Blog

Blog (34)

Thursday, 15 March 2018 17:39

Informații de Inters Public

Written by
Thursday, 15 March 2018 17:30

Lapidarium

Written by

Lapidariumul Muzeului Județean Argeș conține piese (elemente de arhitectură, roți de moară, pietre de mormânt, cruci, vase pentru provizii) descoperite pe teritoriul județului Argeș, întâmplător, sau cu ocazia efectuării unor periegheze și cercetări arheologice.
Obiectele care compun această colecție au fost mutate la 30 noiembrie 2017 pe noul amplasament, Str. Armand Călinescu, nr. 44, în exterior, în prelungirea expoziției permanente „Flori de mină”, între corpurile B și C.

1708 (7216) iulie ‹12›

Piatră de mormânt, de 172/79 cm; literă de 2 și 7 cm, în relief, într-un câmp de 139/46 cm, încadrat de motive vegetale; provine de la biserica Sf. Nicolae și Sf. Pantelimon, din Pitești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 915.

† Aici, suptu această piat | ră odihnescu oase | le răposatului robu lui Dum | nezău, Ion diaconul | puigiul (?), care s-au pristă | [vit în zilele prea lu] | minatului domnului, Ion | Costandin B(asarab) voivod, și | jupâneasa dumnealui, | Catrina și coconi(i) dum | nealor, Ion, Mira; iulie 12 d(ăni), | leat 7216.

1718 (7226) februarie ‹17›

Piatră de mormânt, deteriorată, spartă în două fragmente, de cca. 130/74 cm; literă de 6 cm, în relief, într-un câmp de cca. 89/44 cm, încadrat de motive vegetale; provine de la fostul schit piteștean Buliga.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 916.

[†] Aici, supt această piatră odih | nescu-se oasele răpo | osatului robul lui Dum | nezeu, jupan Pătru Buliga | i jupâneasa dumnealui | și coconi dumnea | l[or, I]on … [care] s-au p[ris]tăvit în zile[le | lu]minatului domnu, Ion Ion | [Ale]csandru voevod, în luna fevruariu în [17], [v]ă leat 7226.
Sec. XIV-XVIII

Pietre de moară din gresie (diametrul de 140 cm, respectiv 145 cm, grosimea cca. 23 cm). Provin de la o moară de apă care a funcționat în evul mediu pe malul drept al râului Argeș. Au fost găsite la cca. 200 m amonte de podul de pe șoseaua Pitești-Ștefănești. În literatura de specialitate a fost identificată cu moara din „hotarul Piteștilor”, dăruită de Mircea cel Bătrân ctitoriei sale de la Cozia, la 20 mai 1388.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1554-1555.

Sec. XIV-XVIII

Piatră de moară din gresie (diametrul 130 cm, grosimea cca. 25 cm). Provine de la o moară de apă de pe malul drept al râului Argeș. A fost găsită la cca. 200 m amonte față de podul de pe șoseaua Pitești-Ștefănești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1556.

‹Înainte de 1708 iulie 12›

Cruce de piatră, fragment de 140/77,5/33/26 cm; literă de 4 și 7 cm, în relief; în trecut era așezată pe str. Eremia Grigorescu.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1816.

Râdicatu-s-au aceast(ă) cin | stită cruce întru sla | va și cinstea părinte | l[ui nostru] …

pe latura din stânga, cu literă de 5,5 cm:

erodiaconu | lu Ionu | piuigiu, | Catirina.


1714 sept. 1 ‒ 1715 aug. 31 (7223)

Cruce de piatră de 118/41/21/17,5 cm; literă de 4 cm, în relief; a fost descoperită într-un atelier de pietrărie din Pitești, unde fusese adusă de la Ștefănești.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 910.

† Râdicatu | -s-(au) ace(a)stă sfântă | cruce, pe hramu | Sfântului Nic | olaiu, în zil | ele lumina | tului domnu, | Ion Ștefanu v | oevod. Nevoi |- tu-s-au rob(u)l lui | Dumnezeu, Radul; | leat 7223.

pe latura din stânga:

Radul p(o)st(e) | l (ni)c, Radul, | Teodor, Ne(a)g | oe, Neacșa, | Vișa, Laz | ăr, Draga, Ra | dul, Tudora, | Bâle, Toma, | Udriia cu | feciori(i) lui, | Dumitru

pe latura din dreapta:

Stoian, Nea | guțu, Dră|gan, Crăciun, | Stana, Da | na, Miha(l)c(e)a.


172‹2› mart. 20 ‒ 17‹30› mart. 20 (7230‒723‹8›)

Cruce de piatră, fragment de 58/25/18,5 m (se păstrează numai brațul longitudinal); literă de 5 cm, în relief; era așezată în trecut în târgul Piteștilor, pe partea din stânga șoselei ce ducea la Craiova.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 911.

† Ridicatu-s-a a | ceastă sf(â)ntă și dum | nezeiască cru | ce întru slava și cinstea Sf(â)ntuu | lui Nicolae, în z | elele lui Io Ni | colae voevod; și | s-au ostenit ro | [bul lui] ...

pe latura din stânga:

Anca, Vlad, Pătru, | Mușa, Ian[cu ?]; | m(a)r(tie) 20 d(ăni), l(ea)t 723‹.›.


Sec. XVIII

Cruce de piatră, fragment de 51/45/13 cm; literă de 5 cm, în relief.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 913.

