Rate this item
(15 votes)

MUZEUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Data: 16 XI 2021

Nr. înregistrare: 1783

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

obținut la examenul de promovare a restauratorului lemn

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj final obținut la proba practică

Rezultat proba practică

1

Șuta Luigi

90,00

ADMIS

  • Candidații nemulțumiți de rezultatul probei practice pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, respectiv 17 XI 2021, ora 1600,.

Secretar comisie de examinare,

Șef birou r. u.,

Obrejan Mariana

 

 

A N U N Ţ

 

 

            Muzeul Judeţean Argeş organizează examen de promovare pentru un post de restaurator lemn, gradul I, gradația 5.

            Examenul va consta în susținerea unei probe practice și se va desfășura după următorul calendar:

            - 15 noiembrie 2021 : probă practică; ora 1000,         

- 16 noiembrie 2021, ora 1600: afişare rezultate la proba practică;

            - 17 noiembrie 2021, ora 1600: depunere contestaţii la proba practică;

            - 18 noiembrie 2021, ora 1600: afișare rezultate contestații și afişare rezultate finale.

            Detaliile suplimentare sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro și la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

           

                                                            MANAGER,

                                                Lector univ. dr. Cornel POPESCU

                                                                                                            Întocmit,

                                                                                                            Șef birou r. u.,

                                                                                                            Obrejan Mariana

Read 11627 times Last modified on Tuesday, 16 November 2021 13:57
More in this category: « Informaţii Rapoarte și studii »
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561