SOLICITARE INFORMAȚII LEGISLATIVE

 


 Solicitare de informaţii publice în baza Legii 544/2001

 


Legislație:

  • Legea_544_2001.pdf privind liberul acces la informațiile de interes public – actualizată în urma modificărilor din luna iulie 2016.
  • Norme_Metodologice.pdf de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.


Lista documentelor de interes public:

Lista documentelor produse_gestionate de instituție

Documente Utile:

Formular reclamație neprimire informații în termenul legal:

Formular reclamatie răspuns negativ _refuzul comunicării

Formular solicitare informații de interes public

Formular_model_-_Solicitare_în_baza_Legii_544-2001.doc

Formular_model_-_Solicitare_în_baza_Legii_544-2001.pdf

Cerere_tip_conform_Legii_nr._544_din_2001_.pdf


Modalități de contestare: 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se sunt prevăzute în anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

Biroul de Relaţii cu Publicul

Informatii

 


Antonescu Otilia Mihaela (telefon/fax: 0248 212 561/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) este persoana responsabilă pentru aplicarea Legii nr. 544/2001.

_______________________________________________________________________________________________

Comunicat de presă

Reacreditarea muzeului pentru perioada 2017-2022

     Muzeul Județean Argeș anunță obținerea reacreditării din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin ordinul nr. 2476/18.07.2017 semnat de dl. ministru Lucian Romașcanu și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dosarul de solicitare a reacreditării muzeului, înaintat ministerului prin intermediul Direcției Județene pentru Cultură Argeș, a fost analizat la finalul lunii iunie în cadrul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, acordându-i-se aviz favorabil.

      Acreditarea muzeelor din România este obligatorie, conform legii, la fiecare cinci ani, ultima acreditare a muzeului argeșean datând din anul 2012.

comunicat

Comunicat de presă  

         Laboratoarele de Conservare – Restaurare: ceramică, pictură, metal și lemn din cadrul Muzeului Județean Argeș au primit acreditarea în anul  2016 de la Ministerul Culturii. Dacă activitatea conservatorilor se evidenţiază prin luarea unui ansamblu de măsuri în vederea protejării şi asigurării unor condiţii optime de conservare a bunurilor culturale aflate în spaţiile de depozitare şi de expunere ale muzeului, activitatea experţilor restauratori, din cele patru laboratoare de profil, se reflectă prin cercetarea, investigarea şi fluxul tehnologic şi artistic de restaurare, în scopul readucerii operelor de artă pe simezele expoziţionale.

          Activitatea ştiinţifică a conservatorilor precum şi a experţilor restauratori este evidenţiată prin participări la sesiuni de comunicări, mese rotunde, simpozioane, saloane de restaurare, organizate atât în cadrul muzeului cât şi de către alte instituţii din ţară şi străinătate.

Secția Relații Publice,

Muzeul Județean Argeș

Read 19277 times Last modified on Monday, 07 August 2017 15:47
More in this category: « Magazin suveniruri Cariera »
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561