† Rădicatu- | s-au aceas | [tă] ...
Sec. XVI-XVII
Fragmente de zid (cu dimensiunile ‒ înălțimea, grosimea, lungimea ‒ 103 cm x 69 cm x 127 cm, respectiv 81 cm x 47 cm x 70 cm) executat în tehnica „pietrei în casetă de cărămidă”. Provine de la fundația unei clădiri de mari dimensiuni (12,9 m x 5,2 m) considerată a fi fosta casa domnească de la Pitești. A fost descoperită cu ocazia săpăturilor de salvare din februarie 1988, prilejuite de construirea blocurilor de locuințe dintre str. Maior Șonțu, Teiuleanu, Craiovei și bd. Republicii.

Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2559-2560.
Sec. XVI-XVII
Arcadă de ancadrament (133 cm x 33 cm x 26 cm) din piatră de Albești. Provine de la fosta casă domnească de la Pitești, descoperită cu ocazia săpăturilor de salvare din februarie 1988, prilejuite de construirea blocurilor de locuințe dintre str. Maior Șonțu, Teiuleanu, Craiovei și bd. Republicii.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2561.
1647-1648
Fragmente de montanți (59 cm x 27 cm x 14,5 cm, respectiv 36 cm x 29 cm x 17 cm) din piatră de Albești, cu baghetă marginală. Provin de la cea de-a doua biserică a Mănăstirii Râncăciov, ctitoria căpitanului de păhărnicei Arsenie Șoimul, din comuna Călinești, județul Argeș. Au fost descoperite în timpul cercetărilor arheologice efectuate în anul 1990.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 2234-2235.

Sec. XVII-XVIII

Chiup (vas pentru păstrarea cerealelor), din ceramică, cu următoarele dimensiuni: înălțimea 130 cm, diametrul gurii 60 cm, diametrul bazei 17 cm; a fost lucrat la mână și apoi ars în cuptor; prezintă pe umeri trei brâuri alveolare. A fost descoperit în pivnița unei case, astăzi demolate, ce se situa pe str. Trivalea, vizavi de biserica Sf. Ion.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1940.


Sec. XVII-XVIII

Chiup (vas pentru păstrarea cerealelor), din ceramică, cu următoarele dimensiuni: înălțimea 130 cm, diametrul gurii 60 cm, diametrul bazei 17 cm; a fost lucrat la mână și apoi ars în cuptor; prezintă pe umeri trei brâuri alveolare. A fost descoperit în pivnița unei case, astăzi demolate, ce se situa pe str. Trivalea, vizavi de biserica Sf. Ion.
Col. Istorie Medievală, nr. inv. 1941.

Wednesday, 04 January 2017 10:45

Taxe Servicii Muzeul Județean Argeș

Written by

Taxe pentru serviciile prestate de Muzeul Județean Argeș pentru anul 2018

 

 

      Taxe intrare Muzee:

 

Muzeul Județean Argeș -  Secția Istorie și Științele Naturii

              -  Secția de Artă Plastică și Artă Naivă

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Casa Memorială „ Dinu Lipatti ˮ, Castrul Roman JIDOVA

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Planetariu

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Muzeul Sportului Argeșean

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei

 

Expoziția „ Flori de Mină ”

Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 4,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei
Accesul la Cetatea Poienari şi vizitarea monumentului istoric sunt permise numai în grupuri organizate, de două ori pe zi, la orele 10.00 şi 15.00.
Sperăm ca în scurt timp să fim in masură a anunţa ridicarea tuturor restricţiilor.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
Specificație Taxă 
Taxă intrare adulți 6,00 lei
Taxă intrare elevi / studenți / pensionari 2,00 lei
Taxă utilizare binoclu panoramic cu fise Sumă fixă 0,50 lei / 5min

 

  Alte Taxe și materiale promoționale:

 

Specificație Taxă 
   
Vederi color 1,00 lei
Pliante Color Muzeul Județean Argeș 1,00 lei
Pliante Color Muzeul Județean Argeș – Pliant Planetariu 2,00 lei
Broșura „Castrul Roman Jidova Câmpulung” 3,00 lei
DVD „Castrul Roman Jidova Câmpulung” 10,00 lei
Taxă filmare amatori 60,00 lei/oră
Taxă filmare profesioniști 1000,00 lei/oră
Taxă fotografiere profesioniști (numai cu însoțitor de la muzeu) 100,00 lei/oră
Taxă închiriere sală – Amfiteatru 100,00 lei/oră
Taxă publicații „Argesis” seria Istorie și Științele Naturii 20,00 lei/buc

Taxă închiriere sală de conferințe

- Instituții de cultură, învățământ, sănătate, instituții publice

- Fundații, ONG-uri, partide politice

- Alte persoane juridice sau instituții

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

70,00 lei/oră

Taxă elaborare monografii comune în funcție de marimea respective.

10.000,00 - 36.000,00 lei/buc 

 

 Tarif elaborare rapoarte de evaluare arheologică de teren                                  1.502,00 lei/zi

Notă: Studenții de la Facultățile de Istorie-Muzeologie, Biologie și Arte Plastice beneficiază de intrare gratuită

Tuesday, 29 November 2016 11:11

Programe și strategii

Written by

 

 

 

 

Tuesday, 29 November 2016 11:03

Rapoarte și studii

Written by

 

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ - RAPORT DE ACTIVITATE

PE ANUL 2017

Dezvoltarea structurii permanente a instituţiei - 3:

 • Reacreditarea Muzeului Judeţean Argeş de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru o perioadă de 5 ani (2017-2022), conform legii (Ordinul Ministrului MCIN nr. 2476 / 27 iulie 2017);
 • Acreditarea de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a Laboratoarelor de restaurare ceramică, taxidermie, hârtie şi bloc carte ale Muzeului Judeţean Argeş (Autorizaţie de funcţionare MNCIN nr. 73/21 septembrie 2017)
 • Inaugurarea sectorului Lapidarium, ce expune în regim permanent piese arhitectonice, pietre tombale, cruci de piatră, vase ceramice de mari dimensiuni etc. din vechile colecţii ale muzeului (noiembrie);

