Rate this item
(16 votes)

 

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ - RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE-31 DECEMBRIE 2019

PROFIL ORGANIZAŢIONAL

Misiunea instituţiei şi responsabilităţile ce decurg din aceasta sunt date în primul rând de funcţiile specifice muzeului: funcţia de constituire şi dezvoltare a patrimoniului, funcţia de conservare-restaurare a patrimoniului şi funcţia de valorificare ştiinţifică a patrimoniului cultural, la care se adaugă cea educaţională şi de agrement. Muzeul are în responsabilitatea sa o misiune educaţională, de a influenţa un public cât mai larg, de a contribui la formarea conştiinţei, a intelectului şi la definirea identităţii culturale.

Un prim obiectiv specific responsabilităţilor funcţiei este exercitarea responsabilă a proprietăţii asupra patrimoniului mobil (bunurile muzeale) şi administrarea patrimoniului imobil (clădirile aflate în administrare), în baza normelor legal agreate de conservare-restaurare, gestiune, evidenţă, clasare şi clasificare, dar şi în spiritul asigurării unor condiţii optime de cercetare, protejare, depozitare şi expunere în cadrul spaţiilor special amenajate.

Asigurarea securităţii patrimoniului muzeal, respectiv a siguranţei şi respectării normelor de protecţia muncii pentru personalul instituţiei, este un alt obiectiv specific.

Celelalte obiectivele specifice ţin de promovarea turismului, de atragerea turiştilor prin servicii de calitate oferite, continuarea rolului pedagogic al muzeului prin promovarea unor programe educaţionale, formarea profesională a viitorilor specialişti în domeniul restaurării, cercetării istorice şi arheologice, dezvoltarea unui puternic centru de cercetări prin derularea unor programe şi proiecte internaţionale.

POLITICI PUBLICE

Expoziţii temporare - 19:

 • Retrospectiva unei lumi apuse. Fotografii şi aparate de fotografiat din colecţiile Muzeului Judeţean Argeş
 • Edificii de arhitectură tradiţională românească, expoziţie cu lucrările artistului plastic Augustin Lucici, organizată la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Italia (martie);
 • 50 de ani de creaţie a Filialei Piteşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România
 • Itinerarea expoziţiei Retrospectiva unei lumi apuse la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad (mai);
 • Cave canem! Itinerarea expoziţiei la Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria (mai);
 • Podoabe și obiecte vestimentare din colecțiile Muzeului Județean Argeș, organizată la Muzezeul Județean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea (mai);
 • Evoluţia Drapelului
 • Expoziţie dedicată Zilei Copilului
 • Expoziţie de artă vizuală Repere europene, în cadrul stagiunii permanente de artă plastică Temeiuri
 • Repere tradiţionale din Argeş Şi Muscel
 • Colaborare la expoziţia temporară Tonitza şi geniul copilăriei, în cadrul Art Safari, Bucureşti (septembrie);
 • Fluturi din România
 • Grigore Minea şi invitaţii – artă plastică contemporană românească (septembrie);
 • Regal Automobilistic la Muzeul Judeţean Argeş, ediţia a XI-a (septembrie);
 • Colaborare la expoziţia temporară Dacia Felix – Grandeurs de la Roumanie Antique, organizată de Muzeul Naţional de Istorie a Româniai, în cadrul Festivalului Europalia, la Muzeul Gallo-Roman de la Tongeren, Belgia (octombrie);
 • Expoziţia Naţională de Artă Naivă, ediția a LI-a (octombrie);
 • Restaurarea dincolo de uşile închise
 • Salonul de iarnă al artiştilor plastici din Argeş

Simpozioane, lansări de carte, manifestări culturale - 15:

 • Simpozionul 169 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu (ianuarie);
 • Simpozionul 160 de ani de la Unirea Principatelor Române (ianuarie);
 • Lansarea spectacolului de planetariuMisterele Universului. Materia întunecată
 • Sărbătoarea Anului Nou Chinezesc-Anul Mistreţului (februarie);
 • Simpozionul Ziua mondială a apei
 • Simpozionul 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România (martie);
 • Simpozionul Ziua Păsărilor (martie);
 • SimpozionulZiua Internaţională a Pământului
 • Simpozionul9 Mai-O singură zi - trei sărbători
 • Lansare de carte: Sevastian Tudor, Judeţele Argeş şi Muşcel în perioada ocupaţiei germane , în Primul Război Mondial (1916-1918) (mai);
 • Simpozionul Ziua Mondială a Mediului (iunie);
 • Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Ecosinteze și etnosinteze carpatine, ediţia a L-a (octombrie);
 • Premiile Muzicale Dinu Lipatti, ediția a VII-a (noiembrie);
 • Simpozionul1 Decembrie – Ziua Naţională a României
 • Premiile Muzeului Judeţean Argeş pentru cercetare ştiinţifică în domeniile Istorie şi Biologie (decembrie).

Evidenţa şi clasarea patrimoniului cultural mobil

 • Seturi de Fişe analitice de evidenţă (total 805 FAE): 120 eşantioane minerale, 170 coli herbar, 239 Istorie Modernă şi Contemporană, 220 Entomologie, 17 Numismatică și 39 Artă plastică. Au fost colectate, triate şi determinate 245 exemplare de nevertebrate (coleoptere, aranee), 40 plante vasculare și 3 exemplare vertebrate, amfibieni. De asemenea, au fost realizate 270 de fişe de conservare (vertebrate, ceramică, hârtie, metal).
 • Dosare patrimoniu cultural mobil înaintate spre clasare Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (total 197): 103 eşantioane minerale, 32 coli herbar, 39 artă plastică, 17 numismatică, 3 arheologie, 3 carte veche.

Număr Vizitatori (la 19.XII.2019) – 52.870:

Expoziţie

Total

Cu plată

Fără plată

Noaptea Muzeelor

Istorie şi naturale

14929

9401

908

4620

Cetatea Poienari*

1940

1940

0

Castrul Jidova

1200

700

500

Casa Lipatti

300

240

60

Flori de mină

3500

3059

441

Casa Verde

943

648

295

Muzeul Sportului

2285

1782

503

Artă Naivă

4700

4400

300

Galeria de Artă**

1825

388

287

1150

Planetariu

21248

18987

2261

TOTAL

52870

41545

5555

5770

*) În perioada martie-decembrie 2019, accesul turiştilor la Cetatea Poienari a fost restricţionat.

**) Galeria de Artă Rudolf Schweitzer Cumpăna a fost închisă pentru vizitare începând cu luna iulie 2019.

Şantiere arheologice sistematice - 4:

 • Castrul Roman Jidova, Câmpulung (august) – dr. Ion Dumitrescu;
 • Termele castrului de la Voineşti, com. Lereşti (septembrie) – dr. Ion Dumitrescu;
 • Cimitirul din prima epocă a fierului de la Valea Stânii, com. Țițești (octombrie) – dr. Dragoş Măndescu;
 • Situl medieval Câmpulung (iulie-august) – dr. Marius Păduraru.

La acestea se adaugă un şantier arheologic preventiv (Slatina, str. Viorelelor 2b), două diagnostice arheologice intruzive (Valea Nenii, com. Priboieni şi Lotul 2 al Drumului expres Piteşti-Craiova), un diagnostic arheologic teoretic (Drumul expres Piteşti-Craiova, lotul 2) şi trei evaluări arheologice de teren pentru UAT Bascov, Budeasa şi Costeşti, jud. Argeş (responsabil de şantier dr. Dragoş Măndescu).

Biblioteca muzeului

 • Fondul de carte al bibliotecii de specialitate a muzeului s-a îmbogățit cu 352 noi titluri (cărţi şi periodice), nr. inv. 26680-27040.

