, Ştiinţele Naturii, Artă

Obligatorie

100

 

Activităţi în cadrul Muzeului Judeţean Argeş ce se desfăşoară pe parcursul întregului an

           
 1.  

Monografia Colegiului „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş

august

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Coord. Luminiţa Enescu, Marius Păduraru, Valentin Motreanu, Dragoş Chistol

Obligatorie

5000

 1.  

„Casa Verde”

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Lotrean Nicolae,

Stancu Daniela, Reghina Măceșanu, Adrian Mestecăneanu, Alexe Magdalena, Enescu Luminița

Obligatorie

1500

 1.  

„Micul arheolog”

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Dumitrescu Ion, Pungoi Anca, Pițigoi Andi

Opţional

1500

 1.  

Clubul de astronomie

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Drăgoi Ion

Opţional

500

 1.  

Lecţia de şah

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţional

100

 1.  

Lecţia de istorie

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţional

100

TOTAL

 

 

 

   

 

275450

   

20.12.2018                                                                                                                                                    Şef Serviciu Muzeografie: Marius Păduraru

Şef serviciu marketing: elena stâlpeanu

                                                      Coordonator Compartiment Istorie: Valentin motreanu

                                                                                                                                                Coordonator Compartiment Artă: Augustin lucici

Coordonator Compartiment Ştiinţele Naturii: Nicolae lotrean

Coordonator Compartiment Restaurare: Mioara Burluşanu

 


* Prezentul calendar de activităţi poate fi îmbogăţit cu alte expoziţii temporare, simpozioane, mese rotunde etc., în funcţie de oportunităţile care apar. În cazul în care vechile clădiri care adăpostesc expozițiile permanente de Istorie, Științele Naturii și Artă, precum și depozitele aferente vor intra în restaurare, este foarte posibil ca expozițiile temporare marcate să nu se poată realiza.  

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ - RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE-31 DECEMBRIE 2018

PROFIL ORGANIZAŢIONAL

Misiunea instituţiei şi responsabilităţile ce decurg din aceasta sunt date în primul rând de funcţiile specifice muzeului: funcţia de constituire şi dezvoltare a patrimoniului, funcţia de conservare-restaurare a patrimoniului şi funcţia educaţională şi de agrement. Scopul existenţei unui muzeu, aşa cum se desprinde din definiţia enunţată mai sus, este de a instrui şi a educa prin comunicarea cea mai generală către un public cât mai larg, deci influenţarea acestuia, formarea conştiinţei, a intelectului şi definirea identităţii culturale a publicului.

Un prim obiectiv specific responsabilităţilor funcţiei, este administrarea patrimoniului mobil (bunurile muzeale) şi imobil (clădirile aflate în administrare), în baza normelor legal agreate de conservare-restaurare, gestiune, evidenţă, clasare şi clasificare, dar şi în spiritul asigurării unor condiţii optime de cercetare, protejare, depozitare şi expunere în cadrul spaţiilor special amenajate.

Asigurarea securităţii patrimoniului muzeal, respectiv a siguranţei şi respectării normelor de protecţia muncii pentru personalul instituţiei, este un alt obiectiv specific.

Celelalte obiectivele specifice ţin de promovarea turismului, de atragerea turiştilor prin servicii de calitate oferite, continuarea rolului pedagogic al muzeului prin promovarea unor programe educaţionale, formarea profesională a viitorilor specialişti în domeniul restaurării, cercetării istorice şi arheologie, dezvoltarea unui puternic centru de cercetări prin derularea unor programe şi proiecte internaţionale.

POLITICI PUBLICE

Expoziţii temporare - 24:

·         Procesul de creație în arta contemporană românească – sinteză plastică cu lucrări din anii 1970-80 (ianuarie);

·         Expoziție foto-documentară ,,Chinese Story 2017’’ (februarie);

·         Expoziție temporară ,,Păsări pe zăpadă’’ (februarie);

·         Expoziție temporară ,,O istorie a bancnotei’’ (februarie);

·         Expoziție temporară ,,Oameni și vremuri-Războinici ai antichității’’, în colaborare cu Asociaţia Historia Renascita (martie);

·         Expoziție temporară ,,Memoria Marelui Război: Monumentele comemorative ale eroilor neamului în județul Argeș’’, în colaborare cu Institutul Cultural Român şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanisitică Veneţia (martie);

·         Expoziție temporară ,,Armata română, tradiție și contemporaneitate’’ (aprilie);

·         Expoziție temporară ,,Case memoriale din România’’ (aprilie);

·         Expoziție de pictură ,,Marinela Măntescu Isac’’ (mai);

·         Expoziție temporară ,,Podoabe și obiecte vestimentare din colecțiile Muzeului Județean Argeș’’ (mai);

·         Expoziție de pictură, grafică și sculptură  a Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Bacău (iunie);

·         Expoziție foto-documentară cu panouri în aer liber ,,Argeșenii și Marele Război’’ (iunie);