Expoziţii temporare - 24:

 • Expoziție temporară Fluturi exotici (ianuarie);
 • Expoziţie dedicate Zilei Protecției Civile (februarie);
 • Expoziţie de artă plastic L’armonia cromatica nella pittura romena contemporanea (martie);
 • Expoziţie documentară Siluete feminine din familia Brătianu – în colaborare cu Centrul Cultural Brătianu (martie);
 • Expoziţie de tehnică şi efecte militare Armata română, tradiţie şi modernitate (aprilie);
 • Simfonia Lalelelor - 40 de ani Retrospectivă (aprilie);
 • Expoziție de gravură Imago Mundi, Constantin Zuzu Caratănase (aprilie);
 • Regal automobilistic la Muzeul Judeţean Argeş, ediţia a IX-a (aprilie);
 • Expoziţie de icoane Rugămu-ne Ţie, ediţia a 19-a (aprilie);
 • Expozitie de pictură naivă Artişti naivi ploieşteni (mai);
 • Expoziţie de artă plastică „Imagistique” – profesori și studenți (mai);
 • Expoziţia de panouri cu Piteştiul vechi, cărţi poştale ilustrate Piteştiul de odinioară (mai);
 • Expoziţie personală de pictură - Paula Barbu (mai);
 • Expoziția Filialei Pitești a UAP din România (iunie);
 • Art Safari București – „Luchian și Independenții” (iunie);
 • Expoziție Dinu Lipatti pianist, compozitor și pedagog - 100 ani de la nașterea artistului (iunie);
 • Sub lupa restauratorului – expoziție cu patrimoniul restaurat în laboratoarele muzeului (iunie);
 • Grafica anilor 1970-1980, cu artiști reprezentativi ai artelor plastice românești (iulie);
 • Expoziţie de numismatică şi medalistică Medalii din Primul Război Mondial (august);
 • Expoziţie documentară Cave canem! (Păzeşte-te de câine!) (septembrie);
 • Expoziţia Naţională de Artă Naivă, ediţia a 49-a, în colaborare cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti (octombrie);
 • Călătorie în adâncul mărilor şi oceanelor – expoziţie organizată în parteneriat cu Muzeul Olteniei, Craiova (noiembrie);
 • Evoluţia sistemului monetar al României de la 1867 până în prezent – Expoziţie numismatică (noiembrie);
 • Expoziţie de icoane de tezaur din colecţia Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer-Cumpăna” (decembrie).

Numărul Vizitatorilor – 123017:

 

Expoziţie

Total

Cu plată

În grupuri

cu plată

Individual

cu plată

Fără plată

Noaptea Muzeelor

Istorie şi naturale

19808

12733

10876

1875

4675

2400

Cetatea Poenari*

64339

62500

6597

55903

1839

0

Castrul Jidova

1550

1150

780

370

400

0

Casa Lipatti

392

332

224

108

60

0

Flori de mină

4739

4076

3423

653

663

0

Micul Arheolog

490

490

490

0

0

0

Casa Verde

2450

2070

2070

0

380

0

Muzeul Sportului

600

208

184

24

392

0

Artă Naivă

4189

2447

1972

475

1742

0

Galeria de Artă

2429

803

602

201

326

1300

Planetariu

22031

19521

18089

1432

2510

0

TOTAL

123017

106330

45307

61041

12987

3700

*) Obs.: pe durata lunii iunie 2017, Cetatea Poenari a fost închisă pentru vizitatori.

Simpozioane, lansări de carte, manifestări culturale -30:

 • Simpozion 167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu (13 ianuarie);
 • Simpozion 158 de ani de la Unirea Principatelor Române (20 ianuarie);
 • Sărbătoarea Anului Nou Chinezesc 2017 (7 februarie);
 • Sesiune de comunicări Siluete feminine din familia Brătianu (8 martie);
 • Simpozion Ziua Mondială a Apei (22 martie);
 • Simpozion 27 martie 1918, primul pas către Marea Unire: Basarabia revine în granițele românești (27 martie);
 • Simpozion Ziua Păsărilor, la Colegiul Tehnic Armand Călinescu, Piteşti (29 martie);
 • Dezbatere Ziua Internaţională a Pământului (22 aprilie);
 • Simpozion Luna Pădurii (23 aprilie);
 • Simpozion 9 mai: o singură zi, trei sărbători (9 mai);
 • Noaptea Muzeului Argeşean: ateliere pentru copii, concert (20 mai);
 • Premiile Muzicale Dinu Lipatti (26 mai);
 • Târgului European al Castelelor (27-28 mai);
 • Atelier demonstrative de olărie (31 mai);
 • Ateliere de pictură 1 Iunie Ziua Internațională a Copilului (30 mai-1 iunie);
 • Simpozion Ziua Internaţională a Mediului (5 iunie);
 • Proiectul Argeșeni – valori naționale: Gh. Ionescu-Gion (4 iulie);
 • Simpozion F. C. Argeş – O istorie mereu prezentă (3 august);
 • Lansare de carte Mărăşti, iulie 1917, vol I-II, autori lect. univ. dr. Cornel Popescu şi dr. Cornel Ţucă (11 august);
 • Dracula fest, la Cetatea Poienari, Arefu – ediţia a 9-a (19 august);
 • Microexpoziția Fabricat în Argeș, itinerată la Muzeul Golești (2 septembrie);
 • Şcoala de vară Istorie, Cultură şi Civilizaţie – ediţia a 3-a (6-7 septembrie);
 • Săptămâna Păsărilor, Euro BirdWatching cu colaborarea Societăţii Române de Ornitologie (29 septembrie);
 • Ziua Mondială a Animalelor – Masă rotundă (4 octombrie);
 • Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Ecosinteze şi etnosinteze carpatine – ediţia a 48-a (12-13 octombrie);
 • Simpozion, masă rotundă Arta naivă în România (27 octombrie);
 • Călătorii în timp şi spaţiu la standul Consiliului Judeţean Argeş de la Târgul de Turism al României (16-19 noiembrie);
 • Ziua Naţională a României – Celebrare cu Garda de Onoare şi înălţarea Drapelului Ţării (30 noiembrie);
 • Lansare de carte Aventura canadiană: povești despre Dacia – Victor Jigman în dialog cu Cristian Cocea (12 decembrie);
 • Premiile Muzeului Judeţean Argeş pentru cercetare ştiinţifică pe anul 2017, în domeniile Istorie şi Biologie (19 decembrie).