Creşterea colecţiilor - 636 piese din cercetare de teren, donaţii şi achiziţii

Colecţie

Total

Istorie Veche

40

Istorie Medievală

10

Numismatică

180

Istorie Modernă şi Contemporană

156

Galeria de Artă RSC

2

Artă Naivă

7

Minerale, roci, fosile

5

Entomologie

150

Vertebrate inferioare

12

Vertebrate superioare

22

Plante superioare

23

Mulaje

2

Muzeul Sportului

26

Colecţia Dinu Lipatti

1

TOTAL

636

Conservarea patrimoniului mobil

Au fost efectuate operaţii de conservare preventivă împotriva atacurilor biologice, specifice fiecărei colecţii. Au fost organizate noile spații de depozitare aflate în corpul B la demisol și etajul II cu parcurgerea pentru fiecare spațiu (opt depozite) a etapelor de organizare. A fost finalizată procedura de mutare a colecției de patrimoniu din Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”, clădire ce va intra într-un proces de restaurare.

Restaurarea patrimoniului muzeal – piese de inventar mobil: 143

 • Laboratorul de restaurare ceramică: 10 piese (provenind din săpăturile arheologice de la necropola de la Valea Stânii şi castrul Jidova, ceramică etnografică – colecţia Costeşti, piese arheologice descoperite întâmplător) precum şi 20 loturi ceramice de pe șantierele arheologice ale muzeului. Restaurator: Ancuța-Elena Pungoi.
 • Laboratorul de restaurare metale: 111 piese (inventar arheologic descoperit pe şantierul arheologice de la Valea Stânii, piese etnografice din colecţia Costeşti, pese arheologice descoperite întâmplător etc.). Restaurator: Cristian Deliu.
 • Atelierul de restaurare lemn:două piese din patrimoniul Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” (Căluțul de mare și Scaun, de Gh. Iliescu-Călinești) şi o piesă din colecţia de Istorie Modernă şi Contemporană (ceas de perete). Restaurator: Luigi Șuta.
 • Laboratorul de restaurare pictură: trei lucrări din colecția Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” (Icoana „Viața lui Iisus Hristos”, autor necunoscut; „Portret de femeie”, de Theodor Pallady; „Țărancă torcând”, autor Dumitru Brăescu. Restaurator: Ovidiu Taifas.
 • Laboratorul de taxidermie: restaurarea și prepararea a nouă piese de patrimoniu, păsări, mamifere și schelete de animale din colecţia de Științele Naturii

(cranii de căprioară, liliac, corn de cerb, vultur pleşuv, huhurez polar, vulpe, lemurian, schelet de câine domestic) şi sistematizarea unui lot de 90 fragmente de oase provenite din săpăturile arheologice de la Slatina, jud. Olt, şi 7 oase, provenite de la Valea Stânii,jud. Argeş. Taxidermist: dr. Adrian Mestecăneanu.

 • Laboratorul de restaurare carte: restaurarea a patru cărți [Anastasimatariu (1823), Manual de pravilă bisericească (1852), Cuvinte puține nescrise, Apostol (1774)] şi patru documente istorice din colecţia muzeului. Restaurator: Mioara Burlușanu.

Volume editate de Editura Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş - 6:

 • Luminița Enescu, Dragoș Chistol, Valentin Motreanu, Marius Păduraru, Colegiul Național „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș Centenar, Pitești, 2019, 400 p.
 • Catalog Expoziția națională de artă naivă (ENAN) - LI, Pitești, 2019, 106 p.
 • Sevastian Tudor, Județele Argeș și Muscel în perioada ocupației germane, în Primul Război Mondial: (1916-1918), Pitești, 2019, 204 p.
 • Gelu Voican Voiculescu, Genealogia familiei de Beauharnais (o genealogie care vorbește), Pitești, 2019, 44 p. + anexe.

Volume, studii și articole elaborate și publicate de colectivul Muzeului Județean Argeș - 32:

 • Luminița Enescu, Dragoș Chistol, Valentin Motreanu, Marius Păduraru, Colegiul Național „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș Centenar, Editura Ordessos, Pitești, 2019, 400 p.
 • StancuDaniela Ileana, Biodiversity conservation in Buda and Râiosu Mountains, Făgăraș Massif. Argesis – Studii şi comunicări, T. 26, 2018, p. 7-13.
 • Kiril Vasilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. The Romanian Grassland Database (RGD): historical background, current status and future perspectives, International Journal of Nature Resource Ecology and Management. Vol. 4, No. 5, 2019.
 • Stancu Daniela Ileana.
 • Stancu Daniela Ileana. Prezența genului Festuca în diferite Habitate Natura 2000 din Români. Argesis - Studii şi comunicări, T. 27, Piteşti. Sub tipar.
 • Stancu Daniela Ileana, N. Lotrean,
 • Nicolae Lotrean, Minodora Manu, Data on the coleopteran (Insecta: Coleoptera) fauna from the Bogății Forest, Brașov County, Romania, Argesis – Studii şi comunicări, T. 26, 2018, p. 73-88.
 • Manu M., Băncilă R. I., Lotrean N., Badiu D., Nicoară R., Onete M., Bodescu F., 2019. Monitoring of the saproxylic beetle Morimus asper funereus (Coleoptera: Cerambycidae) in Măcin Mountains National Park, Romania. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” 62/1, 61-79.
 • Adrian Mestecăneanu,Radu Gava, The coenotic affinity of the water birds species from some dam basins of the Argeş River in the prevernal season, Argesis – Studii şi comunicări, T. 26, 2018, p. 89-102.
 • Adrian Mestecăneanu, The avifauna from the Zigoneni Dam Reservoir (Argeş County, Romania) in 2013, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”. Bucureşti. 62 (1), p. 99-124.
 • Adrian Mestecăneanu, Oliviu Pop, Florin Mestecăneanu, Preliminary data on the species of birds from the Leaota Mountains included in the Annex I to Directive 2009/147/EC, Muzeul Olteniei Craiova. . 34 (1), p. 158-170.
 • Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, The Species of Birds from the Protected Area ROSPA0062 – The Dam Basins from the Argeş River – Observed During the World Championship of Kaiac-Canoe Sprint Juniors and Youth U23 (Bascov Basin, 2017),Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia. Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca. LXIII (2), p. 41-60.
 • Luminița Enescu, Lelioara Iancu,Considérations concernant l’évaluation du bois historique par méthodes non destructives, Argesis 26, 2018, p. 103-111.
 • Dragoş Măndescu, Şantierul arheologic sistematic Valea Stânii, comuna Ţiţeşti, jud. Argeş, în vol. Cronica cercetărilor arheologice - campania 2018, A LIII-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice din România, Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal, 2019, p. 241-244.
 • Dragoș Măndescu, Descoperiri funerare aparținând grupului Ferigile la Stoenești – Valea Miriuței (jud. Argeș), Academia Română – Studii și cercetări de istorie veche și arheologie 69, 2018, 1-4, p. 193-211.
 • Dragoş Măndescu, Vârfuri de săgeţi „de tip scitic” în mediul cultural Ferigile (tumulul 10 de la Valea Stânii), în vol. Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului Carpato-Danubiano-Pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis, eds. A. Zanoci, Chișinău, 2019, p. 187-206.
 • Dragoș Măndescu, Drumuri și trecători peste Carpați – primele reprezentări în cartografie, în vol. Miscellanea Historica et Archaeologica in honorem professoris Ionel Cândea septuagenarii, ed. C. Croitoru, Editura Academiei Române – Editura Istros, București – Brăila, 2019, p. 448-451.
 • Dragoş Măndescu, Mihai Constantinescu, Monica Mărgărit, A set of red deer canine imitations from the Iron Age necropolis at Valea Stânii (Argeş County, Romania), Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 70, 2019, 2, p. 301-315.
 • Dragoş Măndescu, Un topor din prima epocă a fierului descoperit la Micești (jud. Argeș), Argesis – Studii şi comunicări, Istorie, 27, 2018, p. 7-16.
 • Dragoș Măndescu, Ion Dumitrescu, Marius Păduraru, Ioan Andi Pițigoi, Marius Miroiu, Contribuții la repertoriul arheologic al județului Argeș. Comuna Budeasa, Argesis – Studii şi comunicări, Istorie, 27, 2018, p. 17-54.
 • Marius Păduraru,Date noi despre schitul Didești: o ctitorie teleormăneană a familiilor Știrbei și Băleanu de la cumpăna veacurilor XVII-XVIII, Argesis – Studii şi comunicări, Istorie, 27, 2018, p. 79-128.
 • Marius Păduraru, Contribuţii la istoricul curţii boiereşti şi bisericii de la Băleni, judeţul Dâmboviţa, în „Monumentul”, XX/2, Iași, 2019, p. 97-120.
 • Marius Păduraru, Pătru (Petre) Băleanu, fratele marelui ban Gheorghe Băleanu și descendenții săi direcți, în
 • Ioan Andi Piţigoi, Descoperiri monetare aparținând secolului al XVIII-lea și primei jumătăți a secolului al XIX-lea, pe teritoriul județului Argeș, Argesis – Studii şi comunicări, Istorie, 27, 2018, p. 129-140.
 • Valentin Motreanu, Aspecte privind condițiile intrării României în Primul Război Mondial și campania din anul 1916, Argesis, Istorie, 27, 2018, p. 155-158.
 • Cornel Popescu, Operațiunile ofensive, pe direcția generală Brașov, ale detașamentul de acoperire „Bran”, Argesis, Istorie, 27, 2018, p. 159-172.
 • Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Un ministru al sănătății argeșean: general de divizie medic Nicolae Marinescu: (2 septembrie 1884 – 28 aprilie 1963), Argesis, Istorie, 27, 2018, p. 203-226.
 • Dragoş Chistol, Înființarea Gimnaziului „Principele Nicolae”, din Curtea de Argeș, Argesis – Studii şi comunicări, Istorie, 27, 2018, p. 199-202.
 • Elena Stâlpeanu,, Argesis, Istorie, 27, p. 269-280.
 • Ovidiu Taifas, Restaurarea tabloului „Antonie Ruset și Doamna Zoe”, Argesis – Studii şi comunicări, Istorie, 27, 2018, p. 299-308.
 • ·Mioara Burluşanu, Restaurarea cărții Ușa pocăinței, Brașov, 1812, Argesis – Studii şi comunicări, Istorie, 27, 2018, p. 315-322.
 • Luminița Enescu, Luigi Flaviu Şuta, Incursiune în istoria mobilei: arts & crafts, Argesis – Studii şi comunicări, Istorie, 27, 2018, p. 347-353.