·         Expoziţie de pictură dedicată zilei copilului (iunie);

·         Colaborarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” la Expoziția națională Art Safari, București (iunie);

·         Expoziție temporară ,,Evoluția Drapelului României” (august);

·         Expoziţie de artă plastică Salonul Național al Artelor. Temeiuri. În colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România și Biblioteca Metropolitană București (august);

·         Expoziţie auto Regal automobilistic cu mașini de rally și istorice (septembrie);

·         Expoziție temporară ,,Mircea cel Bătrân - 600", în colaborare cu Muzeul National de Istorie a României şi Complexul Muzeal Curtea Domnească Târgovişte (octombrie);

·         Expoziţia Naţională de Artă Naivă, ediția a L-a;

·         Expoziţia temporară „Comori ale naturii”  (specii de plante și animale ocrotite și minerale din categoria tezaur (decembrie);

·         „100 de ani de la făurirea statului naţional unitar român - reflectat în numismatică, medalistică şi faleristică” (decembrie);

·         Expoziţie de afişe artistice Femeia polonă, în parteneriat cu Centrul Cultural Polonez de la Bucureşti (decembrie);

·         Expoziție personal de pictură și grafică Augustin Lucici (decembrie);  

·         Expoziţie de icoane din colecția Galeriei de Artă (decembrie);

Simpozioane, lansări de carte, manifestări culturale - 21:

·         Simpozion ,,168 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu’’ (ianuarie);

·         Simpozion ,,159 de ani de la Unirea Principatelor Române’’, în colaborare cu Colegiul Naţional Zinca Golescu, Colegiul National I. C. Brătianu şi Colegiul Tehnic Dimitrie Dima (ianuarie);

·         Simpozion ,,600 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân’’ (ianuarie);

·         Lansare de carte ,,Iulian N. Vlad -  Confesiuni pentru istorie’’ (februarie);

·         Simpozion ,,Un secol de la Unirea Basarabiei cu România’’, în colaborare cu Şcoala Generală Nicolae Simonide, Piteşti (martie);

·         Simpozion ,,Ziua Păsărilor”, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu (martie);

·         Simpozion ,,Ziua Internațională a Pământului’’, în colaborare cu Colegiul Tehnic Dimitrie Dima (aprilie);

·         Simpozion ,,9 Mai-O singură zi - trei sărbători’’, în colaborare cu Şcoala Generală Nicolae Simonide, Piteşti (mai);

·         Premiile muzicale Dinu Lipatti la Casa Lipatti, Ciolceşti (mai);

·         Simpozion ,,Ziua Mondială a Mediului’’, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu (iunie);

·         Lansare de carte Jurnal de război, în colaborare cu Asociaţia Ordessos (iunie);

·         Celebrarea Zilei Drapelului la Cetatea Poienari, în colaborare cu Asociaţia Ordessos (iunie);

·         Lansare de carte ,,Din istoria sportului argeșean de la începuturi până astăzi. Sevastian Tudor’’ (august);

·         ,,Reconstituire. Trupe în Primul Război Mondial", la Mausoleul Mateiaş, în colaborare cu Asociaţiile Historia Renascita şi Garda Naţională Românească şi Detaşamentul Mateiaş (octombrie);

·         Ziua Mondială a Animalelor, în colaborare cu Liceul de Arte „Dinu Lipatti” (octombrie);

·         EuroBirdWatching, Săptămâna Păsărilor, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu (octombrie);

·         Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice  ,,Ecosinteze și etnosinteze  carpatine”, ediţia a XLIX-a (octombrie);

·         Simpozionul Naţional de Artă Naivă (octombrie);

·         Simpozion 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (noiembrie);

·         Concert cu ocazia celebrării Zilei Naţionale a României şi a Centenarului Marii Uniri susţinut de Cvartetul Argesis şi Corul Facultăţii de Teologie Piteşti (noiembrie);

·         Premiile Muzeului Judeţean Argeş pentru cercetare ştiinţifică în domeniile Istorie şi Ştiinţele Naturii (decembrie).

Evidenţa şi clasarea patrimoniului cultural mobil

·                 Seturi de Fişe analitice de evidenţă (total 339 FAE): 220 Entomologie, 30 Numismatică, 62 Istorie Modernă şi Contemporană și 27 Artă plastică. Au fost colectate, triate şi determinate 318 exemplare de nevertebrate (coleoptere, aranee), 20 plante vasculare și 7 exemplare vertebrate, amfibieni din Masivul Iezer-Păpușa. De asemenea, au fost realizate 788 fișe electronice pentru volume din biblioteca muzeului.