Exponatul lunii – 12:

În anul 2017, Muzeul Judeţean Argeş a continuat programul cultural Exponatul lunii, destinat valorificarea colecţiilor muzeului prin intermediul unor microexpoziţii amplasate în holul mare al muzeului, cu durata de o lună. De regulă, exponatele alternează de la o lună la alta fiind alese piese din colecţia de istorie, respectiv ştiinţele naturii: Greutățile unui război de țesut de epocă romană descoperite la Negrași (ianuarie); Ferăstraşul mic, Mergellus albellus Linnaeus, 1758 (februarie); Pălărie de vânător de munte, pentru paradă, care a aparţinut Reginei Maria a României (martie); Meles meles, Linnaeus, 1758 (aprilie); Fotografie cu veterani din Războiul de Independență (mai); Cărăbuş (Chrysocarabus) auronitens Fabricius (iunie); Anuarul Ordinului ,,Mihai Viteazul” 1916-1920 și Ordinul ,,Mihai Viteazul” clasa a III-a, acordat lui Constantin Calotescu, comandant al Regimentului 4 Infanterie (iulie); Garofiţa Pietrei Craiului - Dianthus calizzonus (august); Macheta casei lui Liviu Rebreanu de la Valea Mare, Ştefăneşti (septembrie); Lişiţa – Fulica atra Linnaeus (octombrie); Punguţă de bani (noiembrie); Medalia Emil Racoviță (decembrie).

Şantiere arheologice sistematice - 3:

 • Castrul Roman Jidova, Câmpulung (august-septembrie) – Ion Dumitrescu;
 • Termele castrului de la Voineşti, com. Lereşti (septembrie-octombrie) – Ion Dumitrescu;
 • Necropola hallstattiană de la Valea Stânii, com. Țițești (septembrie-noiembrie) – Dragoş Măndescu.

Arheologie contractuală – 9 contracte de cercetare arheologică de teren:

Arheologii Muzeului Judeţean Argeş au acordat asistenţă patrimonială specializată diverselor investitori / operatori economici ce-şi desfăşoară activitatea în judeţul Argeş, în zone cu potenţial arheologic reperat sau în zonele unor monumente istorice.

De asemenea, au fost întocmite evaluări arheologice de teren pentru teritoriul unor comune din județul Argeș (Cotmeana, Săpata, Vulturești), evaluări necesare pentru întocmirea studiilor de fundamentare istorice și arheologice pentru Planurile Urbanistice Generale.

Două dintre șantierele arheologice sistematice ale muzeului (Valea Stânii și Voinești) au fost co-finanțate prin contracte încheiate cu Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, colocvii şi congrese naţionale şi internaţionale - 28:

 • Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București (martie) – Ion Dumitrescu;
 • Conferința BIOdiversitate – Tradiții și actualitate, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (martie) – Adrian Mestecăneanu;
 • Simpozionul Tendințe actuale în Științele Naturii, Universitatea din Pitești (aprilie) – Adrian Mestecăneanu;
 • Sesiunea Anuală de Rapoarte Arheologice, ediția a 51-a, București (mai) – Dragoș Măndescu, Ion Dumitrescu, Ioan-Andi Pițigoi;
 • Simpozionul Internațional Drobeta-Turnu Severin – Istorie și arheologie, ediția a IV-a, Divus Traianus (iunie) – Ion Dumitrescu;
 • Simpozionul „Tracing Linear Archaeological Sites – Limes Transalutanus”, Piteşti (iulie) – Cornel Popescu, Ion Dumitrescu, Dragoş Măndescu;
 • Simpozionul „File de istorie și cultură. 395 de ani de la atestarea documentară a localității Țițești”, Țițești (iulie) – Ion Dumitrescu, Ancuța Pungoi;
 • Simpozionul „101 ani de la intrarea României în Marele Război”, Mausoleul Mateiaş (august) – Cornel Popescu;
 • Simpozionul „Centenarul Mareului Război” organizat de Muzeul Municipal Curtea de Argeş (august) – Cornel Popescu;
 • Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Muzeului Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin (august) – Daniela Stancu.
 • Conferinţa „101 ani de la intrarea României în Marele Război”, UNAP Carol I, Bucureşti (august) – Cornel Popescu;
 • Școala de vară „Istorie, cultură, civilizație” – ediția a 3-a, Muzeul Județean Argeș, Pitești (septembrie) – Marius Păduraru, Ioan-Andi Pițigoi, Nicolae Ionescu, Valentin Motreanu, Dragoș Chistol;
 • Al 22-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Arheologilor din Europa, Maastricht, Olanda (septembrie) - Dragoş Măndescu;
 • Conferinţa Ştiinţifică InternaţionalăMuseum and Scientific Research, Muzeul Olteniei, Craiova (septembrie 2017) – Adrian Mestecăneanu
 • Al 13-lea Congres Internațional de Tracologie, Kazanlâk, Bulgaria (septembrie) – Dragoș Măndescu;
 • Simpozionul Orheiul Vechi: 70 de ani de la primele săpături arheologice, Universitatea de Stat a Moldovei, Chişinău-Butuceni (septembrie) – Dragoş Măndescu;
 • Conferinţa Naţională Oltenia – Interferenţe Culturale, ediţia a 7-a, Muzeul Olteniei, Craiova (septembrie) – Ion Dumitrescu, Dragoş Măndescu;
 • Tabăra de creaţie plastică Spirit românesc – ediţia a VIII-a, Aiud (septembrie) – Augustin Lucici;
 • Salonul internaţional de vară – ediţia a IV-a, Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi (septembrie) – Augustin Lucici;
 • Conferinţa Naţională 100 de ani de la Primul Război Mondial, 1917-2017, Ceraşu (octombrie) – Cornel Popescu;
 • Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Județean Argeș Ecosinteze și etnosinteze carpatine, ediția a 48-a, Pitești (octombrie) – întregul colectiv de specialitate al muzeului;
 • Workshop-ul Baza de date a pajiștilor din România (Romanian Grassland Database - RDG): trecut, prezent și perspective, Universitatea din Pitești în colaborare cu Institutul de Biologie al Academiei Române (octombrie) – Magda Alexe, Adrian Mestecăneanu, Daniela Ileana Stancu,;
 • Simpozionul Județean  Patrimoniul cultural național-trecut și perspectivă, Muzeul Golești (noiembrie) – Reghina Măceșanu, Magda Alexe;
 • Conferința Evaluarea patrimoniului cultural național – Realități și perspective, București (noiembrie) – Augustin Lucici;
 • Salonul internaţional de toamnă – ediţia a IV-a, Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi (noiembrie) – Augustin Lucici;
 • Conferinţa Evaluarea Patrimoniului Cultural naţional – realităţi şi perspective, organizator SINEVA (Societatea evaluatorilor de artă şi obiecte de colecţie) (noiembrie) – Augustin Lucici;
 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice Milenii tezaurizate. Creaţie şi spiritualitate, Muzeul Judeţean Buzău, Buzău – Sărata Monteoru (noiembrie) – Dragoş Măndescu;
 • Conferinţa Internaţională Obiceiuri funerare ale Tracilor şi Sciţilor în secolele 7-5 a.Chr. la Dunărea de Jos, Philipps-Universität, Marburg, Germania (decembrie) – Dragoş Măndescu.

Evidenţa şi clasarea patrimoniului cultural mobil

 • Au început procedurile tehnice de uniformizare a tuturor Seturilor de Fişe Analitice de Evidenţă, din sistemul DocPAT, peste 3.000, din toate colecțiile muzeului, cu sprijinul personalului specializat din cadrul Institutului Național al Patrimoniului (responsabil Marius Păduraru).
 • Clasări (total 14 piese de patrimoniu): 1 Numismatică, fond; 12 Arheologie – Fond; 1 Arheologie – Tezaur (experţi Dragoş Măndescu şi Romeo Maschio);
 • Fișe analitice de evidență: 851 (400 Botanică; 140 Entomologie; 311 Istorie modernă și contemporană).
 • Expertizarea Colecţiei de artă plastică (pictură, grafică, sculptură) Mihai Tican-Rumano, Berevoieşti (expert Augustin Lucici).

Biblioteca muzeului

 • Fondul de carte al bibliotecii de specialitate a muzeului s-a îmbogăţit prin achiziţii, donaţii şi schimburi inter-muzeale cu 728 volume (cărţi şi periodice).

Conservarea patrimoniului

- tratament cu insectofungicid;

- preparare de piese în vederea înregistrării în colecția entomologică;

- dezinsecţii la circa piese din colecţia de vertebrate superioare;

- preparare, completare şi înlocuirea substanţei conservante la circa borcanele anatomice de la colecţia de preparate umede.

Creşterea colecţiilor - 744 piese de patrimoniu din cercetare de teren, donaţii şi achiziţii

Colecţie

Total

Istorie Veche

10

Istorie Medievală

12

Numismatică

446

Istorie Modernă şi Contemporană

97

Galeria de Artă RSC

4

Galeria Naţională de Artă Naivă

7

Muzeul Sportului Argeșean

23

Minerale, roci, fosile

24

Entomologie

121

TOTAL

744

Restaurarea patrimoniului muzeal – piese de inventar mobil: 68

 • Laboratorul de restaurare ceramică: 6 vase întregite; prelucrate în vederea întregirii 25 loturi ceramice de pe şantierul Valea Stânii, 29 loturi ceramice de pe şantierul Câmpulung-Jidova, 8 loturi ceramice de la Ciofrângeni. Curăţarea şi tratarea a 10 piese din piatră din sectorul Lapidarium;
 • Laboratorul de restaurare metale: 48 piese (31 vârfuri de săgeţi din bronz, 1 tavă de alamă, 5 statuete-trofeu, 2 scărițe de harnașament, 1 topor, 1 lamă spadă, 1 cuțitaș, 1 pistol cu țeavă lungă, 4 vârfuri de catapultă, 1 vârf de lance);
 • Atelierul de restaurare lemn: 5 piese (trei servante, birou de scris, dulap, toate stil Art-Deco);
 • Laboratorul de restaurare pictură:
 • Laboratorul de taxidermie: restaurarea și prepararea a 5 piese de patrimoniu din colecţia de Științele Naturii (schelet de cangur, craniu de câine Labrador, secţiune prin craniul de crap, schelet de crap, craniu de om-mulaj);
 • Laboratorul de restaurare carte:patru piese de patrimoniu: o carte cu conţinut religios (sec. XVIII) şi trei documente medievale (hrisoave domneşti) din colecţia muzeului (sec. XVI-XVII).