Popularizarea istoriei şi a patrimoniului pentru publicul larg:

 • Dracula Fest – ediția a XI-a, la Cetatea Poienari (august).
 • Participarea muzeului la programul european Noaptea Muzeelor 2019 (mai) – „Noaptea muzeului argeșean” (5770 vizitatori).
 • Participarea Cetății Poienari la Târgul European al Castelelor, ediția a V-a (mai).
 • Participarea Muzeului Judeţean Argeş la Târgul de Turism al României, Romexpo – Bucureşti (noiembrie).

PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE: Ne propunem să derulăm în continuare un program variat şi adecvat misiunii muzeului: creșterea colecțiilor, asigurarea condițiilor de conservare și restaurare, cercetarea științifică a patrimoniului, valorificarea expozițională a acestuia, deschiderea de noi direcţii de cercetare pe teren (arheologie, biologie, ecologie) şi valorificarea rezultatelor pentru publicul larg şi pentru specialişti.

BUGETUL INSTITUŢIEI (la 23.12.2019):

 • Venituri proprii: 324.949 lei;
 • Alocații bugetare: 6.867.000 lei, din care:
  • Secțiunea funcționare: 6.611.000 lei;
  • Secțiunea dezvoltare: 256.000 lei;
 • Cheltuieli totale: 4.451.157 lei, din care:
  • Cheltuieli de personal 3.307.283 lei;
  • Cheltuieli cu bunuri și servicii: 3.367.857 lei;
 • Cheltuieli de capital: 269.183,63 lei, din care:
  • Alocații: 249.183,63 lei.

INFORMAŢII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIŢII PUBLICE:

 • Reparații curente faţadă Muzeul Judetean Arges: 326.485,01 lei;
 • Reparaţii la acoperis Casa Memoraiala Dinu Lipatti, Ciolcesti: 68.922,14 lei;
 • Sistem gard electric Cetatea Poienari: 21.000 lei;
 • Actualizări proiecte de amenajare expoziţională: 21.375 lei;
 • Dezumidificatoare (venituri proprii): 20.000 lei;
 • Luneta observaţii astronomice: 15.000 lei;
 • Proiect sistem adresabil de semnalizare început de incendiu: 23.776,35 lei;
 • Proiect instalare sistem video in corpul de clădire C: 12.997,57 lei;
 • Staţie totala topografie si sistem GPS-GNSS: 139.917,96 lei.

INFORMAŢII DESPRE LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ INSTITUŢIA:

Număr total de litigii: 2

 • Curtea de Apel București – Contencios administrativ și fiscal; Nr. dosar 4819/2/2018; Stadiul procesului: Fond; Obiectul dosarului: anulare act administrativ; Calitatea muzeului: intervenient. Hotărâre 20.12.2019: Respinge cererea reclamantului ca neîntemeiată, cu drept de recurs
 • Judecătoria Pitești – secția Civilă – Cerere pretenții, dosar nr. 2436/280/2018

Reclamant – Cheplinger Gabriela; Pârât – Muzeul Județean Argeș, reprezentat prin Popescu Cornel. Procesul are ca obiect pretenții (daune morale).

INFORMAŢII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

În perioada 1 I - 31 XII 2019, în Statul de funcții al Muzeului Județean Argeș au fost aprobate 54 de posturi din care: 6 de conducere, 48 de execuție.

Au fost organizate și s-au derulat următoarele concursuri: pentru promovare - 1 contabil șef, 1 șef birou, 3 muzeografi; pentru recrutare - 1 operator date, 1 consilier juridic, 1 economist.

Au încetat, cu acordul părților, trei contracte individuale de muncă, conform art. 55, litera b) din Codul Muncii.

ORGANIGRAMA:

RELAŢII CU COMUNITATEA: Muzeul are desemnată o persoană pentru aplicarea Legii 544/2001 (muzeograf Otilia Mihaela Antonescu), adresă oficială pentru solicitări informaţii publice (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau telefonic / fax 0248/212561. De asemenea, există un formular de contact pe website-ul instituției (www.muzeul-judetean-arges.ro), tot acolo regăsindu-se informațiile de interes public, secțiune actualizată constant.

INFORMAŢII DESPRE ATRAGEREA DE RESURSE UMANE DIN COMUNITATE: Muzeul susţine şi dezvoltă patru proiecte educaţionale, desfăşurate în mare măsură prin voluntariat şi la care participă anual sute de copii şi tineri, pe durata întregului an şcolar: ,,Lecţia de şah", „Atelierul Ora de Astronomie”, „Casa Verde” şi „Micul arheolog”.

Manager,

 

 

propunerI Activităţi şi expoziţii temporare pentru anul 2019.

compartimentele istorie, Ştiinţele Naturii Şi artă*.

 

Nr. crt.

Activitatea

Data

Tipul activităţii

Locul de desfăşurare

Responsabil

Activitate obligatorie/

opţională

Cost estimativ

(lei)

 1.  