Număr Vizitatori – 91279:

Expoziţie

Total

Cu plată

Fără plată

Noaptea Muzeelor

Istorie şi naturale

17614

12571

843

4200

Cetatea Poienari*

38500

37450

1050

Castrul Jidova

2407

1615

792

Casa Lipatti

271

193

78

Flori de mină

4351

4162

189

Casa Verde

1007

1007

0

Muzeul Sportului

2303

2002

301

Artă Naivă

4831

4006

825

Galeria de Artă

1610

470

300

840

Planetariu**

18385

16605

1780

TOTAL

91279

80081

6158

5040

*) În perioadele aprilie-mai şi iulie-decembrie 2018, accesul turiştilor la Cetatea Poienari a fost restricţionat.

**) Planetariul a fost închis pentru public în perioada iunie-octombrie 2018.

Şantiere arheologice sistematice - 4:

·                 Castrul Roman Jidova, Câmpulung (septembrie 2018) – dr. Ion Dumitrescu;

·                 Termele castrului de la Voineşti, com. Lereşti (octombrie 2018) – dr. Ion Dumitrescu;

·                 Cimitirul din prima epocă a fierului de la Valea Stânii, com. Țițești (septembrie-octombrie) – dr. Dragoş Măndescu;

·                 Situl medieval Câmpulung (august) – dr. Marius Păduraru.

Biblioteca muzeului

·                 Fondul de carte al bibliotecii de specialitate a muzeului s-a îmbogățit cu 557 noi titluri (cărţi şi periodice).

Creşterea colecţiilor - 198 piese de patrimoniu din cercetare de teren, donaţii şi achiziţii

Colecţie

Total

Istorie Veche

48

Numismatică

26

Istorie Modernă şi Contemporană

87

Galeria de Artă RSC

6

Artă Naivă

16

Entomologie

73

Vertebrate inferioare

9

Vertebrate superioare

7

Plante superioare

5

Muzeul Sportului

6

TOTAL

283

Conservarea patrimoniului mobil

Au fost efectuate operaţii de conservare preventivă împotriva atacurilor biologice, specifice fiecărei colecţii. Au fost organizate noile spații de depozitare aflate în corpul B la demisol și etajul II cu parcurgerea pentru fiecare spațiu (opt depozite) a etapelor de organizare (stabilirea tipurilor morfologice; codificarea încăperilor; proiectarea mobilierului de depozit; preconizarea amplasării modulilor de depozitare; determinarea formatelor; stabilirea modului de așezare a obiectelor; în cadrul depozitelor  a fost codificat fiecare modul, raft, sertar sau poliţă). A fost demarată procedura de mutare a colecției de patrimoniu din depozitele aflate în clădirea veche a fostului Palat Administrativ, clădire ce va intra într-un amplu proces de restaurare în cadrul proiectului  „Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – Consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”.

Restaurarea patrimoniului muzeal – piese de inventar mobil: 94

·                 Laboratorul de restaurare ceramică: 28 piese (provenind din săpăturile arheologice de la necropola de la Valea Stânii şi castrul Jidova, ceramică etnografică – colecţia Costeşti, piese arheologice descoperite întâmplător) precum şi patru loturi ceramice din situl geto-dacic de la Cetăţeni. Restaurator: Ancuța-Elena Pungoi.

·                 Laboratorul de restaurare metale: 43 piese (inventar arheologic descoperit pe şantierul arheologice de la Valea Stânii, piese etnografice din colecţia Costeşti, pese arheologice descoperite întâmplător etc.). Restaurator: Cristian Deliu.

·                 Atelierul de restaurare lemn: două piese din patrimoniul Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” (Căluțul de mare  și Scaun, de Gh. Iliescu-Călinești). Restaurator: Luigi Șuta.

·                 Laboratorul de restaurare pictură: o lucare ulei pe pânză de mari dimensiuni (tablou votiv cu domnitorul moldovean Antonie Ruset), o restaurare de ramă (tabloul General Trailescu Ion) şi trei picturi în ulei restaurate (Compoziţie de Nicolae Vermont, Fuga păsărilor de Francisc Bartok şi Portretul pictorului Mavrodolu, autor anonim). Restaurator: Ovidiu Taifas.

·                 Laboratorul de taxidermie: restaurarea și prepararea a opt piese de patrimoniu, păsări, mamifere și schelete de animale din colecţia de Științele Naturii (sitar de pădure, huhurez mic, porumbel domestic, cuib de guguştiuc, schelet de crap, craniu de macac, schelet de şarpe de casă, craniu uman) şi sistematizarea unui lot de 365 fragmente de oase provenite de la Mănăstirea Negru-Vodă prin Direcţia Judeţeană de Cultură Argeş. Taxidermist: dr. Adrian Mestecăneanu.

·                 Laboratorul de restaurare carte: opt piese (hrisoave domneşti, cărţi de cult , brevete, fotografii de patrimoniu). Restaurator: Mioara Burlușanu.

Teme de cercetare științifică:

·                 Studiul vegetației Văii Vâlsanului (dr. Daniela Stancu).

·                 Studiul vegetației lacurilor de acumulare de pe râul Argeș (dr. Daniela Stancu).

