SOLICITARE INFORMAȚII LEGISLATIVE

 


 Solicitare de informaţii publice în baza Legii 544/2001

 


Legislație:

  • Legea_544_2001.pdf privind liberul acces la informațiile de interes public – actualizată în urma modificărilor din luna iulie 2016.
  • Norme_Metodologice.pdf de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.


Lista documentelor de interes public:

Lista documentelor produse_gestionate de instituție

Documente Utile:

Formular reclamație neprimire informații în termenul legal:

Formular reclamatie răspuns negativ _refuzul comunicării

Formular solicitare informații de interes public

Formular_model_-_Solicitare_în_baza_Legii_544-2001.doc

Formular_model_-_Solicitare_în_baza_Legii_544-2001.pdf


Modalități de contestare: 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se sunt prevăzute în anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

Biroul de Relaţii cu Publicul

Informatii

 


Antonescu Otilia Mihaela (telefon/fax: 0248 212 561/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) este persoana responsabilă pentru aplicarea Legii nr. 544/2001.

Read 9657 times Last modified on Tuesday, 29 November 2016 10:54
More in this category: « Magazin suveniruri Cariera »
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561