Ziua Culturii Naționale 

15 ianuarie

Personalitatea lui Mihai Eminescu. Masă rotundă

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Cornel Popescu, Valentin Motreanu, Dragoș Chistol, Lucian Costache, George Ene

Constantin Vărășcanu

Obligatorie

50

 1.  

160 de ani de la Unirea Principatelor Române

24 ianuarie

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

50

 1.  

Târgul de turism

martie

Promovare turistică

Bucureşti

Stâlpeanu Elena

-

30000

 1.  

Festivalul Naţional „Dinu Lipatti”, ediția a VII-a

martie-aprilie

Festival-concurs

Casa Memorială „Dinu Lipatti” de la Ciolceşti

Stâlpeanu Elena

Obligatorie

40000

 1.  

Ziua Apei

22 martie

Dezbatere privind gestionarea resurselor de apă.

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Stancu Daniela

Obligatorie

150

 1.  

„101 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”

27 martie

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

 1.  

Ziua Păsărilor

29 martie/

3 aprilie

Prezentare de filme documentare; activități de birdwatching

Şcoli din Piteşti, arii protejate din apropiere Piteștiului

Mestecăneanu Adrian, Lotrean Nicolae, Enescu Luminița

Obligatorie

150

 1.  

Ziua Pământului

22 aprilie

Prezentări, filme documentare

Școli din Pitești

Alexe Magdalena,

Lotrean Nicolae, Enescu Luminița

Obligatorie

150

 1.  

Tripla semnificaţie a zilei de 9 mai

mai

Simpozion

Muzeul Județean Argeș -Amfiteatru

Chistol Dragoș,

Motreanu Valentin

Obligatorie

50

 1.  

Noaptea albă a muzeelor

mai

Proiect educaţional şi cultural

Muzeul Judeţean Argeş

Compartimentele: Istorie, Științele Naturii, Artă

Obligatorie

35000

 1.  

Târgul European al Castelelor

mai

Promovare culturală

Castelul Hunedoara

Stâlpeanu Elena

Obligatorie

8000

 1.  

Ziua Mediului

5 iunie

Prezentări şi discuţii (tema anuală a evenimentului)

Şcoli din Piteşti

Lotrean Nicolae,

Mestecăneanu Adrian, Enescu Luminița

Opţională

200

 1.  

Simultan de şah pentru persoanele cu dizabilităţi

iunie

Activitate sportivă

Muzeul Sportului Argeşean

Popescu Cornel

Opţională

100

 1.  

Marile evenimente ale Primului Război Mondial

iulie

Simpozion

Muzeul Municipal Curtea de Argeş,

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

1000

 1.  

Şantier arheologic Jidova

iulie-septembrie

Cercetare arheologică

Jidova

Dumitrescu Ion

Obligatorie

15000

 1.  

Şantier arheologic Câmpulung

iulie-septembrie

Cercetare arheologică

Câmpulung

Păduraru Marius

Obligatorie

13000

 1.  

Dracula Fest, a XI-a ediție

august

Promovare culturală

Cetatea Poenari

Cornel Popescu, Marius Păduraru

Obligatorie

15000

 1.  

Istorie, cultură şi civilizaţie românească

august-septembrie

Şcoala de vară

Muzeul Judeţean Argeş-Amfiteatru

Popescu Cornel,

Motreanu Valentin, Chistol Dragoş

Obligatorie

500

 1.  

Şantier arheologic Valea Stânii

septembrie-noiembrie

Cercetare arheologică

Valea Stânii

Măndescu Dragoş

Obligatorie

15000

 1.  

Şantier arheologic Voineşti

septembrie-noiembrie

Cercetare arheologică

Voineşti

Măndescu Dragoş

Obligatorie

15000

 1.  

„Experimentul Piteşti”

septembrie

Simpozion

Muzeu Judeţean Argeş-Amfiteatru

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

 1.  

Birdwatching

1-4 octombrie

Prezentare de filme documentare, activități de birdwatching

Școli din Pitești, arii protejate din apropierea Piteștiului

Mestecăneanu Adrian, Lotrean Nicolae, Enescu Luminița

Opţional

150

 1.  

Ecosinteze și etnogeneze carpatine”

octombrie

Sesiune de comunicări științifice, ediția a XLVIII-a

Muzeul Județean Argeș

Măndescu Dragoș,

Păduraru Marius, Lotrean Nicolae, Burlușanu Mioara

Obligatorie

20000

 1.  

Memorialul de şah – Radu Stancu

noiembrie

Activitate sportivă

Muzeul Sportului Argeşean

Popescu Cornel, Motreanu Valentin

Opţional

100

 1.  

1 Decembrie – Ziua Naţională a României”

decembrie 2018

Simpozion

Muzeul Județean Argeș

Motreanu Valentin, Chistol Dragoş

Obligatorie

1000

 1.  

Premiile Muzeului Județean Argeș

decembrie

Decernarea premiilor pentru activitatea ştiinţifică în domeniile Istorie şi Ştiinţele Naturii

Muzeul Județean Argeș

Consiliul Ştiinţific al Muzeului Judeţean Argeş

Obligatorie

6000

 

Expoziţii temporare

           
 1.  

Expoziţie de pictură Augustin Lucici

ianuarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Expoziţie de artă contemporană din colecţia Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna”

februarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Ziua Protecţiei Civile, în parteneriat cu ISU Argeş

februarie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţională

100

 1.  

Expoziţie cu ocazia Zilei Femeii

martie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Ziua Poliţiei Române, în parteneriat cu IPJ Argeş

martie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţională

100

 1.  

„Retrospectiva unei lumi apuse. Fotografii şi aparate de fotografiat din colecţiile Muzeului Judeţean Argeş”

martie-iunie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Motreanu Valentin, Chistol Dragoș, Păduraru Marius, Pițigoi Andi,

Oprea Alina

Obligatorie

500

 1.  

Expoziţia Filialei Piteşti a U.A.D.

aprilie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Expoziție numismatică

aprilie-mai

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Piţigoi Andi

Opţională

300

 1.  

Expoziție de bannere la Chișinău 

aprilie-mai

Expoziție temporară

Chişinău

Muzeul Județean Argeș, Institutul Cultural Român Chișinău

Obligatorie

5000

 1.  

„Rugămu-ne Ţie”

aprilie

Expoziţie temporară, naţională, de icoane

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

2500

 1.  

Armata Română – tradiţie şi contemporaneitate

aprilie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

100

 1.  

Art Safari. Pavilionul de Artă Bucureşti

mai

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

Expoziție de bannere la Chișinău 

mai-iulie

Expoziţie temporară

Chişinău

Popescu Cornel

Obligatorie

5000

 1.  

Expoziție de artă plastică la Veneția

mai

Expoziție temporară

Veneția

Muzeul Județean Argeș, Institutul Cultural Român Veneția, Institutul Național al Patrimoniului

Obligatorie

1000

 1.  

Regal automobilistic – maşini istorice şi de rally

mai

Expoziţie

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

600

 1.  

Fluturi din România (specii de fluturi diurni și nocturni din fauna României).

 

iunie-iulie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Lotrean Nicolae, Măceșanu Reghina, Stancu Daniela,  Mestecăneanu Adrian, Alexe Magdalena, Enescu Luminița

Obligatorie

1500

 1.  

„FC Argeş – Echipa de suflet a argeşenilor”

iulie-septembrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Motreanu Valentin

Obligatorie

100

 1.  

Expoziție dedicată Zilei Copilului

iunie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

200

 1.  

Ziua Drapelului

iunie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Obligatorie

100

 1.  