·                 Inventarierea speciilor de arbori din parcul Vilei Florica, Ștefănești (dr. Daniela Stancu).

·                 Determinarea materialului coleopterologic şi arahnologic din Pădurea Trivale (dr. Nicolae Lotrean)

·                 Înmormântările din perioada târzie a primei epoci a fierului pe teritoriul actual al județului Argeș – rit și ritual funerar (dr. Dragoș Măndescu).

·                 Patrimoniul arheologic al comunelor Bogați, Ţiţeşti, Mărăcineni, Budeasa (dr. Dragoș Măndescu, dr. Marius Păduraru, dr. Ion Dumitrescu, Ioan-Andi Piţigoi).

·                 Boierimea din Ţara Românească în secolele XVII-XVIII (dr. Marius Păduraru).

·                 Monografia Muzeului Județean Argeș (coordonator dr. Cornel Popescu).

Volume editate de Editura Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş - 7: 

·                 Muzeul Judeţean Argeş, Castrul roman Jidova, Piteşti, 2018 (text bilingv), reeditată 28 p.

·                 Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XXVI, Piteşti, 2017, 382 p.

·                 Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XXV, Piteşti, 2017,  152 p.

·                 Olga Barbu, Cătălin Borţun, Dan Botez, ... ; ed.: Pavel Mirea şi Mihai Cătălina Zarzără: Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918. Lucrările Simpozionului Naţional: Alexandria, 4-5 octombrie 2018, Piteşti, Ordessos, 2018, 320 p.

·                 Muzeul Judeţean Argeş, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Muzeul Naţional de Istorie a României, Catalog expoziţie Mircea cel Bătrân - 600, Piteşti, Ordessos, 2018, 72 p.

·                 Cornel Popescu, Expoziţia naţională de artă naivă (ENAN) - L, Piteşti, 2018, 104 p.

·                 Sevastian Tudor, Din istoria sportului argeşean, Piteşti, 2018, 149 p.

Volume, studii și articole elaborate și publicate de colectivul Muzeului Județean Argeș - 32: 

·                 Daniela Ileana Stancu, The necessity of preserving and regenerating Carpathian juniper trees, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 7-12.

·                 Kiril Vassilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. 2018. The Romanian Grassland Database (RGD): historical background, current status and future perspectives. Phytocoenologia, vol. 48 (2018), Issue 1, p. 91-100, Stuttgart, March 2018.

·                 Kiril Vasilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. The Romanian Grassland database (RGD): current status and future perspectives. What do we know about ruderal vegetation in Bulgaria and Romania. Bulletin 34 of the Eurasian Dry Grassland Group (sub tipar).

·                 Kiril Vasilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. The Romanian Grassland Database (RGD): current status and future perspectives , Acta Medica Marisiensis, Târgu Mureș (sub tipar).

·                 Nicolae Lotrean, Minodora Manu, Data on the coleopteran (Insecta: Coleoptera) fauna from the Leaota Mountains (Romania), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 77-100.

·                 Minodora Manu, Nicolae Lotrean, Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) from the Leaota Mountains – Romania, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 101-110.

·                 Minodora Manu, Nicolae Lotrean, Marilena Onete, Roxana Nicoară, Florian Bodescu, Monitoring of the Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Poda, 1761) (Insecta: Lepidoptera) in the Măcin Mountains National Park (Romania), 2018, in Enache M. (eds.), The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of Ecology, Microbiology and Citobiology. Editura Ars Docendi, București, 2018, p. 73- 98.

·                 Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, Florin Mestecăneanu, The Census of the White Stork (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) from Argeş County, în Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Muzeul Olteniei, Craiova, 33/2017, p. 119-132.

·                 Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, The systematic, biogeographic origin, phenology, diet, breeding and status of protection of The species of birds observed on the basins from the Argeş River, în Argesis. Studii şi Comunicări, Ştiinţele Naturii, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, XXV/2017, p. 111-140.

·                 Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, The Anseriformes from the basins of the Argeş River between Vâlcele and Goleşti (Argeş County, Romania) in February 2013 – January 2014, Scientific Papers. Current Trends in Natural Sciences. University of Piteşti, Faculty of Sciences. 6 (11)/2017, p. 135-147.

·                 Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, Ornithological observations on the Goleşti Basin (Argeş River, Romania) between February 2013 and January 2014, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia. Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca. LXIII (1)/2018, p. 25-45.

·                 Marius Păduraru, Un act dotal muntean din a doua jumătate a secolului  al XVII-lea: foaia de zestre a Stancăi, fiica banului Pavlache Caragea, întocmită în preajma căsătoriei cu Preda Milcoveanu, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 23-30.

·                 Marius Păduraru, Contribuții la istoricul curții boierești și bisericii de la Băleni, județul Dâmbovița, în curs de publicare, în „Monumentul XX” (sub tipar).