 

Proiecte educaţionale - 5:

 • Proiect educaţional ,,Lecţia de şah";
 • Proiect educaţional Atelier „Ora de Astronomie”;
 • Proiect educational „Casa Verde”;
 • Proiect educational „Micul arheolog”;
 • Proiect educational „Istoria altfel”.

Toate proiectele educaţionale ale Muzeului, susţinute în mare măsură prin voluntariat şi la care participă anual sute de copii şi tineri, se desfăşoară pe durata întregului an şcolar.

Volume, studii şi articole ştiinţifice publicate de colectivul de specialitate - 24:

 • Petcu Cristina, Burluşanu Mioara, Restaurarea unui Molitfelnic de la 1811, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 161-166.
  • Deliu Cristian, Restaurarea unei brăţări de bronz din necropola getică de la Zimnicea, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 157-160.
  • Lotrean Nicolae, Manu Minodora, 2016. Data on the spiders fauna (Araneae) from the Leaota Mountains (Romania). Argesis, Studii şi comunicări, Seria Ştiinţele Naturii vol. XXIV 2016.
  • Manu Minodora, Lotrean Nicolae, Badiu Denisa, Bodescu Florian, Nicoară Roxana, Onete Marilena, Monitoring of the saproxylic beetles Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) using visual method in Măcin Mountains National Park – Romania, Romanian Journal of Zoology, 2017.
 • Manu M., Lotrean N., Ion R., Bodescu F., Badiu D.L., Onete M., Mapping Analysis of Saproxylic Natura 2000 Beetles from Prigoria-Bengeşti Protected Area (ROSCI 0359) From Gorj County-Romania, Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2), 2017.
  • Manu Minodora, Lotrean Nicolae, Cioboiu Olivia, Pop Oliviu Grigore, Diversity of soil mites (Acari: Mesostigmata) and gastropods (Gastropoda) fauna from Leaota Mountains-Romania, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 33 (1), 2017.
  • Măndescu Dragoş, Intercultural contacts at the end of Early Iron Age in the northern periphery of the Thracian world, în volumul Inter-regional contacts during the first millennium BC in Europe, edited by Martin Trefný and Benjamin Jennings, Hradec Králové, 2017, p. 118-131.
  • Măndescu Dragoş, Mihalache Maria, Stănculescu Ioana, Constantinescu Mihai, Contribuţii la studiul pieselor de port şi podoabă din mediul cultural Ferigile. Mărgelele de caolin descoperite în necropola hallstattiană de la Valea Stânii (judeţul Argeş), Peuce – Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, S. N., 15, 2017, p. 7-48.
  • Mestecăneanu Adrian, A History of the Birds Researches in Bucegi – Leaota – Piatra Craiului Group of Mountains, until 2015,
  • Mestecăneanu Adrian,Gava Radu, Eurobirdwatch 2015 on the ArgeşDamLakes (Romania),
  • Mestecăneanu Adrian, Gava Radu, Mestecăneanu Florin, The Census of the White Stork (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) from Argeş County, in 2014,
  • Mestecăneanu Adrian, Gava Radu, The Anseriformes from the basins of the Argeş River between Vâlcele and Golești (Argeș County, Romania) in February 2013 – January 2014 în: Current trends in Natural Sciences, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Biologie, 6(11), 2017, p. 135-147.
  • Piţigoi Ioan-Andi, Câteva aspecte ale circulației monedelor otomane în Țările Române (secolul al XVIII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea), în volumul Cultură, istorie și societate, editori Ștefan Ștefănescu, Claudiu Neagoe, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2017.
  • Piţigoi Ioan-Andi, Consideraţii privind un posibil depozit monetar de secol XII de la Mogoşeşti, judeţul Olt, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 5-14.
  • Popescu Cornel, Ţucă Cornel, Armata 2 Română. Mărăşti: iulie 1917, Vol. I: Mărturii documentare, Vol. II: Documente anexe, Editura Militară, Bucureşti, 2017.
  • Popescu Cornel
  • Popescu Cornel, Introducere în istoria modernă a românilor, Editura Ordessos, Piteşti, 160 p.
  • Popescu Cornel, Istoria războiului rece. Note de curs, Editura Ordessos, Piteşti, 75 p.
  • Stoica Leontin, Popescu Cornel, Boţoghină Iulian, Ungureanu George, Cârjan Marius, Radu Aurel, Mioveni-Argeş. Din trecutul şi prezentul unui oraş de viitor, Editura Istros, Brăila, 2017.
  • Stancu Daniela, 14 relevee publicate în Romanian Grassland Database, consorţiu international, coordinator Kiril Vasiliev, Institutul pentru cercetarea biodiversităţii şi ecosistemelor, Academia Bulgară de Ştiinţe.
  • Stancu Daniela, Medical plant diversity in the flora of Râiosu and BudaMountains, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Biologie, XXIV, 2016, p. 21-30.
  • Stancu Daniela, The vegetation landscape of the ArgeşValley from the Vidraru area, Drobeta, Seria Ştiinţele Naturii, XXII, 2016, p. 17-23.
  • Şuţa Luigi, Restaurarea lucrării de sculptură intitulată „Temerarul”, autor Ion Iancuţ, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 175-179.
  • Taifas Ovidiu, Studiu istoric privind utilizarea tehnicii picturii în ulei, Argesis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, XXV, 2016 (2017), p. 167-174.