„Restaurarea – dincolo de ușile închise”

septembrie-noiembrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Burluşanu Mioara, Şuta Luigi, Taifas Ovidiu, Deliu Cristian, Mestecăneanu Adrian

Obligatorie

1500

 1.  

Mamifere din colecția Muzeului Județean Argeș

 

noiembrie-decembrie

Expoziție temporară

Muzeul Judeţean Argeş.

Lotrean Nicolae, Stancu Daniela,

Adrian Mestecăneanu, Alexe Magdalena, Reghina Măceșanu, Enescu Luminița.

Opţională

1500

 1.  

Expoziţia naţională de artă naivă

octombrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

30000

 1.  

„100 de ani de la făurirea statului naţional unitar român -  reflectat în numismatică, medalistică şi faleristică”

decembrie

Expoziție temporară

Muzeul Judeţean Argeş.

Pițigoi Andi

Obligatorie

100

 1.  

Expoziţie de icoane din colecția Galeriei de Artă

decembrie

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Augustin Lucici

Obligatorie

100

 1.  

„Exponatul lunii”

În fiecare lună

Expoziţie temporară

Muzeul Judeţean Argeş

Compartimentele: Istorie, Ştiinţele Naturii, Artă

Obligatorie

100

 

Activităţi în cadrul Muzeului Judeţean Argeş ce se desfăşoară pe parcursul întregului an

           
 1.  

Monografia Colegiului „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş

august

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Coord. Luminiţa Enescu, Marius Păduraru, Valentin Motreanu, Dragoş Chistol

Obligatorie

5000

 1.  

„Casa Verde”

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Lotrean Nicolae,

Stancu Daniela, Reghina Măceșanu, Adrian Mestecăneanu, Alexe Magdalena, Enescu Luminița

Obligatorie

1500

 1.  

„Micul arheolog”

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Dumitrescu Ion, Pungoi Anca, Pițigoi Andi

Opţional

1500

 1.  

Clubul de astronomie

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Drăgoi Ion

Opţional

500

 1.  

Lecţia de şah

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţional

100

 1.  

Lecţia de istorie

Tot anul

Proiect educaţional

Muzeul Judeţean Argeş

Popescu Cornel

Opţional

100

TOTAL

 

 

 

   

 

275450

   

20.12.2018                                                                                                                                                    Şef Serviciu Muzeografie: Marius Păduraru

Şef serviciu marketing: elena stâlpeanu

                                                      Coordonator Compartiment Istorie: Valentin motreanu

                                                                                                                                                Coordonator Compartiment Artă: Augustin lucici

Coordonator Compartiment Ştiinţele Naturii: Nicolae lotrean

Coordonator Compartiment Restaurare: Mioara Burluşanu

 


* Prezentul calendar de activităţi poate fi îmbogăţit cu alte expoziţii temporare, simpozioane, mese rotunde etc., în funcţie de oportunităţile care apar. În cazul în care vechile clădiri care adăpostesc expozițiile permanente de Istorie, Științele Naturii și Artă, precum și depozitele aferente vor intra în restaurare, este foarte posibil ca expozițiile temporare marcate să nu se poată realiza.  

 

 

 

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ - RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE-31 DECEMBRIE 2018

PROFIL ORGANIZAŢIONAL

Misiunea instituţiei şi responsabilităţile ce decurg din aceasta sunt date în primul rând de funcţiile specifice muzeului: funcţia de constituire şi dezvoltare a patrimoniului, funcţia de conservare-restaurare a patrimoniului şi funcţia educaţională şi de agrement. Scopul existenţei unui muzeu, aşa cum se desprinde din definiţia enunţată mai sus, este de a instrui şi a educa prin comunicarea cea mai generală către un public cât mai larg, deci influenţarea acestuia, formarea conştiinţei, a intelectului şi definirea identităţii culturale a publicului.

Un prim obiectiv specific responsabilităţilor funcţiei, este administrarea patrimoniului mobil (bunurile muzeale) şi imobil (clădirile aflate în administrare), în baza normelor legal agreate de conservare-restaurare, gestiune, evidenţă, clasare şi clasificare, dar şi în spiritul asigurării unor condiţii optime de cercetare, protejare, depozitare şi expunere în cadrul spaţiilor special amenajate.

Asigurarea securităţii patrimoniului muzeal, respectiv a siguranţei şi respectării normelor de protecţia muncii pentru personalul instituţiei, este un alt obiectiv specific.

Celelalte obiectivele specifice ţin de promovarea turismului, de atragerea turiştilor prin servicii de calitate oferite, continuarea rolului pedagogic al muzeului prin promovarea unor programe educaţionale, formarea profesională a viitorilor specialişti în domeniul restaurării, cercetării istorice şi arheologie, dezvoltarea unui puternic centru de cercetări prin derularea unor programe şi proiecte internaţionale.

POLITICI PUBLICE

Expoziţii temporare - 24:

·         Procesul de creație în arta contemporană românească – sinteză plastică cu lucrări din anii 1970-80 (ianuarie);

·         Expoziție foto-documentară ,,Chinese Story 2017’’ (februarie);

·         Expoziție temporară ,,Păsări pe zăpadă’’ (februarie);

·         Expoziție temporară ,,O istorie a bancnotei’’ (februarie);

·         Expoziție temporară ,,Oameni și vremuri-Războinici ai antichității’’, în colaborare cu Asociaţia Historia Renascita (martie);

·         Expoziție temporară ,,Memoria Marelui Război: Monumentele comemorative ale eroilor neamului în județul Argeș’’, în colaborare cu Institutul Cultural Român şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanisitică Veneţia (martie);

·         Expoziție temporară ,,Armata română, tradiție și contemporaneitate’’ (aprilie);

·         Expoziție temporară ,,Case memoriale din România’’ (aprilie);

·         Expoziție de pictură ,,Marinela Măntescu Isac’’ (mai);

·         Expoziție temporară ,,Podoabe și obiecte vestimentare din colecțiile Muzeului Județean Argeș’’ (mai);

·         Expoziție de pictură, grafică și sculptură  a Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Bacău (iunie);

·         Expoziție foto-documentară cu panouri în aer liber ,,Argeșenii și Marele Război’’ (iunie);

·         Expoziţie de pictură dedicată zilei copilului (iunie);

·         Colaborarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” la Expoziția națională Art Safari, București (iunie);

·         Expoziție temporară ,,Evoluția Drapelului României” (august);

·         Expoziţie de artă plastică Salonul Național al Artelor. Temeiuri. În colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România și Biblioteca Metropolitană București (august);

·         Expoziţie auto Regal automobilistic cu mașini de rally și istorice (septembrie);

·         Expoziție temporară ,,Mircea cel Bătrân - 600", în colaborare cu Muzeul National de Istorie a României şi Complexul Muzeal Curtea Domnească Târgovişte (octombrie);

·         Expoziţia Naţională de Artă Naivă, ediția a L-a;

·         Expoziţia temporară „Comori ale naturii”  (specii de plante și animale ocrotite și minerale din categoria tezaur (decembrie);

·         „100 de ani de la făurirea statului naţional unitar român - reflectat în numismatică, medalistică şi faleristică” (decembrie);

·         Expoziţie de afişe artistice Femeia polonă, în parteneriat cu Centrul Cultural Polonez de la Bucureşti (decembrie);

·         Expoziție personal de pictură și grafică Augustin Lucici (decembrie);  

·         Expoziţie de icoane din colecția Galeriei de Artă (decembrie);

Simpozioane, lansări de carte, manifestări culturale - 21:

·         Simpozion ,,168 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu’’ (ianuarie);

·         Simpozion ,,159 de ani de la Unirea Principatelor Române’’, în colaborare cu Colegiul Naţional Zinca Golescu, Colegiul National I. C. Brătianu şi Colegiul Tehnic Dimitrie Dima (ianuarie);