·                 Marius Păduraru, Neagoe Săcuianu, un grand dignitaire de Dâmboviţa de la deuxieme moitie du XVIIe siecle. Repères généalogiques et „cursus honorum”, în „Annales d'Universite "Valahia" Târgoviște section d'Archeologie et d'Histoire” (sub tipar).

·                 Marius Păduraru, Jupâneasa Maria Corbeanca, în Familiile boierești din Moldova și Țara Românească, enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. V (Ceaur‒Cuza), coordonator și coautor Mihai Dim. Sturdza, Editura Corint Books, București, 2018, p. 270-271.

·                 Nicolae Ionescu, Dezastruosul an 1916. Cauze şi consecinţe, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 149-160.

·                   Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Colonelul muscelean Grigore Vasilescu pe front: august 1916 - februarie 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 161-182.

·                 Cornel Popescu, Forţele beligerante de pe Frontul român din Moldova în luna iulie 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 195-208.

·                 Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Armata a II-a Română la Mărăşti: compunere şi dispozitiv ofensiv, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 209-224.

·                 Cornel Popescu, Cornel Ţucă, „Districtul Tulcea” oglindit în raportul din 19 octombrie 1878 al colonelului Ștefan Fălcioanu (șeful Statului Major al armatei active), în vol. 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, coord. Șt. Coman, V. Ciorbea, C. D. Arhire, București, 2018, p. 184-194.

·                 Cornel Popescu, Aspecte privind „operațiunea ofensivă” sau „bătălia” de la Mărăști, în vol. Marea Unire și județul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918. Lucrările Simpozionului Național Alexandria, 4-5 octombrie 2018, editori P. Mirea și M. C. Zarzără, Pitești, 2018.

·                 Valentin Motreanu, Cooperarea politico-diplomatică şi militară româno-rusă din zona Mărăşti-Nămoloasa – 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 225-230. 

·                 Dragoş Chistol, Luptele purtate pe vârful Răchitaşul Mic, în memoriile generalului Mihail Victor Corbuleanu, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 231-240.

·                 Dragoş Chistol, Vizita lui Ion Mihalache la Câmpulung-Muşcel, la 26-27 iulie 1945, într-un raport al Siguranţei Statului către Prefectura Judeţului Muşcel, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p.  267-270.

·                 Dragoş Măndescu, Acolo unde arta şi arheologia se întâlnesc. Date noi despre Rudolf Schweitzer-Cumpăna, la un secol de la „anul pierdut” din biografia artistului (1917-2017), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 251-266.

·                 Dragoş Măndescu, Then and Now. The Limes Transalutanus 130 Years after its Discovery, în: Limes XXIII, Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015 (editori C. Sebastian Sommer, Suzana Matešic, Mainz, 2018, vol. II, p. 1083-1086.

·                 Dragoș Măndescu, Șantierul arheologic Valea Stânii, jud. Argeș – campania 2017, în vol. Cronica cercetărilor arheologice din România – campania 2017, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2018, p. 149-150.

·                 Dragoş Măndescu, New field researches on the Ferigile archaeological group from the Early Iron Age: Valea Stânii (Argeş county) necropolis, în The Early Iron Age in Central Europe. Proceedings of the conference held on the 2nd–4th of July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic, edited by Martin Trefný, Univeristatea din Hradec Králové, 2018, p. 282-293.

·                 Mioara Burluşanu, Restaurarea Psaltirii împăratului şi proorocului David publicată la Sibiu în 1826, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 299-306.

·                 Luigi Flaviu Şuta, Restaurarea unei mese extensibile Art-Deco din  1929, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 339-342.

·                 Magdalena Alexe, Reghina Măceşanu, Determinismul climatului  în  conservarea  bunurilor culturale (efectul de cameră umedă), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 371-376.

·                   Reghina Măceşanu, Magdalena Alexe, Câteva noţiuni de bază privind marcarea pieselor din colecţiile muzeale, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p 377-385.

Popularizarea istoriei şi a patrimoniului pentru publicul larg:

·                 28 episoade ale emisiunii „Din culisele istoriei” realizate și difuzate la Antena 1 Pitești, cu diferiți invitați din cadrul muzeului, moderator muzeograf Nicolae Ionescu.

·                 Participarea Muzeului Judeţean Argeş la Târgul de Turism Transylvania Tourist  Fair, Braşov (februarie).

·                 Dracula Fest – ediția a X-a, la Cetatea Poienari (11 august 2018).

·                 Sigiliul Romei în Argeș, festival roman la castrul de la Câmpulung-„Jidova”, ediţia a IV-a (24-25 august 2018).

·                 Participarea muzeului la programul european Noaptea Muzeelor 2018 (18 mai 2018) – „Noaptea muzeului argeșean” (5040 vizitatori).

·                 Participarea Cetății Poienari la Târgul European al Castelelor, ediția a IV-a (26-27 mai 2018).

PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE: Ne propunem să derulăm în continuare un program variat şi adecvat misiunii muzeului: expozitii de istorie, arheologie, arhitectură, artă contemporană (pictură, sculptură, fotografie), piese de teatru, concerte de muzică corală, clasică, deschiderea de noi direcţii de cercetare pe teren (arheologie, biologie, ecologie) şi valorificarea rezultatelor pentru publicul larg şi pentru specialişti. În acest mod prin ocuparea unui rol central în viaţa comunităţii prin promovarea unor oferte culturale diversificate, recâştigăm consideraţia în special a comunităţii locale, devenind astfel principala instituţie de cultură a judeţului Arges.

BUGETUL INSTITUŢIEI:

·       Venituri proprii: 460.991 lei;

·       Alocații bugetare: 6.130.605 lei, din care:

o   Secțiunea funcționare: 4.892.605 lei;

o   Secțiunea dezvoltare: 1.238.776 lei;

·       Cheltuieli totale: 6.596.996 lei, din care:

o   Cheltuieli de personal 2.242.460 lei;

o   Cheltuieli cu bunuri și servicii: 3.095.760 lei;

·       Cheltuieli de capital: 1.258.776 lei, din care:

o   V.P.: 20.000 lei;

o   Alocații: 1.238.776 lei.

INFORMAŢII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIŢII PUBLICE:

·       Lucrări de reparații curente: 225.000 lei;

·       Centrală termică: 342.230,48 lei;

·       Sistem planetariu digital: 896.546 lei;

·       Dezumidificatoare (venituri proprii): 20.000 lei;

·       Rafturi metalice depozite: 28.596 lei.

INFORMAŢII DESPRE LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ INSTITUŢIA:

Număr total de litigii: 3

·       Tribunalul Argeș – secția Civil – Cerere Pretenții, dosar nr. 8628/280/2015

Reclamant – ASIROM; Pârât – C. J. Argeș; Pârât – Muzeul Județean Argeș.

Procesul are ca obiect decontul acordat în baza unei polițe de tip CASCO, de către ASIROM, d-lui Maschio Romeo.

·                 Tribunalul Argeș – secția pentru Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, dosar nr. 6179/109/2017.

Reclamant – Stîlpeanu Lenuța-Elena; Pârât – Muzeul județean Argeș.

Procesul are ca obiect obligația de a face, adică obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale ale reclamantei la nivelul funcției pe care este încadrată.

·       Judecătoria Pitești – secția Civilă – Cerere pretenții, dosar nr. 2436/280/2018

Reclamant – Cheplinger Gabriela; Pârât – Muzeul Județean Argeș, reprezentat prin Popescu Cornel. Procesul are ca obiect pretenții (daune morale).

INFORMAŢII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

În perioada 1 I  - 31 XII 2018, în Statul de funcții al Muzeului Județean Argeș au fost aprobate 54 de posturi din care: 5 de conducere; 49 de execuție.

Au fost organizate și s-au derulat următoarele concursuri: pentru ocuparea unui post vacant de gestionar custode; pentru promovare: 2 șefi serviciu, 1 sociolog, 1 muzeograf, 3 restauratori, 10 gestionari custode. Sunt în derulare următoarele concursuri de ocupare posturi vacante: 1 referent, 3 conservatori, 1 consilier juridic, 1 contabil șef.

Au încetat trei contracte individuale de muncă, după cum urmează: de drept două contracte, conform art. 56, alin (1), litera c) din Codul Muncii; cu acordul părților, un contract, conform art. 55, litera b) din Codul Muncii.

ORGANIGRAMA:

 organigrama 2041

RELAŢII CU COMUNITATEA: Muzeul are desemnată o persoană pentru aplicarea Legii 544/2001 (muzeograf Otilia Mihaela Antonescu), adresă oficială pentru solicitări informaţii publice (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau telefonic / fax 0248212561. De asemenea, există un formular de contact pe website-ul instituției (www.muzeul-judetean-arges.ro), tot acolo regăsindu-se informațiile de interes public, secțiune actualizată constant.

INFORMAŢII DESPRE ATRAGEREA DE RESURSE UMANE DIN COMUNITATE: Muzeul susţine şi dezvoltă patru proiecte educaţionale, desfăşurate în mare măsură prin voluntariat şi la care participă anual mii de copii şi tineri, pe durata întregului an şcolar: ,,Lecţia de şah", „Atelierul Ora de Astronomie”, „Casa Verde” şi „Micul arheolog”.

foto 1 soldati

,,Reconstituire. Trupe în Primul Război Mondial", la Mausoleul Mateiaş, în colaborare cu Asociaţiile Historia Renascita, Garda Naţională Românească din Alba Iulia şi Detaşamentul Mateiaş (27 octombrie 2018).