 

Achiziţii importante bunuri şi servicii – TOTAL 173.899,83 lei:

 • Reparaţii curente: 139.157,67 lei
 • Intervenţii Planetariu (mantenanţă, intervenţie on site): 20.500 lei
 • Achiziţii patrimoniu istorie: 10823,16 lei
 • Achiziţii patrimoniu artă plastică: 3.420 lei

Venituri proprii - TOTAL 573.868 lei:

 • Taxe de vizitare: 380.677 lei
 • Vânzări vederi şi pliante: 8.932 lei
 • Vânzări publicaţii: 14.346 lei
 • Binocul panoramic Poienari (fise): 3.600 lei
 • Chirii, după virarea a 50% către CJ: 1.300 lei
 • Magazin de suveniruri şi puncte vânzare suveniruri: 28.132 lei
 • Cotă-parte utilităţi Avocatul Poporului: 6.877 lei
 • Contracte de cercetare ştiinţifică: 123.612 lei, din care
  • Arheologie – descărcări de sarcină arheologică: 110.612 lei
  • Elaborare şi redactare de monografii de localităţji: 13.000 lei
 • Venituri diverse: 6.392 lei

Volume contractate și editate de Editura Ordessos a Muzeului Judeţean Argeş - 9:

 • Zina Petrescu, Calul Măgarului. Schiţe şi povestiri, Piteşti, 2017, 122 p.
 • Lucian Constantin Palade, Relaţiile Moldovei cu Imperiul Otoman în veacul al XV-lea, Piteşti, 2017, 234 p.
 • Viaţa pianistului Dinu Lipatti povestită de mama sa, ediția a 2-a, Piteşti, traducere de Ileana Corilă, cuvânt înainte de Florentina Cojocaru, 2017, 110 p.
 • Colectiv Muzeul Judeţean Argeş, Monografia comunei Cetăţeni, Pitești, 2017, 416 p.;
 • Argesis. Studii şi Comunicări - Seria Istorie, nr. XXV / 2016 (apărut 2017), 180 p.
 • Constantin C. Năstase, Constantin I. Năstase. Un secol de viaţă, Piteşti, 2016, 170 p.
 • Andrei Măgureanu, Despina Măgureanu, Sebastian Matei, Cătălin Constantin, Botár István, Gabriel Vasile, Alma Vii. Cercetări în perimetrul bisericii fortificate, Piteşti, 2017, 170 p.
 • Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Documente de la Matei Basarab privitoare la Mănăstirea Argeşului: (1632-1654), Piteşti, 2017, 220 p.
 • Cornel Popescu, Expoziţia naţională de artă naivă (ENAN) XLIX, Piteşti, 2017, 122 p.

                                            

Manager,

                                                    Lect. univ. dr. Popescu Cornel

Tuesday, 15 November 2016 10:25

Cariera

Written by

A N U N Ţ

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier juridic gr. II.
Condiţii generale de participare:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaştere limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare de participare:
- studii universitare în domeniul juridic absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.
- cunoaştere operare PC: WORD, EXCEL şi navigare Internet;
- vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 2 (doi) ani;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 26 noiembrie 2018, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 27 noiembrie 2018, ora 1200: termenul de selecţie al dosarelor;
- 27 noiembrie 2018, ora 1600: termenul de afișare al rezultatului selecției dosarelor;
- 28 noiembrie 2018, ora 1600: termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;
- 29 noiembrie 2018, ora 1200: termenul de soluționare al contestațiilor la selecţia dosarelor;
- 29 noiembrie 2018, ora 1600: termenul de afișare rezultate contestații la selecţia dosarelor;
- 05 decembrie 2018, ora 1000 : probă scrisă;
- 06 decembrie 2018, ora 1600 : afișare rezultate la proba scrisă;
- 07 decembrie 2018, ora 1400 : depunere contestaţii la proba scrisă;
- 10 decembrie 2018, ora 1200: termenul de soluționare contestații la proba scrisă;
- 10 decembrie 2016, ora 1600 : afișare rezultat contestaţii la proba scrisă;
- 11 decembrie 2016, ora 1000 : interviul;
- 12 decembrie 2016, ora 1600: afișare rezultate proba interviu;
- 13 decembrie 2016, ora 1600 : depunere contestaţii la proba interviu;
- 14 decembrie 2016, ora 1200 : termenul de soluționare contestaţii la proba interviu;
- 14 decembrie 2018, ora 1400: afișare rezultat contestaţii la proba interviu și afișare rezultate finale;
Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;
Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.
BIBLIOGRAFIE si TEMATICĂ  :

1. Noul Cod civil (Cartea V – Despre obligaţii: Dispoziţii generale, Izvoarele obligaţiilor, Modalităţile obligaţiilor, Obligaţii complexe, Executarea obligaţiilor, contracte speciale - contractul de furnizare, contractual de locaţiune, contractul de antrepriză în construcţii, contractual de asigurare);

2. Noul Cod de procedură civilă ( Cartea I – Titlul III, IV,V,VI şi Cartea II - Procedura contencioasă,

3.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
Codul muncii*)( Titlul XI – Răspunderea juridică – art. 241 – 265 ; Titlul XII – Jurisdicţia muncii - art. 266 - 275);

4. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. CAP. III Realizarea achiziţiei publice SECŢIUNEA 1 Achiziţia directă; SECŢIUNEA a 5-a Derularea procedurilor de atribuire; SECŢIUNEA a 8-a Oferta şi documentele însoţitoare; SECŢIUNEA a 12-a Dosarul achiziţiei.

5. LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

6. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*).