·         Simpozion ,,600 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân’’ (ianuarie);

·         Lansare de carte ,,Iulian N. Vlad -  Confesiuni pentru istorie’’ (februarie);

·         Simpozion ,,Un secol de la Unirea Basarabiei cu România’’, în colaborare cu Şcoala Generală Nicolae Simonide, Piteşti (martie);

·         Simpozion ,,Ziua Păsărilor”, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu (martie);

·         Simpozion ,,Ziua Internațională a Pământului’’, în colaborare cu Colegiul Tehnic Dimitrie Dima (aprilie);

·         Simpozion ,,9 Mai-O singură zi - trei sărbători’’, în colaborare cu Şcoala Generală Nicolae Simonide, Piteşti (mai);

·         Premiile muzicale Dinu Lipatti la Casa Lipatti, Ciolceşti (mai);

·         Simpozion ,,Ziua Mondială a Mediului’’, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu (iunie);

·         Lansare de carte Jurnal de război, în colaborare cu Asociaţia Ordessos (iunie);

·         Celebrarea Zilei Drapelului la Cetatea Poienari, în colaborare cu Asociaţia Ordessos (iunie);

·         Lansare de carte ,,Din istoria sportului argeșean de la începuturi până astăzi. Sevastian Tudor’’ (august);

·         ,,Reconstituire. Trupe în Primul Război Mondial", la Mausoleul Mateiaş, în colaborare cu Asociaţiile Historia Renascita şi Garda Naţională Românească şi Detaşamentul Mateiaş (octombrie);

·         Ziua Mondială a Animalelor, în colaborare cu Liceul de Arte „Dinu Lipatti” (octombrie);

·         EuroBirdWatching, Săptămâna Păsărilor, în colaborare cu Colegiul Tehnic G. D. Nenițescu (octombrie);

·         Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice  ,,Ecosinteze și etnosinteze  carpatine”, ediţia a XLIX-a (octombrie);

·         Simpozionul Naţional de Artă Naivă (octombrie);

·         Simpozion 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (noiembrie);

·         Concert cu ocazia celebrării Zilei Naţionale a României şi a Centenarului Marii Uniri susţinut de Cvartetul Argesis şi Corul Facultăţii de Teologie Piteşti (noiembrie);

·         Premiile Muzeului Judeţean Argeş pentru cercetare ştiinţifică în domeniile Istorie şi Ştiinţele Naturii (decembrie).

Evidenţa şi clasarea patrimoniului cultural mobil

·                 Seturi de Fişe analitice de evidenţă (total 339 FAE): 220 Entomologie, 30 Numismatică, 62 Istorie Modernă şi Contemporană și 27 Artă plastică. Au fost colectate, triate şi determinate 318 exemplare de nevertebrate (coleoptere, aranee), 20 plante vasculare și 7 exemplare vertebrate, amfibieni din Masivul Iezer-Păpușa. De asemenea, au fost realizate 788 fișe electronice pentru volume din biblioteca muzeului.

Număr Vizitatori – 91279:

Expoziţie

Total

Cu plată

Fără plată

Noaptea Muzeelor

Istorie şi naturale

17614

12571

843

4200

Cetatea Poienari*

38500

37450

1050

Castrul Jidova

2407

1615

792

Casa Lipatti

271

193

78

Flori de mină

4351

4162

189

Casa Verde

1007

1007

0

Muzeul Sportului

2303

2002

301

Artă Naivă

4831

4006

825

Galeria de Artă

1610

470

300

840

Planetariu**

18385

16605

1780

TOTAL

91279

80081

6158

5040

*) În perioadele aprilie-mai şi iulie-decembrie 2018, accesul turiştilor la Cetatea Poienari a fost restricţionat.

**) Planetariul a fost închis pentru public în perioada iunie-octombrie 2018.

Şantiere arheologice sistematice - 4:

·                 Castrul Roman Jidova, Câmpulung (septembrie 2018) – dr. Ion Dumitrescu;

·                 Termele castrului de la Voineşti, com. Lereşti (octombrie 2018) – dr. Ion Dumitrescu;

·                 Cimitirul din prima epocă a fierului de la Valea Stânii, com. Țițești (septembrie-octombrie) – dr. Dragoş Măndescu;

·                 Situl medieval Câmpulung (august) – dr. Marius Păduraru.

Biblioteca muzeului

·                 Fondul de carte al bibliotecii de specialitate a muzeului s-a îmbogățit cu 557 noi titluri (cărţi şi periodice).

Creşterea colecţiilor - 198 piese de patrimoniu din cercetare de teren, donaţii şi achiziţii

Colecţie

Total

Istorie Veche

48

Numismatică

26

Istorie Modernă şi Contemporană

87

Galeria de Artă RSC

6

Artă Naivă

16

Entomologie

73

Vertebrate inferioare

9

Vertebrate superioare

7

Plante superioare

5

Muzeul Sportului

6

TOTAL

283

Conservarea patrimoniului mobil

Au fost efectuate operaţii de conservare preventivă împotriva atacurilor biologice, specifice fiecărei colecţii. Au fost organizate noile spații de depozitare aflate în corpul B la demisol și etajul II cu parcurgerea pentru fiecare spațiu (opt depozite) a etapelor de organizare (stabilirea tipurilor morfologice; codificarea încăperilor; proiectarea mobilierului de depozit; preconizarea amplasării modulilor de depozitare; determinarea formatelor; stabilirea modului de așezare a obiectelor; în cadrul depozitelor  a fost codificat fiecare modul, raft, sertar sau poliţă). A fost demarată procedura de mutare a colecției de patrimoniu din depozitele aflate în clădirea veche a fostului Palat Administrativ, clădire ce va intra într-un amplu proces de restaurare în cadrul proiectului  „Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – Consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”.

Restaurarea patrimoniului muzeal – piese de inventar mobil: 94

·                 Laboratorul de restaurare ceramică: 28 piese (provenind din săpăturile arheologice de la necropola de la Valea Stânii şi castrul Jidova, ceramică etnografică – colecţia Costeşti, piese arheologice descoperite întâmplător) precum şi patru loturi ceramice din situl geto-dacic de la Cetăţeni. Restaurator: Ancuța-Elena Pungoi.

·                 Laboratorul de restaurare metale: 43 piese (inventar arheologic descoperit pe şantierul arheologice de la Valea Stânii, piese etnografice din colecţia Costeşti, pese arheologice descoperite întâmplător etc.). Restaurator: Cristian Deliu.

·                 Atelierul de restaurare lemn: două piese din patrimoniul Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” (Căluțul de mare  și Scaun, de Gh. Iliescu-Călinești). Restaurator: Luigi Șuta.

·                 Laboratorul de restaurare pictură: o lucare ulei pe pânză de mari dimensiuni (tablou votiv cu domnitorul moldovean Antonie Ruset), o restaurare de ramă (tabloul General Trailescu Ion) şi trei picturi în ulei restaurate (Compoziţie de Nicolae Vermont, Fuga păsărilor de Francisc Bartok şi Portretul pictorului Mavrodolu, autor anonim). Restaurator: Ovidiu Taifas.

·                 Laboratorul de taxidermie: restaurarea și prepararea a opt piese de patrimoniu, păsări, mamifere și schelete de animale din colecţia de Științele Naturii (sitar de pădure, huhurez mic, porumbel domestic, cuib de guguştiuc, schelet de crap, craniu de macac, schelet de şarpe de casă, craniu uman) şi sistematizarea unui lot de 365 fragmente de oase provenite de la Mănăstirea Negru-Vodă prin Direcţia Judeţeană de Cultură Argeş. Taxidermist: dr. Adrian Mestecăneanu.