Manager,

Lect. univ. dr. Popescu Cornel

 

 

 

 

 

 Rezultatul_Evaluării_Managementului_Muzeului_Județean_Argeș 10aprilie2019

Tuesday, 15 November 2016 10:25

Cariera

Written by

 mja 2008 Rezultat final concurs consilier juridic

 

Rezultat proba interviu 14082019 

mja rezultat concurs 08082019

 

 

FD586FD0 EEC8 4A13 AA0F D2CE7F8EA291

 

 

REZULTATUL PROBEJ SCRISE
obtinut la examenul de prom ova re muzeograf gradul IA

mja 25iulie2019 rezultat concurs

 

            Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier juridic gr. II.

            Condiţii generale de participare:

            - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

            - cunoaştere limba română scris şi vorbit;

            - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            - capacitate deplină de exerciţiu;

            - stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            - îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;

            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice necesare de participare:

            - studii universitare în domeniul juridic absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

            - cunoaştere operare PC: WORD, EXCEL şi navigare Internet;

            - vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 2 (doi) ani;

            Concursul se va organiza conform calendarului următor:

            - 30 iulie 2019, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;

            - 01 august 2019, ora 1200: termenul de selecţie al dosarelor;

            - 01 august 2019, ora 1600: termenul de afișare al rezultatului selecției dosarelor;

            - 02 august 2019, ora 1400: termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;

            - 05 august 2019, ora 1200: termenul de soluționare al contestațiilor la selecţia dosarelor;

            - 05 august 2019, ora 1600: termenul de afișare rezultate contestații la selecţia dosarelor;

            - 07 august 2019, ora 1000 : probă scrisă;

            - 08 august 2019, ora 1600 : afișare rezultate la proba scrisă;

            - 09 august 2019, ora 1400 : depunere contestaţii la proba scrisă;

            - 12 august 2019, ora 1400: termenul de soluționare contestații la proba scrisă;

            - 12 august 2019, ora 1600 : afișare rezultat contestaţii la proba scrisă;

            - 13 august 2019 ora 1000 : interviul;

            - 14 august 2019, ora 1600: afișare rezultate proba interviu;

            - 16 august 2019, ora 1400 : depunere contestaţii la proba interviu;

            - 19 august 2019, ora 1400 : termenul de soluționare contestaţii la proba interviu;

            - 19 august 2019, ora 1600: afișare rezultat la proba interviu și afișare rezultate finale;

           

            Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.

      Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

      În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

      Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;

            Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

           

BIBLIOGRAFIE si TEMATICĂ  :

1. Noul Cod civil (Cartea V – Despre obligaţii: Dispoziţii generale, Izvoarele obligaţiilor, Modalităţile obligaţiilor, Obligaţii complexe, Executarea obligaţiilor, contracte speciale - contractul de furnizare, contractual de locaţiune. Drepturile reale;

2. Noul Cod de procedură civilă ( Cartea I – Titlul III, V, şi Cartea II - Procedura contencioasă,

3.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
Codul muncii*) TITLUL II, Contractul individual de muncă;

4. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. CAP. III Realizarea achiziţiei publice SECŢIUNEA 1 Achiziţia directă; SECŢIUNEA a 5-a Derularea procedurilor de atribuire; SECŢIUNEA a 8-a   Oferta şi documentele însoţitoare; SECŢIUNEA a 12-a Dosarul achiziţiei.

5. LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

6. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea   patrimoniului cultural naţional mobil*).

7. Legea 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice (*republicată*).

                                                MANAGER,

                                    Lector univ. dr. Cornel POPESCU                             Întocmit,

                                                                                                                                       Inspector de specialitate, Obrejan Mariana

 

 

Muzeul Județean Argeș organizeaza examen pentru promovarea unui muzeograf, la gradul IA, gradatia 4.

mja 09072019

 

 

Rezultat final concurs Operator Date

mja13062019Rezultat final concurs Operator Date

 

 

 

concurs pentru ocuparea unui post vacant de natura contractuala de operator date treapta I

 

 mja 11062019

 mja 05062019 Rezultat proba scrisa concurs operator date

 

mja 29052019 Rezultat selectie dosare concurs operator date

mja 29052019 Rezultat final examen promovare contabil sef gradul II

mja 27052019

mja rezultat contabil 21052019

 mja15052019

 

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs de promovare pentru postul de natură contractuală de contabil șef gradul II.