7. Legea 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice (*republicată*).


MANAGER,
Lector univ. dr. Cornel POPESCU Întocmit,
Inspector r. u., Obrejan Mariana

 

A N U N Ţ

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante la compartimentul restaurare, conservare patromoniu:
- conservator gradul IA - două posturi;
- conservator treapta IA - un post
Condiţii generale de participare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaştere limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare de participare:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, pentru posturile de conservator gradul IA și studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru postul de consevator treapta IA;
- vechime în domeniul conservării bunurilor culturale din patrimoniul mobil: minim 7 ani;
- cursuri de perfecționare și specializare finalizate cu atestat în domeniul conservării bunurilor aparținând patrimoniului cultural, eliberat de Ministerul Culturii
- cunoștințe avansate de operare pe calculator și buna cunoaștere a programelor Microsoft Office, Excel;
- cunoștințe de lucru cu aparatura de măsurare, control și optimizare a microclimatului în depozite și spații expoziționale;
- abilități de comunicare și relaționare cu publicul în limba română;
- adaptabilitate la munca în echipă;
- cunoașterea și aplicarea normelor de conservare a bunurilor culturale;
- deținerea atestatului de expert în domeniul Conservarea bunurilor din patrimoniul cultural național constituie avantaj;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 23 noiembrie 2018, ora 1400: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 26 noiembrie 2018, ora 1200: termenul de selecţia a dosarelor;
- 27 noiembrie 2018, ora 1600 : termenul de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor;
- 28 noiembrie 2018, ora 1600 : termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;
- 29 noiembrie 2018, ora 1600 : termenul de soluţionare şi afişare al contestaţiilor;
- 03 decembrie 2018, ora 1000 : probă scrisă;
- 04 decembrie 2018, ora 1600: afișare rezultate la proba scrisă;
- 05 decembrie 2018, ora 1600: depunere contestaţii la proba scrisă;
- 06 decembrie 2018, ora 1600: afișare rezultat contestații la proba scrisă;
- 07 decembrie 2018, ora 1000: proba interviu;
- 10 decembrie 2018, ora 1600: afișare rezultate la proba interviu;
- 11 decembrie 2018, ora 1600: depunere contestații la proba interviu;
- 12 decembrie 2018, ora 1600: afișare rezultate contestații la proba interviu și afișare rezultate finale.
Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;
Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

BIBLIOGRAFIE:
⦁ Legea 311/2003*** Republicată*** – Legea muzeelor și colecțiilor publice;
⦁ MOLDOVEANU A., Conservarea preventivă a bunurilor culturale, București, 1999
⦁ FLORESCU R., Bazele muzeologiei, Univ. Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, București, 1998
⦁ OPREA F., Biologie pentru conservarea și restaurarea patrimoniului cultural, București, 2006
⦁ DUȚU Aurelia et al., Ghid de bune practici în protejarea și promovarea colecțiilor publice locale, București, 2010 (accesat 10 .10. 2018 https://muzee-rurale.cimec.ro/images/Ghid-de-bune-practici-in-protejarea-si-promovarea-colectiilor-publice-locale.pdf )
⦁ HG nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
⦁ OMC nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale

MANAGER,
Lector univ. dr. Cornel POPESCU

 

 

Concurs Cotabil SEF

Anunt concurs noiembrie 2018 1

Anunt concurs noiembrie 2018 2

Anunt concurs noiembrie 2018 3

 

 

Promovare Gestionar Custode

 

Concurs Refrent

 

Thursday, 03 March 2016 09:33

Destinatie de week-end

Written by

CASA MEMORIALĂ „DINU LIPATTI”

 

           Ne îndreptăm cu pași mici și siguri către primăvară. Haideți să ne bucurăm de câteva zile mai calde și să includem în programul de weekend al familiei și câteva ieșiri care să ne stimuleze apetitul pentru cultură! Pǎrǎsind vechiul drum ce leagǎ Bucureştiul de oraşul Pitesti, ne îndreptăm spre simplitatea satelor argeşene, spre firescul rural, spre liniştea ţinuturilor verzi, unde pǎdurile îşi îngânǎ rǎcoarea, oferindu-ne acel sentiment de linişte pe care mulţi dintre noi îl cǎutǎm. Acelaşi lucru l-a dorit şi pianistul Dinu Lipatti, care a ales aceste meleaguri ale satului Ciolceşti pentru a se relaxa, pentru a compune, pentru ca arta sa sǎ se împleteascǎ cu natura. Marele pianist o numea „casa de la Fundățeanca”. A fost locul în care și-a petrecut vacanțele copilăriei, locul în care a visat și a creat. Dacă vreți să vizitați o expoziție cu numeroase obiecte aparținând artistului, dar și o colecție de fotografii, atunci Casa Memorială Dinu Lipatti este locul către care va trebui să vă îndreptați pașii. „Casa de la Fundățeanca” este o vilă superbă ridicată în stil neoromânesc de tatăl lui Dinu Lipatti, violonistul Constantin Lipatti, între anii 1938-1942. Expoziția amenajată la parter vă poartă prin universal unui artist de geniu. Puțini știu că Dinu Lipatti era pasionat de fotografie, reușind să-și încropească un studiou personal. Aici puteți vedea o serie de instantanee imortalizate chiar de el. Alături de ele sunt fotografii în care Dinu Lipatti apare în diferite etape ale carierei sale artistice, copil, adolescent, alături de maeștrii săi - George Enescu, Florica Muzicescu, Mihail Jora. Sunt apoi documente și obiecte care i-au aparținut, pianul la care cânta, bustul său din bronz, sculptat de Ion Irimescu și, mai presus de toate, e atmosfera în care și-a petrecut copilăria. Tot ceea ce vedeți în muzeu reprezintă donația ambasadorului Valentin Lipatti, fratele artistului.

Start
Prev
1
Page 1 of 3
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561