·                 Laboratorul de restaurare carte: opt piese (hrisoave domneşti, cărţi de cult , brevete, fotografii de patrimoniu). Restaurator: Mioara Burlușanu.

Teme de cercetare științifică:

·                 Studiul vegetației Văii Vâlsanului (dr. Daniela Stancu).

·                 Studiul vegetației lacurilor de acumulare de pe râul Argeș (dr. Daniela Stancu).

·                 Inventarierea speciilor de arbori din parcul Vilei Florica, Ștefănești (dr. Daniela Stancu).

·                 Determinarea materialului coleopterologic şi arahnologic din Pădurea Trivale (dr. Nicolae Lotrean)

·                 Înmormântările din perioada târzie a primei epoci a fierului pe teritoriul actual al județului Argeș – rit și ritual funerar (dr. Dragoș Măndescu).

·                 Patrimoniul arheologic al comunelor Bogați, Ţiţeşti, Mărăcineni, Budeasa (dr. Dragoș Măndescu, dr. Marius Păduraru, dr. Ion Dumitrescu, Ioan-Andi Piţigoi).

·                 Boierimea din Ţara Românească în secolele XVII-XVIII (dr. Marius Păduraru).

·                 Monografia Muzeului Județean Argeș (coordonator dr. Cornel Popescu).

Volume editate de Editura Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş - 7: 

·                 Muzeul Judeţean Argeş, Castrul roman Jidova, Piteşti, 2018 (text bilingv), reeditată 28 p.

·                 Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Istorie, nr. XXVI, Piteşti, 2017, 382 p.

·                 Argesis. Studii şi Comunicări – Seria Ştiinţele Naturii, nr. XXV, Piteşti, 2017,  152 p.

·                 Olga Barbu, Cătălin Borţun, Dan Botez, ... ; ed.: Pavel Mirea şi Mihai Cătălina Zarzără: Marea Unire şi judeţul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918. Lucrările Simpozionului Naţional: Alexandria, 4-5 octombrie 2018, Piteşti, Ordessos, 2018, 320 p.

·                 Muzeul Judeţean Argeş, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Muzeul Naţional de Istorie a României, Catalog expoziţie Mircea cel Bătrân - 600, Piteşti, Ordessos, 2018, 72 p.

·                 Cornel Popescu, Expoziţia naţională de artă naivă (ENAN) - L, Piteşti, 2018, 104 p.

·                 Sevastian Tudor, Din istoria sportului argeşean, Piteşti, 2018, 149 p.

Volume, studii și articole elaborate și publicate de colectivul Muzeului Județean Argeș - 32: 

·                 Daniela Ileana Stancu, The necessity of preserving and regenerating Carpathian juniper trees, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 7-12.

·                 Kiril Vassilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. 2018. The Romanian Grassland Database (RGD): historical background, current status and future perspectives. Phytocoenologia, vol. 48 (2018), Issue 1, p. 91-100, Stuttgart, March 2018.

·                 Kiril Vasilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. The Romanian Grassland database (RGD): current status and future perspectives. What do we know about ruderal vegetation in Bulgaria and Romania. Bulletin 34 of the Eurasian Dry Grassland Group (sub tipar).

·                 Kiril Vasilev, Eszter Ruprech, Daniela Ileana Stancu et al. The Romanian Grassland Database (RGD): current status and future perspectives , Acta Medica Marisiensis, Târgu Mureș (sub tipar).

·                 Nicolae Lotrean, Minodora Manu, Data on the coleopteran (Insecta: Coleoptera) fauna from the Leaota Mountains (Romania), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 77-100.

·                 Minodora Manu, Nicolae Lotrean, Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) from the Leaota Mountains – Romania, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Ştiinţele Naturii, Muzeul Județean Argeș, XXV, 2017, p. 101-110.

·                 Minodora Manu, Nicolae Lotrean, Marilena Onete, Roxana Nicoară, Florian Bodescu, Monitoring of the Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Poda, 1761) (Insecta: Lepidoptera) in the Măcin Mountains National Park (Romania), 2018, in Enache M. (eds.), The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of Ecology, Microbiology and Citobiology. Editura Ars Docendi, București, 2018, p. 73- 98.

·                 Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, Florin Mestecăneanu, The Census of the White Stork (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) from Argeş County, în Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Muzeul Olteniei, Craiova, 33/2017, p. 119-132.

·                 Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, The systematic, biogeographic origin, phenology, diet, breeding and status of protection of The species of birds observed on the basins from the Argeş River, în Argesis. Studii şi Comunicări, Ştiinţele Naturii, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, XXV/2017, p. 111-140.

·                 Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, The Anseriformes from the basins of the Argeş River between Vâlcele and Goleşti (Argeş County, Romania) in February 2013 – January 2014, Scientific Papers. Current Trends in Natural Sciences. University of Piteşti, Faculty of Sciences. 6 (11)/2017, p. 135-147.

·                 Adrian Mestecăneanu, Radu Gava, Ornithological observations on the Goleşti Basin (Argeş River, Romania) between February 2013 and January 2014, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia. Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca. LXIII (1)/2018, p. 25-45.

·                 Marius Păduraru, Un act dotal muntean din a doua jumătate a secolului  al XVII-lea: foaia de zestre a Stancăi, fiica banului Pavlache Caragea, întocmită în preajma căsătoriei cu Preda Milcoveanu, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 23-30.

·                 Marius Păduraru, Contribuții la istoricul curții boierești și bisericii de la Băleni, județul Dâmbovița, în curs de publicare, în „Monumentul XX” (sub tipar).

·                 Marius Păduraru, Neagoe Săcuianu, un grand dignitaire de Dâmboviţa de la deuxieme moitie du XVIIe siecle. Repères généalogiques et „cursus honorum”, în „Annales d'Universite "Valahia" Târgoviște section d'Archeologie et d'Histoire” (sub tipar).

·                 Marius Păduraru, Jupâneasa Maria Corbeanca, în Familiile boierești din Moldova și Țara Românească, enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. V (Ceaur‒Cuza), coordonator și coautor Mihai Dim. Sturdza, Editura Corint Books, București, 2018, p. 270-271.

·                 Nicolae Ionescu, Dezastruosul an 1916. Cauze şi consecinţe, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 149-160.

·                   Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Colonelul muscelean Grigore Vasilescu pe front: august 1916 - februarie 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 161-182.

·                 Cornel Popescu, Forţele beligerante de pe Frontul român din Moldova în luna iulie 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 195-208.

·                 Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Armata a II-a Română la Mărăşti: compunere şi dispozitiv ofensiv, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 209-224.

·                 Cornel Popescu, Cornel Ţucă, „Districtul Tulcea” oglindit în raportul din 19 octombrie 1878 al colonelului Ștefan Fălcioanu (șeful Statului Major al armatei active), în vol. 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, coord. Șt. Coman, V. Ciorbea, C. D. Arhire, București, 2018, p. 184-194.

·                 Cornel Popescu, Aspecte privind „operațiunea ofensivă” sau „bătălia” de la Mărăști, în vol. Marea Unire și județul Teleorman în contextul evenimentelor din 1918. Lucrările Simpozionului Național Alexandria, 4-5 octombrie 2018, editori P. Mirea și M. C. Zarzără, Pitești, 2018.

·                 Valentin Motreanu, Cooperarea politico-diplomatică şi militară româno-rusă din zona Mărăşti-Nămoloasa – 1917, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 225-230. 

·                 Dragoş Chistol, Luptele purtate pe vârful Răchitaşul Mic, în memoriile generalului Mihail Victor Corbuleanu, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 231-240.

·                 Dragoş Chistol, Vizita lui Ion Mihalache la Câmpulung-Muşcel, la 26-27 iulie 1945, într-un raport al Siguranţei Statului către Prefectura Judeţului Muşcel, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p.  267-270.