            Condiţii generale de participare:

            - are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

            - cunoaştere limba română scris şi vorbit;

            - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            - capacitate deplină de exerciţiu;

            - stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice necesare de participare:

- studii universitare cu diplomă de licenţă acreditate în domeniul Știinţe Economice: Contabilitate/Economie/Finanţe/Management;

          - minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor ;

            - cunoaştere operare PC: WORD, EXCEL, navigare internet;

            Concursul se va organiza conform calendarului următor:

            - 13 mai 2019, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;

            - 15 mai 2019, ora 1200: termenul de selecţia a dosarelor;

            - 15 mai 2019, ora 1600 : termenul de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor;

            - 16 mai 2019, ora 1600 : termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;

            - 17 mai 2019, ora 1200 : termenul de soluționare al contestaţiilor la selecţia dosarelor;

            - 17 mai 2019, ora 1400: termenul de afișare rezultat al contestațiilor la selecţia dosarelor;

            - 20 mai 2019, ora 1000 : probă scrisă;

            - 21 mai 2019, ora 1600: afișare rezultate la proba scrisă;

            - 22 mai 2019, ora 1600: depunere contestații la proba scrisă;

            - 23 mai 2019 ora 1200 : termenul de soluționare al contestaţiilor la proba scrisă

            - 23 mai 2019 ora 1600: afișare rezultat contestații la proba scrisă;

            - 24 mai 2019, ora 1000: proba interviu;

            - 27 mai 2019, ora 1200: afișare rezultate la proba interviu;

            - 28 mai 2019, ora 1600: depunere contestații la proba interviu;

            - 29 mai2019, ora 1200: termenul de soluționare contestații la proba interviu;

            - 29 mai 2019, ora 1600: afișare rezultate contestații la proba interviu și afișare rezultate finale.

            Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.    

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;

            Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

            BIBLIOGRAFIE:

           

1. Legea 311/2003*** Republicată*** – Legea muzeelor și colecțiilor publice;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;

3. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completărilor ulterioare;

4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea contabilității nr.82/1991, republicată;

6.Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia cu modificările si completările ulterioare ;

7.Ordinul nr. 2.634 /2015 privind documentele financiar-contabile;

8. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

9. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventive modificările și completările ulterioare ;

10. Ordinul nr. 923/2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările și completările ulterioare ;

11. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Titlul IV -Impozitul pe venit si Titlul V - Contribuții sociale obligatorii;

12. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

13. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice;

14. Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, inventarierea și gestiunea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice;

15. Decretul nr. 209/1976, pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă, cu modificările și completările ulterioare;

16. Legea nr.53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

17. Legea nr. 22/1969 (actualizată) angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;

           

            TEMATICA:

     1. Organizarea și conducerea contabilității

2. Finanțarea instituțiilor publice;

 1. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor în instituții publice;
 1. Organizarea inventarierii patrimoniului instituției publice;
 2. Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale în instituțiile publice;
 3. Controlul financiar preventiv propriu la instituțiile publice;
 4. Raporturile de muncă și drepturile personalului contractual;
 5. Organizarea activității muzeelor.

                                                            MANAGER,

                                                Lector univ. dr. Cornel POPESCU

Thursday, 03 March 2016 09:33

Destinatie de week-end

Written by

CASA MEMORIALĂ „DINU LIPATTI”

 

           Ne îndreptăm cu pași mici și siguri către primăvară. Haideți să ne bucurăm de câteva zile mai calde și să includem în programul de weekend al familiei și câteva ieșiri care să ne stimuleze apetitul pentru cultură! Pǎrǎsind vechiul drum ce leagǎ Bucureştiul de oraşul Pitesti, ne îndreptăm spre simplitatea satelor argeşene, spre firescul rural, spre liniştea ţinuturilor verzi, unde pǎdurile îşi îngânǎ rǎcoarea, oferindu-ne acel sentiment de linişte pe care mulţi dintre noi îl cǎutǎm. Acelaşi lucru l-a dorit şi pianistul Dinu Lipatti, care a ales aceste meleaguri ale satului Ciolceşti pentru a se relaxa, pentru a compune, pentru ca arta sa sǎ se împleteascǎ cu natura. Marele pianist o numea „casa de la Fundățeanca”. A fost locul în care și-a petrecut vacanțele copilăriei, locul în care a visat și a creat. Dacă vreți să vizitați o expoziție cu numeroase obiecte aparținând artistului, dar și o colecție de fotografii, atunci Casa Memorială Dinu Lipatti este locul către care va trebui să vă îndreptați pașii. „Casa de la Fundățeanca” este o vilă superbă ridicată în stil neoromânesc de tatăl lui Dinu Lipatti, violonistul Constantin Lipatti, între anii 1938-1942. Expoziția amenajată la parter vă poartă prin universal unui artist de geniu. Puțini știu că Dinu Lipatti era pasionat de fotografie, reușind să-și încropească un studiou personal. Aici puteți vedea o serie de instantanee imortalizate chiar de el. Alături de ele sunt fotografii în care Dinu Lipatti apare în diferite etape ale carierei sale artistice, copil, adolescent, alături de maeștrii săi - George Enescu, Florica Muzicescu, Mihail Jora. Sunt apoi documente și obiecte care i-au aparținut, pianul la care cânta, bustul său din bronz, sculptat de Ion Irimescu și, mai presus de toate, e atmosfera în care și-a petrecut copilăria. Tot ceea ce vedeți în muzeu reprezintă donația ambasadorului Valentin Lipatti, fratele artistului.

Start
Prev
1
Page 1 of 3
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561