·                 Dragoş Măndescu, Acolo unde arta şi arheologia se întâlnesc. Date noi despre Rudolf Schweitzer-Cumpăna, la un secol de la „anul pierdut” din biografia artistului (1917-2017), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 251-266.

·                 Dragoş Măndescu, Then and Now. The Limes Transalutanus 130 Years after its Discovery, în: Limes XXIII, Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015 (editori C. Sebastian Sommer, Suzana Matešic, Mainz, 2018, vol. II, p. 1083-1086.

·                 Dragoș Măndescu, Șantierul arheologic Valea Stânii, jud. Argeș – campania 2017, în vol. Cronica cercetărilor arheologice din România – campania 2017, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 2018, p. 149-150.

·                 Dragoş Măndescu, New field researches on the Ferigile archaeological group from the Early Iron Age: Valea Stânii (Argeş county) necropolis, în The Early Iron Age in Central Europe. Proceedings of the conference held on the 2nd–4th of July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic, edited by Martin Trefný, Univeristatea din Hradec Králové, 2018, p. 282-293.

·                 Mioara Burluşanu, Restaurarea Psaltirii împăratului şi proorocului David publicată la Sibiu în 1826, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 299-306.

·                 Luigi Flaviu Şuta, Restaurarea unei mese extensibile Art-Deco din  1929, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 339-342.

·                 Magdalena Alexe, Reghina Măceşanu, Determinismul climatului  în  conservarea  bunurilor culturale (efectul de cameră umedă), în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p. 371-376.

·                   Reghina Măceşanu, Magdalena Alexe, Câteva noţiuni de bază privind marcarea pieselor din colecţiile muzeale, în „Argesis – Studii și comunicări”, Seria Istorie, Muzeul Județean Argeș, XXVI, 2017, p 377-385.

Popularizarea istoriei şi a patrimoniului pentru publicul larg:

·                 28 episoade ale emisiunii „Din culisele istoriei” realizate și difuzate la Antena 1 Pitești, cu diferiți invitați din cadrul muzeului, moderator muzeograf Nicolae Ionescu.

·                 Participarea Muzeului Judeţean Argeş la Târgul de Turism Transylvania Tourist  Fair, Braşov (februarie).

·                 Dracula Fest – ediția a X-a, la Cetatea Poienari (11 august 2018).

·                 Sigiliul Romei în Argeș, festival roman la castrul de la Câmpulung-„Jidova”, ediţia a IV-a (24-25 august 2018).

·                 Participarea muzeului la programul european Noaptea Muzeelor 2018 (18 mai 2018) – „Noaptea muzeului argeșean” (5040 vizitatori).

·                 Participarea Cetății Poienari la Târgul European al Castelelor, ediția a IV-a (26-27 mai 2018).

PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE: Ne propunem să derulăm în continuare un program variat şi adecvat misiunii muzeului: expozitii de istorie, arheologie, arhitectură, artă contemporană (pictură, sculptură, fotografie), piese de teatru, concerte de muzică corală, clasică, deschiderea de noi direcţii de cercetare pe teren (arheologie, biologie, ecologie) şi valorificarea rezultatelor pentru publicul larg şi pentru specialişti. În acest mod prin ocuparea unui rol central în viaţa comunităţii prin promovarea unor oferte culturale diversificate, recâştigăm consideraţia în special a comunităţii locale, devenind astfel principala instituţie de cultură a judeţului Arges.

BUGETUL INSTITUŢIEI:

·       Venituri proprii: 460.991 lei;

·       Alocații bugetare: 6.130.605 lei, din care:

o   Secțiunea funcționare: 4.892.605 lei;

o   Secțiunea dezvoltare: 1.238.776 lei;

·       Cheltuieli totale: 6.596.996 lei, din care:

o   Cheltuieli de personal 2.242.460 lei;

o   Cheltuieli cu bunuri și servicii: 3.095.760 lei;

·       Cheltuieli de capital: 1.258.776 lei, din care:

o   V.P.: 20.000 lei;

o   Alocații: 1.238.776 lei.

INFORMAŢII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIŢII PUBLICE:

·       Lucrări de reparații curente: 225.000 lei;

·       Centrală termică: 342.230,48 lei;

·       Sistem planetariu digital: 896.546 lei;

·       Dezumidificatoare (venituri proprii): 20.000 lei;

·       Rafturi metalice depozite: 28.596 lei.

INFORMAŢII DESPRE LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ INSTITUŢIA:

Număr total de litigii: 3

·       Tribunalul Argeș – secția Civil – Cerere Pretenții, dosar nr. 8628/280/2015

Reclamant – ASIROM; Pârât – C. J. Argeș; Pârât – Muzeul Județean Argeș.

Procesul are ca obiect decontul acordat în baza unei polițe de tip CASCO, de către ASIROM, d-lui Maschio Romeo.

·                 Tribunalul Argeș – secția pentru Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, dosar nr. 6179/109/2017.

Reclamant – Stîlpeanu Lenuța-Elena; Pârât – Muzeul județean Argeș.

Procesul are ca obiect obligația de a face, adică obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale ale reclamantei la nivelul funcției pe care este încadrată.

·       Judecătoria Pitești – secția Civilă – Cerere pretenții, dosar nr. 2436/280/2018

Reclamant – Cheplinger Gabriela; Pârât – Muzeul Județean Argeș, reprezentat prin Popescu Cornel. Procesul are ca obiect pretenții (daune morale).

INFORMAŢII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

În perioada 1 I  - 31 XII 2018, în Statul de funcții al Muzeului Județean Argeș au fost aprobate 54 de posturi din care: 5 de conducere; 49 de execuție.

Au fost organizate și s-au derulat următoarele concursuri: pentru ocuparea unui post vacant de gestionar custode; pentru promovare: 2 șefi serviciu, 1 sociolog, 1 muzeograf, 3 restauratori, 10 gestionari custode. Sunt în derulare următoarele concursuri de ocupare posturi vacante: 1 referent, 3 conservatori, 1 consilier juridic, 1 contabil șef.

Au încetat trei contracte individuale de muncă, după cum urmează: de drept două contracte, conform art. 56, alin (1), litera c) din Codul Muncii; cu acordul părților, un contract, conform art. 55, litera b) din Codul Muncii.

ORGANIGRAMA:

 organigrama 2041

RELAŢII CU COMUNITATEA: Muzeul are desemnată o persoană pentru aplicarea Legii 544/2001 (muzeograf Otilia Mihaela Antonescu), adresă oficială pentru solicitări informaţii publice (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau telefonic / fax 0248212561. De asemenea, există un formular de contact pe website-ul instituției (www.muzeul-judetean-arges.ro), tot acolo regăsindu-se informațiile de interes public, secțiune actualizată constant.

INFORMAŢII DESPRE ATRAGEREA DE RESURSE UMANE DIN COMUNITATE: Muzeul susţine şi dezvoltă patru proiecte educaţionale, desfăşurate în mare măsură prin voluntariat şi la care participă anual mii de copii şi tineri, pe durata întregului an şcolar: ,,Lecţia de şah", „Atelierul Ora de Astronomie”, „Casa Verde” şi „Micul arheolog”.

foto 1 soldati

,,Reconstituire. Trupe în Primul Război Mondial", la Mausoleul Mateiaş, în colaborare cu Asociaţiile Historia Renascita, Garda Naţională Românească din Alba Iulia şi Detaşamentul Mateiaş (27 octombrie 2018).

Manager,

Lect. univ. dr. Popescu Cornel

 

 

 

 

 

 Rezultatul_Evaluării_Managementului_Muzeului_Județean_Argeș 10aprilie2019

Read 4566 times Last modified on Tuesday, 07 January 2020 09:42
More in this category: « Cariera Programe și strategii »
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561